Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Gratis lening en premie voor energierenovatie vanaf 2021

De Vlaamse regering geeft vanaf volgend jaar een premie en gratis lening aan nieuwe eigenaars die een energieverslindende woning zuiniger maken.
©Hollandse Hoogte / VRBLD photofilm

Zet u de komende weken uw handtekening onder een compromis voor een huis of appartement en wordt de notariële koopakte na Nieuwjaar verleden? Mogelijk kunt u genieten van de nieuwe Vlaamse stimuli om de woning energiezuiniger te maken.

Nieuwe eigenaars die binnen vijf jaar na de aankoop hun huis renoveren zodat een vooropgesteld energiepeil gehaald wordt, kunnen vanaf volgend jaar gratis lenen voor de energierenovatie. Ze kunnen ook een extra premie krijgen. Ook wie een huis of appartement erft of geschonken krijgt, heeft recht op de voordelen.

Het Vlaams Energieagentschap raamt dat jaarlijks zowat 32.500 huizen en appartement die aan de voorwaarden voldoen verkocht worden. Bij schenkingen en erfenissen gaat het jaarlijks om zo’n 6.800 huizen en appartementen. De maatregelen zijn nog niet definitief goedgekeurd, maar de grote lijnen van de voorwaarden zijn bekend.

Voorwaarden

U moet volle eigenaar - vruchtgebruik alleen volstaat niet - van een huis of appartement met een slechte energieprestatie worden. Daarvoor wordt gekeken naar het EPC-label op het energieprestatiecertificaat. Dat gaat van A+ tot F, of van zeer goed tot bar slecht.

‘De nieuwe eigenaar moet een energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of het appartement een energielabel D, E of F had’, zegt Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van het Vlaams Energieagentschap.

Voor een verkoop blijft een energieprestatiecertificaat tien jaar geldig, maar voor de Vlaamse steun is een recent energieprestatiecertificaat vereist.

Een EPC is wettelijk verplicht bij een verkoop, maar niet bij een erfenis of schenking. Om van de voordelen te genieten, moet na een schenking of erfenis wel een EPC worden opgesteld en dat voor u met de renovatiewerken begint.

Voor een verkoop blijft een energieprestatiecertificaat tien jaar geldig, maar voor de Vlaamse steun is een recent energieprestatiecertificaat vereist. Dat komt omdat pas sinds begin 2019 het energielabel wordt vermeld. Op dat moment is ook de berekening van de energieprestatie aangepast.

‘Maximaal vijf jaar later moet de nieuwe eigenaar een nieuw energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de woning minstens label C heeft behaald en een appartement minstens label B’, zegt Flipts.

Als de ontlener binnen vijf jaar het vooropgestelde energielabel niet haalt, moet hij de rente volledig betalen. Geert Flipts Vlaams Energieagentschap

Wie zijn aankoop met een hypothecair krediet financiert, kan bij de bank naast dat woonkrediet ook een renteloos - en dus gratis - renovatiekrediet afsluiten. ‘Dat renovatiekrediet moet bestemd zijn voor energierenovatie en kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor een nieuwe keuken of de aanleg van de oprit’, zegt Flipts. Met de renovatielening kan tot 60.000 euro voor een woning en tot 45.000 euro voor een appartement op maximaal 20 jaar worden geleend.

Wie een woning of appartement erft of geschonken krijgt, zal een renteloze Energielening+ kunnen aangaan bij het lokale Energiehuis.

©Mediafin

Hoe groot is het voordeel? ‘Nemen we het voorbeeld van een koper die een renteloze lening van 60.000 euro op 20 jaar sluit en zijn woning wil renoveren tot label A. Bij een rentevoet van 1,5 procent heeft hij een totaal rentevoordeel van 9.419 euro’, berekent Flipts. ‘Als de ontlener binnen vijf jaar het vooropgestelde energielabel niet haalt, moet hij de rente volledig betalen, met daarbovenop een administratieve sanctie’, zegt Flipts.

EPC-Labelpremie

Het bedrag van de EPC-Labelpremie hangt af van de behaalde energiezuinigheid. Voor een woning krijgt u 2.500 euro als label C wordt behaald, 3.750 euro voor label B en 5.000 euro voor label A.

Voor een appartement bedraagt de premie 2.500 euro als label B wordt behaald en 3.750 euro voor label A.

Combineren

De renteloze lening en de EPC- Labelpremie kunt u combineren met de premies van de netbeheerder voor individuele isolatiemaatregelen (dak, muur, vloer, beglazing) of de installatie van een warmtepomp(boiler) of zonneboiler. Een combinatie met de totaalrenovatiebonus - voor drie of meer energiebesparende investeringen - kan niet.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud