Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Vrees voor opstoot uithuiszettingen huurders

De vrees leeft dat een recordaantal huurders uit hun woning gezet wordt zodra het coronaverbod op uithuiszettingen opgeheven wordt. Een preventievere aanpak van het nieuwe huurgarantiefonds vanaf 1 juni moet dat mee voorkomen.
©ANP

Jaarlijks worden in Vlaanderen zo’n 12.000 uithuiszetting gevorderd voor de rechtbank omdat de huurder zijn huur niet correct betaalt. Zo’n 3.600 gezinnen worden ook effectief uit hun huis gezet. Om tijdens de coronacrisis het recht op wonen te vrijwaren besliste de Vlaamse regering eind maart om gerechtelijke uithuiszettingen tot 17 juli te verbieden.

De Vlaamse regering bekijkt of het verbod op uithuiszettingen gefaseerd kan worden losgelaten.
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen

‘Er bestaat een kans dat na die datum een piek aan uithuiszettingen zal volgen’, beseft Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Hij adviseert verhuurders zich 'door de bijzondere omstandigheden die iedereen raken soepel en menselijk op te stellen'. 'De Vlaamse regering bekijkt ook of 'het verbod op uithuiszettingen gefaseerd kan worden losgelaten. Zo zouden we de zaken kunnen laten voorkomen per ingediende maand van de klacht. Al is het nu nog wat vroeg om dat te beslissen.'

Coronahuurtoelage

Ook de huurdersbonden en de Verenigde Eigenaars vinden dat ‘niets doen geen optie is’. Waardoor beide belangengroepen, voor het eerst ooit, samen een pleidooi houden voor een tijdelijke coronahuurtoelage.

45%
tussenkomstpercentage
'Het tussenkomstpercentage bij de start van de begeleidingsovereenkomst wordt opgetrokken van 25 naar 45 procent. En in plaats van vanaf 1 juni kunnen betalingsachterstallen vanaf 1 april al in rekening worden gebracht', zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) over het Fonds ter bestrijding van de Uithuiszetting.

Diependaele is daar ‘geen voorstander van’. ‘Ik geloof meer in gerichte maatregelen. Naast het verbod op uithuiszettingen zal ook het Fonds ter bestrijding van Uithuiszettingen vroeger in werking treden. Mensen die problemen hebben om hun huur te betalen kunnen via het OCMW bij dat fonds terecht om te voorkomen dat ze verder in een schuldenput zakken, onderstreept de minister.

Huurgarantiefonds

Het Fonds ter bestrijding van de Uithuiszetting vervangt het huidige huurgarantiefonds, dat vierkant draaide. Sinds de start in 2014 kon het slechts een handvol uithuiszettingen vermijden, omdat het pas in actie kon treden nadat de verhuurder al een vordering tot uithuiszetting bij de vrederechter had ingediend en er minstens 3 maanden huurachterstand was. Bovendien moest de verhuurder zich expliciet aansluiten bij het fonds, voor een jaarlijkse vergoeding van 82 euro. Lang niet alle verhuurders deden dat.

Het nieuwe fonds moet preventiever optreden. Het OCMW krijgt een sleutelrol: het verzekert een financiële tegemoetkoming voor de verhuurder en het begeleidt de huurder en stelt een afbetalingsplan op met hem. Het geldt automatisch voor alle huurcontracten op de private huurmarkt.

Door de coronacrisis heeft de Vlaamse regering de modaliteiten van het fonds tijdelijk versoepeld. Diependaele: ‘In plaats van 25 procent van de huurachterstal wordt het tussenkomstpercentage bij de start van de begeleidingsovereenkomst opgetrokken naar 45 procent. En in plaats van vanaf 1 juni kunnen betalingsachterstallen al vanaf 1 april in rekening worden gebracht.’

Meer over de werking van het nieuwe huurgarantiefonds leest u zaterdag in het Netto-katern van de weekendkrant

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud