Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vlaanderen geeft belastingbetaler twee maanden extra uitstel

Vlamingen die vastgoed kopen of een erfenis ontvangen, krijgen nog eens twee maanden extra respijt tot eind september om de belasting op die aankoop of erfenis te betalen.
Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele verlengt de termijnen voor erf- en registratiebelastingen met nog eens twee maanden. ©BELGA

Omdat notariskantoren en burgers niet altijd alle (fiscale) formaliteiten tijdig kunnen vervullen wegens de coronamaatregelen, had Vlaanderen al twee maanden uitstel toegekend voor de erf- en registratiebelasting.

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) verlengt de Vlaamse Belastingdienst die termijnen nog eens twee maanden. Het is niet nodig dat de Vlamingen de termijnverlenging zelf aanvragen.

Vlamingen hoeven geen belastingverhoging te vrezen als ze hun erfenisaangifte niet op tijd indienen of een aankoopakte te laat registreren, zolang ze dat maar ten laatste op 30 september doen.

Diependaele: ‘Initieel hanteerde de Vlaamse Belastingdienst 3 mei als referentiedatum (als einde voor de lockdown, red). Dat kwam neer op een verlenging tot begin juli. Omdat die datum voor bepaalde sectoren, zoals de bouw, niet handig is, hebben we die referentiedatum opgeschoven naar 31 juli. Daar geven we nu nog eens twee maanden extra ademruimte bovenop, tot 30 september 2020.'

Concreet komt het er op neer dat Vlamingen geen belastingverhoging hoeven te vrezen als ze hun erfenisaangifte niet op tijd indienen of een aankoopakte te laat registreren, zolang ze dat maar ten laatste op 30 september doen.

Erfenis

Wie erft, krijgt nog eens twee maanden extra tijd voor het indienen van een erfenisaangifte. Normaal moet die aangifte binnen vier maanden na het overlijden gebeuren, zo niet past de Vlaamse belastingdienst een belastingverhoging toe. Die belastingverhoging voor een laattijdige aangifte komt er dus niet als de erfenisaangifte uiterlijk op 30 september ingediend wordt.

Eerder was al beslist dat tot 30 september een soepeler regeling geldt voor wie aandelen erft.

Vastgoed

Normaal moet u binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis de registratiebelasting betalen. Die termijn was al twee maanden opgeschoven en wordt nu opnieuw verlengd tot 30 september.  

De verlenging heeft ook gevolgen voor enkele gunstregimes voor vastgoed. Die schuiven mee twee maanden op.

Gunstregimes zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Een domicilie wijzigen tijdens de lockdownperiode is echter geen sinecure.
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Begroting

‘Die gunstregimes zijn in bepaalde gevallen gebaseerd op gegevens uit het bevolkingsregister. Een domicilie wijzigen tijdens de lockdownperiode is echter geen sinecure. Om de mensen toch de kans te geven om aan hun verplichtingen te voldoen, verlengen we ook hier de referentieperiode’, zegt Diependaele.

Een voorbeeld van zo'n gunstregime is het verlaagd tarief van 6 procent voor een gezinswoning. Normaal moet u binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële akte gedomicilieerd zijn in uw woning om van het verlaagd tarief te kunnen genieten. Daar komen dus twee maanden bij.

Ook voor andere gunstregimes worden de geldende termijnen met twee maanden verlengd. Voorbeelden zijn de oude regeling voor het klein beschrijf, de meeneembaarheid van de op de vroegere woning betaalde registratierechten bij de aankoop van een nieuwe woonst en de teruggave van de registratierechten bij wederverkoop binnen de twee jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud