netto

Blijf aan de slag na uw pensioen

Wie met pensioen is, mag vanaf zijn 65ste onbeperkt bijverdienen. In bepaalde gevallen kan het zelfs onbelast ©David Rozing/HH

Of het nu is uit noodzaak vanwege het karige wettelijke pensioen of vanwege jeukende handen en goesting, aan het werk blijven na uw pensionering is mogelijk. Afhankelijk van hoe u dat doet, hoeft u zelfs niets aan de fiscus af te staan.

Sinds begin 2015 mag u als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen boven op uw pensioen. De enige voorwaarde is dat u ouder bent dan 65 of er minstens een loopbaan van 45 jaar op hebt zitten. U moet wel over een arbeidscontract beschikken of ingeschreven staan als zelfstandige.

Beperkt onbeperkt

Bent u jonger dan 65 en was uw loopbaan korter dan 45 jaar, dan zijn er beperkingen. Wie een rustpensioen geniet, mag als werknemer niet meer dan 8.172 euro bruto per jaar verdienen. Voor bijverdiensten als zelfstandige liggen de plafonds iets lager. Zonder kinderen ten laste komt dat op 6.538 euro.

Ontvangt u een gezinspensioen (een van de partners heeft weinig of niet gewerkt), dan gelden er gelijkaardige beperkingen voor wat uw huwelijkspartner nog mag verdienen. Hier is het nog belangrijker de grensbedragen niet te overschrijden. Verdient de huwelijkspartner te veel, dan wordt er immers geen bedrag afgetrokken van het pensioen naargelang de grootte van de overschrijding, maar wordt meteen het gezinspensioen omgezet naar dat van een alleenstaande.

Flexi-jobs

Sinds 1 januari 2018 kunnen gepensioneerden die 65 zijn of een loopbaan van minstens 45 jaar hebben ook in een flexi-job aan de slag. Hou er rekening mee dat flexi-jobs alleen kunnen binnen de horeca en de kleinhandel. Het voordeel van een flexi-job is dat u als werknemer geen belastingen betaalt en dat uw bruto-inkomen dus ook uw netto-inkomen is. Voor de werkgever worden de RSZ-bijdragen beperkt tot 25 procent boven op het loon.

Onbelast bijverdienen

Sinds 15 juli van 2018 kunnen gepensioneerden onbelast bijverdienen tot een maximaal bedrag van 6.250 euro per jaar (bedrag 2019). Het soort van werk dat in aanmerking komt, is concreet beschreven. Het gaat om occasionele diensten aan particulieren, zoals bijvoorbeeld grasmaaien of bijles geven. Ook verenigingswerk - denk aan sportcoaching en buitenschoolse kinderopvang - komt in aanmerking, net als erkende platformen in de deeleconomie.

Als u wil klussen tegen betaling, zult u dat wel moeten aangeven via de website bijklussen.be. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect