Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Meer boetes voor wie niet energiezuinig bouwde

Ongeveer 5 procent van de nieuw gebouwde of gerenoveerde woningen in Vlaanderen voldoet niet aan de energie-eisen. Dat resulteerde vorig jaar in 1,4 miljoen euro aan boetes, meer dan de 0,9 miljoen in 2019.
©BELGAIMAGE

Wie bouwt of verbouwt moet aan de energieprestatieregelgeving voldoen (EPB). Die regels leggen minimumnormen op voor isolatie en ventilatie bij nieuwbouw of renovatie. Vlaanderen verplicht wie bouwt of verbouwt een EPB-verslag te laten opmaken waarin staat in welke mate de normen zijn gehaald.

Volgens het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), dat bevoegd is voor de controle, voldoet 4 à 5 procent van de bouwprojecten niet aan de norm. Vorig jaar werden daarvoor voor 1,4 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. In 2019 was dat nog 0,9 miljoen euro, in 2018 ging het om bijna 2 miljoen euro. ‘De grote schommelingen zijn vooral te wijten aan de personeelsmiddelen die beschikbaar zijn om de dossiers af te handelen’, zegt Geert Flipts van het VEKA. De gemiddelde boete voor het niet-naleven van de EPB-eisen bedroeg in 2020 1.124 euro. Dat is iets hoger dan de gemiddelde boete in 2019 (1.098 euro) en in 2018 (1.081 euro).

De meeste van de dossiers waarvoor een boete wordt opgelegd voldoen niet aan een of meerdere ventilatie- of isolatie-eisen.
Geert Flipts
Woordvoerder Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

‘De meeste van de dossiers waarvoor een boete is opgelegd voldoen niet aan een of meerdere ventilatie- of isolatie-eisen’, zegt Flipts. Het gros van de boetes voor het niet naleven van EPB-eisen is ten laste van de bouwheer. De EPB-verslaggever wordt beboet als wordt vastgesteld dat niet correct werd gerapporteerd. In 2020 ging het in dat laatste geval om 27.526 euro aan boetes.

Bevrijdende boete

De grootteorde van de boetes is bij de opstart van het EPB in 2006 bepaald in functie van de grootte van de investering die nodig is om wel te voldoen aan de regels. In de meeste gevallen bedraagt de boete drie keer dat bedrag. Daarmee worden mensen gemotiveerd om de investering toch te doen. Bij de ventilatie-eisen ligt de boete op ongeveer een keer de investering om wel te voldoen aan de eisen.

Wie een boete heeft gekregen, hoeft niet alsnog de duurzame investering te doen.

Wie een boete heeft gekregen, hoeft niet alsnog de duurzame investering te doen. Het principe van het bevrijdende karakter is toegepast omdat het helemaal niet evident meer is om achteraf, na de uitvoering van de werken, de aanpassingen te doen die nodig zijn om wel te voldoen aan de EPB-eisen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van muurisolatie.

De opbrengst van de boetes gaat naar het Energiefonds, dat bestemd is voor uitgaven in het kader van de energieprestatieregelgeving, zoals studiewerk, projectsubsidies en softwareontwikkelingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud