Factuur van vergrijzing het hoogst in België

©siska vandecasteele

De kosten van de vergrijzing stijgen in België van 27 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2016 naar 31 procent in 2040 en tot 33 procent in 2070.

België torst tegen 2070 de hoogste vergrijzingsfactuur van alle landen in de eurozone, blijkt uit berekeningen van de Europese Centrale Bank (ECB) op basis van een rapport van de Europese Commissie.

©Mediafin

De vergrijzingskosten in verhouding tot het bbp liggen in België al hoog en worden de volgende decennia opgestuwd door hogere pensioenuitgaven en de kosten voor de ouderen- en gezondheidszorg.

De ECB wijst erop dat tegen 2070 de verhouding van de 65-plussers tot de bevolking op arbeidsleeftijd in de eurozone klimt tot 52 procent. ‘Als er geen krachtig antwoord van het beleid op de vergrijzingsuitdaging komt, kan dat een grote impact hebben op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en op de potentiële economische groei.’

De ECB hanteert een brede definitie van de vergrijzingskosten: wettelijke pensioenen, uitgaven voor de gezondheids-, de ouderenzorg, het onderwijs en werkloosheidsuitkeringen. De projecties gaan uit van een ongewijzigd beleid, maar vertrekken wel van een gunstige macro-economische ontwikkeling, zoals een toename van de productiviteit en een daling van de structurele werkloosheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect