Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Loonpakket steeds meer à la carte

In de oorlog voor talent spelen werkgevers een flexibel loonpakket uit. Welke voorkeuren en wensen kunt u laten meespelen? En wat denken de fiscus en de sociale zekerheid daarvan?
Advertentie
Fietsen voor woon-werkverkeer is tijdens corona flink toegenomen.

Een stukje van uw elektriciteitsrekening via uw werkgever laten betalen? Het klinkt als muziek in de oren nu de prijzen zo hoog oplopen. Leverancier Luminus lanceerde enkele weken geleden een product dat als keuze- mogelijkheid in cafetariaplannen - waarbij werknemers een deel van hun loonpakket zelf kunnen invullen - opgenomen kan worden. Maar de kans dat veel werkgevers die keuzemogelijkheid snel aanbieden, is bijzonder klein. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kant zich er tegen. Het knelpunt is de fiscaliteit. Als de werkgever de stroomfactuur van een werknemer betaalt, wordt niet het werkelijk voordeel maar een forfait belast en krijgt de overheid minder belastingen binnen.

Dat nieuwe initiatieven opduiken voor flexibele loonpakketten is niet verwonderlijk. De mogelijkheid voor een werknemer om zelf een deel van zijn loonpakket samen te stellen wint aan belang. Hr-dienstverlener SD Worx zag in twee jaar tijd een verdubbeling. ‘Ongeveer een op de tien werknemers kan al zelf keuzes maken. Vier op de tien geeft aan zelf te willen kiezen’, zegt Veerle Michiels, juridisch adviseur bij SD Worx. De krapte op de arbeidsmarkt - waardoor bedrijven het moeilijk hebben om werknemers te behouden en nieuwe aan te trekken - zal die evolutie alleen maar versterken. ‘In de praktijk merken we dat het cafetariaplan ondernemingen kan helpen om zich aantrekkelijker op te stellen. Dat een deel van het extralegaal verloningspakket omgezet kan worden in andere voordelen die meer tegemoetkomen aan de individuele noden van de werknemer, is voor veel personeelsleden een grote plus’, zegt Patrick Van Hool, de directeur van Partena Business Solutions. ‘In eerste instantie werd een cafetariaplan aangeboden voor bedienden. Maar we merken dat meer en meer ondernemingen de mogelijkheden nagaan om dat uit te breiden naar arbeiders.’

Cafetariaplannen waren er aanvankelijk alleen voor bedienden. Maar meer en meer bedrijven willen ze uitbreiden naar arbeiders.
Patrick Van Hool
Partena Business Solutions

Een loon zal nooit helemaal flexibel ingevuld kunnen worden. De hoofdmoot zal altijd netjes op uw bankrekening worden gestort. Dat is minimaal het loonbarema op sector- of ondernemingsniveau. ‘Ook de wet op de loonbescherming kan spelen. Daarin staat dat het deel van het loon dat in natura betaald wordt niet meer dan een vijfde van het totale brutoloon mag bedragen’, zegt Heidi Segers, verloningsspecialist bij Partena Professional. Welk budget kan dan wel flexibel benut worden? ‘Dat hangt onder meer af van wat sectoraal mogelijk is. Het kan gaan om bonussen, premies en bestaande extralegale voordelen. Het budget van de eindejaarspremie kan flexibel ingevuld worden als de collectieve arbeidsovereenkomst dat toelaat’, zegt Ellen Roelants, verloningsspecialist bij de hr-dienstverlener Acerta. Daarnaast kunnen ook de bedrijfswagen en extralegale vakantiedagen (andere dan de wettelijke vakantie- en feestdagen) in het budget zitten. ‘Het gaat altijd om de totale werk- geverskosten, dus de brutowaarde verhoogd met de erop verschuldigde werk- geversbijdragen voor de sociale zekerheid’, zegt Michiels.

De wet op de loonbescherming bepaalt dat nooit meer dan een vijfde van het brutoloon in natura uitbetaald mag worden.
Heidi Segers
Partena Professional

Aan welke voordelen u het budget kunt besteden hangt af van de mogelijkheden die uw werkgever biedt. Elk voordeel behoudt zijn specifieke behandeling op het vlak van sociale zekerheid en belastingen. Een overzicht voor de populairste voordelen.

Bedrijfswagen

De bedrijfswagen blijft een van de populairste keuzes. ‘De wagen zit vaak mee in de budgetcreatie. Dat geeft werknemers de mogelijkheid te kiezen voor een groenere wagen of een auto van een lager budget. Met dat vrijgekomen budget kunnen alternatieven gekozen worden, zoals een fiets, maar ook voordelen die niets met mobiliteit te maken hebben’, zegt Michiels. ‘De mogelijkheid om bij een kleine bedrijfswagen tijdens de vakantie een grotere wagen te krijgen, komt niet van de grond. Ook de vraag naar een laadpaal voor een elektrische auto is voorlopig nog beperkt.’

‘We krijgen veel vragen over vergroening, maar afstand doen van de bedrijfswagen is zeker nog niet aan de orde’, zegt Jozef Spillebeen van Acerta.

Als u uw bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, wordt u op dat voordeel belast. U betaalt geen belastingen op de werkelijke waarde van het voordeel, maar op basis van een forfaitaire waarde - in het vakjargon het voordeel van alle aard. Dat hangt af van de cataloguswaarde, de CO₂-uitstoot en de leeftijd van de auto. ‘Bij de verrekening met uw budget moet u nog rekening houden met de CO₂-solidariteitsbijdragen die de werkgever aan de RSZ verschuldigd is’, zegt Michiels.

Bedrijfsfiets

‘De fietslease zit al een aantal jaren in de lift. Door corona zijn we nog meer gaan fietsen, ook voor het woon-werkverkeer’, zegt Spillebeen. Bij een effectief gebruik voor de woon-werkverplaatsingen is de fiets volledig vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en belastingen.

Openbaar vervoer

Als u liever in eerste dan in tweede klasse met de trein naar het werk rijdt, kunt u uw werkgever vragen uw abonnement te upgraden. Een tegemoetkoming voor de trein, bus, tram en metro in het kader van de woon-werkverplaatsing is volledig vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Laptop, pc en tablet

‘Door het vele thuiswerk merken we dat er meer interesse is in alles waardoor je thuis beter kunt werken. Het gaat dan vooral om zaken als een extra scherm of een printer’, zegt Roelants. Een laptop of pc van uw werkgever die u ook privé mag gebruiken, wordt forfaitair gewaardeerd. U betaalt belastingen en socialezekerheidsbijdragen op een forfait van 72 euro per jaar of 6 euro per maand. Dat forfait bevat ook de software en het toebehoren, zoals printer en scanner. Het thuiswerk deed ook de vraag naar terbeschikkingstelling door de werkgever van internet thuis toenemen. Als de werknemer dat ook privé mag gebruiken, geldt ook hier een forfaitair voordeel: 60 euro per jaar of 5 euro per maand.

‘Als het gaat over de kantoorinrichting - waaronder bureaustoelen - kan dat voordeel niet aangeboden worden in een cafetariaplan, zelfs niet als de medewerker andere voordelen inruilt. De RSZ is van mening dat het ter beschikking stellen van kantoormateriaal een kost is die gedragen moet worden door de werkgever en niet door de werknemer. Het voordeel kan wel aangeboden worden als de onderneming daarvoor in extra budget voorziet’, zegt Segers.

Extra vakantie

‘De mogelijkheid om extra vakantie te nemen illustreert dat de behoeften van werknemers om hun verloningspakket anders in te vullen heel individueel zijn. Als scholen afstandsonderwijs organiseren, is het logisch dat sommige ouders meer vakantie wensen. Maar voor anderen werd vakantie net minder aantrekkelijk omdat reizen niet mag’, zegt Roelants. Hoeveel een extra vrije dag ‘kost’, hangt af van uw loon.

Individueel pensioensparen

Met pensioensparen bouwt u een extra pensioenkapitaal op. Stortingen tot 990 euro of 1.270 euro geven recht op een belastingvermindering, die u vraagt via uw jaarlijkse belastingaangifte. Sommige bedrijven zijn bereid die storting terug te betalen. Als u extralegale voordelen omzet in budget en dat gebruikt voor een dergelijke terugbetaling, dan moet u rekening houden met de socialezekerheidsbijdrage van 8,86 procent die uw werkgever moet betalen. Als werknemer moet u op die vergoeding belastingen betalen.

Gezondheidsverzekeringen

Boven op de populaire groeps- en hospitalisatieverzekering kan uw werkgever nog andere verzekeringen terugbetalen. ‘Door de coronacrisis wonnen de bijkomende gezondheidsverzekeringen aan populariteit’, zegt Michiels. ‘Er was een uitgesproken stijging van de hospitalisatieverzekering voor gezinsleden. Ook de aanvullende gezondheidsverzekeringen zoals voor tandzorg en ambulante zorg stegen in populariteit’.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud