Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Fiscus en justitie kijken vaker in register met bankrekeningen

In de eerste helft van dit jaar werd het register met bankrekeningen 135.330 keer ingekeken. Dat is 13 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, vooral door toedoen van de fiscus en justitie.
©Photo News

De Nationale Bank (NBB) verzamelt sinds 2014 de nummers van de bankrekeningen en financiële contracten van elke Belg in één databank. Sinds 2022 bevat de databank ook de saldi van de rekeningen. Oorspronkelijk kon alleen de fiscus het register raadplegen, maar sinds de zomer van 2020 is de databank onder voorwaarden ook toegankelijk voor andere partijen, zoals de Federale Overheidsdienst Justitie en de notarissen.

53.181
raadplegingen
De fiscus stond tijdens de eerste jaarhelft van 2024 in voor de meeste consultaties. De FOD Financiën raadpleegde het register 53.181 keer.

De fiscus stond tijdens de eerste jaarhelft van 2024 in voor de meeste consultaties. De FOD Financiën raadpleegde het register 53.181 keer. Dat is 11 procent meer dan in de eerste helft van 2023. De fiscus kan het register inkijken in geval van ernstige vermoedens van fiscale fraude, maar volgens woordvoerder Francis Adyns is de belangrijkste reden voor een consultatie nog steeds het invorderen van achterstallige belastingen.

Advertentie

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) consulteerde het register 4.721 keer. Vlabel, verantwoordelijk voor de inning van Vlaamse belastingen zoals de erf- en registratiebelasting, kan het register pas sinds juli 2023 raadplegen en doet dat voorlopig uitsluitend in het kader van de inning van achterstallige belastingen. Door technische problemen kon Vlabel het register in mei niet inkijken.

Notarissen

Ook de notarissen nemen een groot deel van de consultaties voor hun rekening. In de eerste jaarhelft consulteerden ze het register 52.621 keer, ongeveer 1 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Notarissen kunnen het register alleen inkijken bij een overlijden, in het kader van de aangifte van nalatenschap. Het aantal raadplegingen komt niet noodzakelijk overeen met het aantal personen, want soms gebeurt voor dezelfde persoon meer dan één opzoeking.

Opvallende groeier in de lijst is de FOD Justitie, die in de eerste zes maanden instond voor 22.144 raadplegingen: bijna 42 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2023. ‘Het gaat over opvragingen door de politie, in opdracht van justitie, of om opvragingen die rechtstreeks vanuit justitie gebeuren door bijvoorbeeld onderzoeksrechters, ondernemingsrechtbanken en in het kader van bewindvoering’, zegt woordvoerster Sharon Beavis.

Opvallende groeier in de lijst is de FOD Justitie, die in de eerste zes maanden instond voor 22.144 raadplegingen: bijna 42 procent meer dan in de eerste jaarhelft van 2023.

Criminaliteit en terrorisme

De voorbije jaren werd de doelstelling van het Centraal Aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP) verruimd. Naast de aanpak van fiscale fraude moet de databank ook het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere vormen van zware criminaliteit helpen bestrijden. Om die reden kregen almaar meer partijen toegang. Naast de FOD Justitie gaat het onder meer om de diensten van de Staatsveiligheid, de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en de gerechtsdeurwaarders. Zij stonden in de eerste jaarhelft gezamenlijk in voor ongeveer 3.000 consultaties.

In de nabije toekomst zal ook het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) onder strenge voorwaarden het CAP kunnen raadplegen, onder meer om de waarachtigheid van de identiteit te verifiëren van de titularis van een rekening waarop de tussenkomst van de ziekteverzekering wordt uitbetaald via de derdebetalersregeling.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.