Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Geen extra tijd om uw belastingaangifte in te dienen

Ondanks de coronacrisis blijven de gebruikelijke indiendata gelden: 30 juni voor een papieren belastingaangifte en 16 juli voor een elektronische.
Uw belastingaangifte is vandaag al beschikbaar in MyMinfin. ©Photo News

Een argument om vast te houden aan de gebruikelijke indiendata is de gevoelige uitbreiding van de voorstellen van vooraf ingevulde aangifte.

Dit jaar zullen 3,92 miljoen belastingplichtigen zo’n vooraf ingevulde aangifte ontvangen, of 730.000 meer dan vorig jaar. Daardoor moet 59 procent van de belastingplichtigen (exclusief zelfstandigen) niet zelf meer het initiatief nemen.

Belastingen betalen is nooit plezant, maar we kunnen het wel zo gemakkelijk mogelijk maken.
Alexander De Croo
Minister van Financiën

‘In meer dan 90 procent van de gevallen wordt die vooraf ingevulde aangifte goedgekeurd’, zegt minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD). ‘Belastingen betalen is nooit plezant, maar we kunnen het wel zo gemakkelijk mogelijk maken en een voorstel van vereenvoudigde aangifte is een van de manieren om dat te doen.’

De uitbreiding van de doelgroep komt er doordat de fiscus voortaan informatie heeft over hypothecaire woonleningen, individuele levensverzekeringen, premies betaald voor een rechtbijstandsverzekering en de eigendom van een tweede verblijf of vastgoed dat verhuurd wordt aan particulieren. Ook nieuw is dat de aangifte van in 2019 en 2020 overleden personen volledig vooraf ingevuld is. 

Terugbetaling

Een andere reden is dat meer dan de helft van de belastingplichtigen een terugbetaling van belastingen krijgt. Een verlenging van de indieningstermijn zou ertoe leiden dat die belastingplichtigen hun terugbetaling later  ontvangen.

Telefonische hulp

De coronacrisis heeft wel gevolgen voor wie zich laten helpen bij het invullen van zijn jaarlijkse belastingaangifte.

De voorgaande jaren gingen zo’n 620.000 mensen hulp zoeken in het lokale belastingkantoor of tijdens de meer dan duizend gemeentelijke zitdagen. Maar door de coronacrisis zijn er geen face-to-face invulsessies en biedt de fiscus telefonische dienstverlening tijdens een op voorhand vastgelegde afspraak.

Als gevolg van de coronacrisis biedt de fiscus alleen telefonische hulp na afspraak.

Zo’n 86.000 belastingplichtigen hebben intussen een telefoon gekregen van de fiscus om een afspraak vast te leggen. Het gaat om mensen die vorig jaar hun aangifte door de fiscus lieten invullen, van wie de fiscus het telefoonnummer kent en die dit jaar geen voorstel van vereenvoudigde aangifte krijgen. Wie nog geen telefoon kreeg en hulp wil, moet wachten op zijn op belastingaangifte of een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Op de envelop zal het nummer staan waarop een afspraak gemaakt kan worden. Leg die afspraak zo snel mogelijk vast: na 30 juni is er geen hulp.

Op het afgesproken moment belt een medewerker om de aangifte samen in te vullen. Vervolgens ontvangt de belastingplichtige het verslag per post. Ofwel wordt dat ondertekend en teruggestuurd naar het scanningcenter ofwel via Tax-on-web verstuurd.

Tax-on-web

De belastingaangifte is al beschikbaar in MyMinfin. De papieren aangiften en voorstellen van vereenvoudigde aangifte worden in de loop van mei verstuurd.

Eerder was al bekend dat de belastingaangifte dit jaar 18 codes minder telt. Het Vlaamse aangifteformulier telt daardoor nog 811 codes.

De twee belangrijkste nieuwigheden zijn een belastingvoordeel voor enerzijds premies betaald voor een rechtbijstandsverzekering en anderzijds voor aanvullende pensioenopbouw voor werknemers. Ook belangrijk is de verhoging van het maximumbedrag van de vrijgestelde dividenden van 640 euro vorig jaar naar 800 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud