Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Belasting op groepsverzekering kan oplopen tot ruim 20 procent

De Commissie Pensioenhervorming stelt voor om het aanvullend pensioen progressief te belasten. Hoe wordt het kapitaal uit uw groepsverzekering nu getaxeerd?
Advertentie

De Commissie Pensioenhervorming formuleerde maandag meerdere voorstellen om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden. Zo stelt ze voor om het aanvullend pensioen progressief te belasten. Hoe hoger het kapitaal dat u bij pensionering uit uw groepsverzekering opstrijkt, hoe hoger het tarief waartegen dat kapitaal belast zou worden.

Vandaag wordt uw aanvullend pensioen lineair belast. Dat wil zeggen dat alle werknemers in een bepaalde leeftijdscategorie hetzelfde tarief betalen, los van de vraag of het kapitaal uit de groepsverzekering hoog dan wel bescheiden is.

Het aanvullend pensioen wordt meestal in de vorm van een kapitaal uitgereikt, want dat is fiscaal het meest voordelig. Maar de opgebouwde spaarpot kan ook uitgekeerd worden in de vorm van een periodieke rente, zeg maar een maandelijks extraatje boven op uw wettelijk pensioen. Wordt het aanvullend pensioen uitgekeerd in rente, dan betaalt u nu ook al een progressief tarief. Er is nog een derde weg, een uitkering van het kapitaal dat vervolgens wordt herbelegd, maar die weg is fiscaal zo onvriendelijk dat werknemers die mogelijkheid nauwelijks benutten.

Vorig jaar wijzigde de regering-Di Rupo het belastingregime voor de pensioenkapitalen. Er was een belastingverhoging die alleen geldt voor de bijdragen van de werkgevers, niet voor de bijdragen gestort door de werknemers (zie tabel hieronder).

‘Wie op 60-jarige leeftijd een kapitaal van 100.000 euro uitgekeerd krijgt, betaalt daar nu 20 procent personenbelasting op als dat kapitaal uitsluitend is samengesteld door bijdragen van de werkgever. Als men ook rekening houdt met gemiddeld 7 procent gemeentelijke opcentiemen, kom je aan een tarief van 21,4 procent. Van die 100.000 euro blijft na belasting dus nog 78.600 euro over’, zegt Kristiaan Andries, juridisch adviseur bij SD Worx.

Welke belasting betaalt een werknemer nu op de eigen bijdragen? ‘Dat hangt af van de vraag wanneer de werknemer de storting voor het aanvullend pensioen deed’, zegt Andries. ‘Betaalde u die bijdrage voor 1 januari 1993, dan betaalt u daarop 16,5 procent. Met de gemeentelijke opcentiemen erbij gerekend komt u aan een gemiddeld tarief van 17,65 procent. Gaat het om latere stortingen dan betaalt u 10 procent, inclusief de opcentiemen gemiddeld 10,70 procent’, illustreert Andries.

Het is koffiedik kijken tegen welke concrete tarieven de kapitalen in de toekomst belast zullen worden. De Commissie Pensioenhervorming formuleerde alleen voorstellen die de basis vormen van een verder debat tussen de sociale partners. Een progressief tarief zou kunnen betekenen dat u op de bijdragen van de werkgevers voortaan 25 of 30 procent moet betalen, en/of dat u meer moet betalen op de eigen bijdragen.

‘Maar het zou absoluut ongehoord zijn als de bijdragen die tot nu gestort werden extra belast worden. Dan zou de overheid haar beloftes niet inlossen. Nieuwe tarieven kunnen omwille van de rechtszekerheid alleen gelden voor toekomstige stortingen’, zegt Andries. ‘We vrezen dat werknemers minder gemotiveerd zullen zijn om in een aanvullend pensioenplan te stappen als de uitgekeerde kapitalen progressief belast worden.’

U kunt het aanvullend pensioen nooit opnemen voor uw 60ste verjaardag. Het is dus niet meer mogelijk uw aanvullend pensioen al op te nemen als u tijdens uw loopbaan van werkgever verandert. De uitkering en de afrekening komen altijd pas aan het einde van de rit.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud