Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Woningkwaliteitsnormen anders beoordeeld

Een woning in Vlaanderen moet voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten van de Vlaamse overheid. In 2021 zullen sommige van die normen anders worden beoordeeld.
Als een woning geen rookmelders heeft, dan weegt dat vanaf 2021 strenger door. ©Belgaimage

Voldoet uw woning niet aan de minimale normen, dan kan ze ongeschikt of – in het slechtste geval – onbewoonbaar worden verklaard. De controles spitsen zich vooral toe op huurwoningen. Maar vergis u niet: de normen gelden voor alle woningen in Vlaanderen. ‘Aan de normen zelf verandert er niet veel, maar wel aan de beoordelingsmethodiek’, legt Dorien Van Cauwenberge van het Agentschap Wonen-Vlaanderen uit.

Het ontbreken van rookmelders wordt vanaf 2021 een gebrek van categorie II. De woning kan dan ongeschikt worden verklaard.

Tot nog toe kreeg een woning bij een controle door een woningcontroleur strafpunten bij een gebrek. Die strafpunten gaan van 1 tot 15, naargelang het om een klein of groot gebrek gaat. Vandaag zijn er 15 strafpunten nodig om een woning ongeschikt te kunnen verklaren. Zeer ernstige gebreken krijgen meteen 15 strafpunten toegekend, waardoor één ernstig gebrek kan leiden tot de ongeschiktheid van de woning.

Onbewoonbaar

Er is nu geen link tussen het aantal strafpunten en het onbewoonbaar verklaren van een pand. Dat hangt af van de beoordeling van de woningcontroleur of het wel veilig en gezond wonen is in het pand. ‘Met die strafpunten zullen we vanaf 2021 niet langer werken. Wel zullen de ernst en de impact van elk gebrek op zich worden beoordeeld in plaats van naar het strafpuntentotaal te kijken’, zegt Van Cauwenberge. ‘De nieuwe regels laten vooral meer ruimte voor nuancering.’

Met strafpunten zullen we vanaf 2021 niet langer werken. Wel zullen de ernst en de impact van elk gebrek op zich worden beoordeeld in plaats van naar het strafpuntentotaal te kijken.
Dorien Van Cauwenberge
Agentschap Wonen Vlaanderen

Concreet komen er drie categorieën van gebreken. Een klein gebrek (cat. 1), een ernstig gebrek zonder gevaar (cat. 2, leidt tot de ongeschiktheid), een ernstig gebrek met gevaar (cat. 3, leidt tot de onbewoonbaarheid).

Neem nu rookmelders. De installatie daarvan in een (huur)woning is verplicht. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders krijgt vandaag geen waarderingscijfer. Tot eind 2020 maakte de woningcontroleur alleen een opmerking op het technisch verslag. Het ontbreken van (voldoende) rookmelders leidt vandaag dus ook niet tot een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsbesluit. Maar vanaf volgend jaar verandert dat. Het niet voldoen aan de rookmelderplicht wordt dan een gebrek van categorie II. De woning kan dan ongeschikt worden verklaard.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud