Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Register met bankrekeningen fors meer ingekeken

Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd het register met bankrekeningen al 35.879 keer geraadpleegd, een forse toename. Niet de fiscus, maar de notarissen zijn de belangrijkste raadplegers geworden.
©BELGA

Sinds de zomer van vorig jaar krijgen meer partijen toegang tot het centraal meldpunt (CAP), dat de namen en rekeningnummers van alle bankrekeningen van Belgen bevat. Zo kregen naast de FOD Financiën ook de FOD Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang. De raadpleging gebeurt onder strikte voorwaarden. De notarissen hebben bijvoorbeeld alleen toegang via Fednot voor de aangiftes van nalatenschappen. En de gerechtsdeurwaarders krijgen alleen toegang op verzoek van een rechter bij een bewarend beslag onder derden.

20.272
RAADPLEGINGEN DOOR NOTARISSEN
De notarissen raadpleegden het register met bankrekeningen 20.272 keer tijdens de eerste drie maanden van dit jaar.

Vooral notarissen hebben van die mogelijkheid gebruikgemaakt. De eerste drie maanden van het jaar werden liefst 20.272 raadplegingen gedaan in het kader van aangiftes van nalatenschap, leren cijfers van de Nationale Bank. ‘De notarissen gaan via het CAP op zoek naar de tegoeden van de overleden persoon bij Belgische en/of buitenlandse banken. Dat om te garanderen dat de aangifte volledig is. Maar ze moeten die opzoeking niet bij elk overlijden doen. Een opvraging bij het CAP gebeurt bijvoorbeeld niet als de erfgenamen perfect op de hoogte zijn van de financiële toestand’, klinkt het bij Fednot, de federatie van de notarissen.

Fiscus

De fiscus volgt op de tweede plaats met 13.495 raadplegingen tijdens het eerste kwartaal. Ook dat aantal zit in de lift. Door de internationale gegevensuitwisseling krijgt de fiscus steeds meer informatie over rekeningen en verzekeringen die Belgen in het buitenland aanhouden. In 2015 deed de fiscus 179 opzoekingen per week, in 2019 waren dat er al 777 en tijdens de drie maanden van dit jaar gaat het om bijna 1.000 opzoekingen per week.

De notarissen gaan via het CAP op zoek naar de tegoeden van de overleden persoon bij Belgische en/of buitenlandse banken. Dat om te garanderen dat de aangifte volledig is.
Notarissenfederatie Fednot

Let wel, het aantal raadplegingen komt niet noodzakelijk overeen met het aantal personen waarvoor opzoekingen worden gedaan. Per jaar waarvoor een opvraging gebeurt, moet een aparte raadpleging worden opgestart. Ook voor Belgische en buitenlandse rekeningen geldt een aparte opvraging.

Saldi

Het CAP zal vanaf volgend jaar bijkomende gegevens bevatten. Zo zullen de Belgische banken niet alleen rekeningnummers en rekeninghouders moeten bezorgen aan het meldpunt, ook de saldi op de rekeningen moeten worden doorgestuurd. Zo zullen de saldi halfjaarlijks bijgehouden worden, startend vanaf 31 december 2020. Die gegevens zijn vanaf 2022 raadpleegbaar, onder voorwaarden waarvan de modaliteiten nog moeten worden vastgelegd.

De Gegevensbeschermingsautoriteit gaf de regering eerder een negatief advies over die uitbreiding, maar de regering-De Croo legde dat naast zich neer met het argument dat het meldpunt vandaag al de saldi van buitenlandse rekeningen bevat.

Ook belastingplichtigen zelf kunnen het register raadplegen, om te kijken of hun gegevens overeenstemmen met de realiteit. Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werden 585 opvragingen gedaan. Dat ligt in lijn met het aantal van 2020. Over het hele jaar waren er toen 2.240 raadplegingen. Belastingplichtigen kunnen hun gegevens in het register raadplegen via een schriftelijke aanvraag bij de Nationale Bank, die het meldpunt beheert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud