Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Jaarlijkse verkeersbelasting stijgt met 0,48 procent

Dat is een gevolg van de jaarlijkse indexering op 1 juli. Milieuvriendelijke auto's zijn vrijgesteld.
Voor een oldtimer is er een forfaitaire verkeersbelasting van 38,08 euro.

Eigenaars van een auto moeten elk jaar verkeersbelasting betalen. Dat is een gewestelijke belasting.

In Vlaanderen stijgen de globale tarieven vanaf 1 juli met 0,48 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering, op basis van de evolutie van de indexcijfers van de maand mei.

De verkeersbelasting is dezelfde voor nieuwe en tweedehandswagens.

De Vlaamse belastingdienst (Vlabel) stuurt u een aanslagbiljet met een overschrijvingsformulier. De belasting wordt vooruitbetaald voor twaalf maanden en is dezelfde voor nieuwe en tweedehandswagens.

Hoeveel verkeersbelasting u betaalt, verschilt naargelang u uw auto voor het eerst voor of na 1 januari 2016 hebt laten inschrijven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) en een nummerplaat hebt gekregen.

Na 2016

Voor voertuigen ingeschreven na 1 januari 2016 zijn er geen kant-en-klare tarieven. Door de vergroening van de verkeersbelasting varieert het basisbedrag in functie van het aantal fiscale pk, maar dat wordt verhoogd of verlaagd in functie van de milieukenmerken (CO2-uitstoot, het type brandstof en de euronorm). Daardoor worden vervuilende wagens zwaarder belast dan hun groenere varianten. De minimumbelasting stijgt van 47,52 naar 47,74 euro.

Hier kunt u berekenen hoeveel verkeersbelasting op een specifieke wagen moet worden betaald.

Voor 2016

Voor auto's ingeschreven voor 1 januari 2016 hangt de verkeersbelasting af van het aantal fiscale pk van de wagen.

Door de indexering stijgt de verkeersbelasting voor bijvoorbeeld een wagen met een fiscale pk van 10 van 337 naar 338,58 euro. Voor een wagen met een fiscale pk van 12 gaat de verkeersbelasting van 537,77 naar 540,28 euro.

Ecologische wagens

Door te kiezen voor een ecologische wagen kunt u ontsnappen aan de verkeersbelasting.

Puur elektrische wagens zijn vrijgesteld van verkeersbelasting.

Puur elektrische wagens en auto’s puur op waterstof zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling.

Voor plug-inhybrides en wagens op aardgas (cng/lng) is er - als aan enkele voorwaarden voldaan is - een tijdelijke vrijstelling tot 31 december 2020.

Oldtimer

Voor een oldtimer betaalt u geen jaarlijkse verkeersbelasting op basis van het vermogen van de motor of de uitstoot, maar wel een vast bedrag. Die forfaitaire belasting stijgt vanaf 1 juli van 37,90 naar 38,08 euro. Voor dat tarief moet de wagen in 2020 minstens 28 jaar ingeschreven zijn, dus uiterlijk op 31 december 1992.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud