Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waar mag u nog bouwen?

De Raad van State heeft enkele criteria uit een omzendbrief vernietigd die extra beperkingen oplegde aan het bebouwen van grond in ‘onbebouwd’ gebied. Ook dan blijven nog veel regels over die garanderen dat niet elk perceel in woongebied zomaar bebouwd mag worden.
©Jonas Lampens

In 2017 stelde toenmalig Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) een omzendbrief op die Vlaanderen opdeelde in bebouwd en onbebouwd gebied. De omzendbrief legde de verplichting op om met studiewerk te bewijzen dat er goede redenen zijn om buiten stedelijk gebied te bouwen, tot groot ongenoegen van projectontwikkelaars, die vreesden dat tienduizenden hectaren bouwgrond buiten stedelijk gebied niet langer bebouwbaar zouden zijn.

De Raad van State heeft met een arrest een streep getrokken door de extra eisen om een perceel te mogen bebouwen. Het rechtsorgaan meent dat de omzendbrief zijn juridische boekje te buiten gaat, omdat alleen het parlement een nieuw structureel kader kan goedkeuren.

Niet zozeer de ruimtelijke bestemming, maar buren en actiegroepen zijn vandaag een zeer belangrijke factor waarmee elke ontwikkelaar rekening moet houden.
Stijn Verbist
Professor Universiteit Hasselt

Dat betekent dat we nu terugvallen op de regeling zoals die voor de omzendbrief bestond. Ook dan is het bebouwen van een stuk grond nog altijd aan veel eisen gebonden.

‘Opdat grond bouwgrond voor woningen kan worden, moet hij gelegen zijn in woongebied - of landelijk woongebied of onder strenge voorwaarden woonuitbreidingsgebied - of hij moet gelegen zijn in een goedgekeurde en niet vervallen verkaveling’, zegt Stijn Verbist, professor aan de rechtsfaculteit van de Universiteit Hasselt. ‘Dat is een noodzakelijke voorwaarde, maar nog geen voldoende voorwaarde.’

Verbist wijst erop dat er nog enkele andere vereisten bovenop komen. ‘Er moeten verschillende vragen worden beantwoord: is de grond gelegen aan een voldoende uitgeruste weg? Is het goed een beschermd monument of is de grond gelegen in een beschermd landschap of beschermd dorps- of stadsgezicht? Wat is de draagkracht van het wegennet? Is het project in overeenstemming met de ‘goede ruimtelijke ordening’ en afgestemd op de omgeving?’

Lokale besturen

Los van de wettelijke criteria hebben ook de lokale besturen iets in de pap te brokken. ‘In de meeste gevallen is het college van burgemeester en schepenen bevoegd in eerste aanleg en de deputatie van de provincie in beroep’, preciseert Verbist. ‘Er zijn veel grondslagen om een vergunning te weigeren. De overheid heeft binnen dit wettelijk kader een brede beoordelingsbevoegdheid, zodat beleidsvisies, lokale politiek, weerstand van buren en actiegroepen een zeer grote rol spelen. Niet zozeer de ruimtelijke bestemming, maar de buren en actiegroepen zijn vandaag een zeer belangrijke factor waarmee elke ontwikkelaar rekening moet houden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud