Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Minder codes op jaarlijkse belastingaangifte

De nieuwe aangifte in de personenbelasting heeft 18 codes minder. Het Vlaamse aangifteformulier telt daardoor nog 811 codes.
©BELGAI

De federale overheidsdienst Financiën heeft het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting gepubliceerd. Daarop moet u de komende maanden uw inkomsten en uitgaven van 2019 aangeven. Vorig jaar moest een aangifte op papier eind juni ingediend zijn, voor een elektronische kreeg u een tweetal weken meer tijd. ‘Het is nog niet duidelijk of en hoelang het aangifteseizoen wegens de pandemie zal worden verlengd’, zegt Jef Wellens, die een analyse publiceerde op de website Taxworld van Wolters Kluwer.

Het aangifteformulier verschilt van gewest tot gewest, maar in alle gewesten zijn er 18 codes minder. ‘Dat is niet verwonderlijk met een federale regering in lopende zaken en zonder nieuwe gewestelijke fiscale maatregelen die een stempel drukken op de aangifte’, zegt Wellens. ‘Door de formele afschaffing van een bijna volledig uitgedoofde federale vrijstelling op opzeggingsvergoedingen en een paar andere bezuinigingen verdwijnen in één klap 32 codes.’

Nieuwe codes

14 nieuwe codes doen hun intrede. ‘Die zijn toe te schrijven aan een handvol, uitsluitend federale maatregelen’, zegt Wellens.

14
codes
14 nieuwe codes doen hun intrede als gevolg van federale maatregelen.

Een eerste is de nieuwe mogelijkheid voor pensioenopbouw voor werknemers (VAPW) die geen of maar voor een beperkt bedrag een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via hun werkgever. Werknemers die vrijwillig de minimumbijdrage van 1.600 euro van hun nettoloon naar een pensioeninstelling lieten storten, kunnen daar via hun belastingaangifte 480 euro (exclusief gemeentebelasting) van recupereren.

Een andere nieuwe belastingvermindering is die voor premies betaald voor een rechtsbijstandsverzekering. ‘Die federale belastingvermindering wordt verleend voor premies die iemand sinds 1 september heeft betaald. In de huidige aangifte komt maximaal 310 euro aan gestorte premies in aanmerking voor een belastingvermindering van 40 procent, wat het voordeel op maximaal 124 euro brengt, exclusief gemeentebelasting’, zegt Wellens.

Voorts zijn er nieuwe codes voor een terugname van belastingvermindering voor investeringen in groeibedrijven, een vrijstelling van ondernemingswinst voor ‘sociaal passief’ en de verliesverrekening in de land‐ en tuinbouw.

Vereenvoudiging

Die vrijstelling van de loonbonus wordt vanaf nu automatisch toegekend.
Jef Wellens
Fiscalist Wolters Kluwer

De fiscus vereenvoudigt de aangifte ook een beetje. ‘Wie van zijn werkgever een niet‐recurrent resultaatgebonden voordeel - in mensentaal een loonbonus - ontvangt, ziet die vergoeding geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Die vrijstelling wordt vanaf nu automatisch toegekend’, zegt Wellens.

In het vak waar het vastgoed moet worden aangegeven, staat een nieuwe waarschuwing dat de gezinswoning - waar u effectief met uw gezin woont - niet moet worden aangegeven. Een tweede verblijf of verhuurd vastgoed moet wel altijd aangegeven worden.

Dividenden

Ook al heeft het Grondwettelijk Hof de taks op effectenrekeningen vernietigd, er staan nog codes van op uw aangifte. ‘Die vernietiging geldt niet van in het begin, maar pas vanaf 1 oktober 2019. De taks blijft dus verschuldigd voor de referentieperiodes die eindigen op uiterlijk 30 september 2019’, legt Wellens uit.

Dividenden van aandelen worden gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. Die vrijstelling was nieuw in de aangifte van vorig jaar en werd ingevoerd om het spaargeld van de Belg te activeren. ‘De vrijstelling is verhoogd van 640 euro in de aangifte van vorig jaar naar 800 euro in de aangifte van dit jaar’, zegt Wellens. Als belegger moet u zelf de vrijstelling vragen in de aangifte.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud