netto

Ik ben zelfstandige en ga met pensioen

©Hollandse Hoogte / Bert Verhoeff

Als zelfstandige met pensioen gaan, hoe doet u dat concreet?

Beslist u om met pensioen te gaan op de wettelijke pensioenleeftijd die momenteel 65 jaar bedraagt, dan moet u geen aanvraag indienen. Zodra u de pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) automatisch of u recht hebt op pensioen. Iets meer dan een jaar voor uw 65ste verjaardag ontvangt u daarover een brief. Volgens het sociaal secretariaat Acerta bent u echter vrij om uw pensioen al dan niet te laten ingaan.

Het RSVZ raadpleegt uw sociale verzekeringskas en verzamelt zo alle informatie met betrekking tot uw loopbaan als zelfstandige. Hebt u tijdens uw loopbaan ook als loontrekkende gewerkt, dan verzamelt de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) de informatie met betrekking tot die jaren om zo uw gemengde loopbaan te kunnen samenstellen.

U mag vervroegd met pensioen gaan als u aan de vereiste voorwaarden voldoet. U moet namelijk 63 jaar zijn en een loopbaan van 41 jaar achter de rug hebben. Vanaf 2019 wordt dat 63 jaar en een loopbaan van 42 jaar. Op mypension.be ziet u in een oogopslag de datum waarop u (vervroegd) met pensioen kunt gaan. U moet wel zelf de aanvraag indienen bij het RSVZ of uw gemeentehuis. Dat kan vanaf de twaalfde maand voorafgaand aan de gekozen begindatum. U moet daarin aangeven sinds en tot wanneer u als zelfstandige gewerkt hebt, en bij welke sociale verzekeringskas en onder welk aansluitingsnummer u aangesloten was. De gemeentelijke ambtenaar bezorgt uw aanvraag aan de bevoegde pensioendiensten.

Uw sociale verzekeringskas wordt verwittigd en past automatisch uw sociale bijdragen aan vanaf het kwartaal waarin u met pensioen gaat.

Het kan even duren voor u een beslissing ontvangt. Hebt u een gemengde loopbaan achter de rug, dan krijgt u van iedere betrokken pensioendienst een beslissing.

Betaling

De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) betaalt uw pensioen in principe maandelijks uit door overschrijving op een persoonlijke zichtrekening. Als het om een gezinspensioen gaat, gebeurt dat op een zichtrekening op naam van beide partners. 

  • Goed om weten
    Stopt u volledig met werken wanneer u met pensioen gaat, vergeet dan niet dat u wettelijk verplicht bent om uw (betalend) ondernemingsnummer te laten schrappen.

Wilt u na uw pensionering als zelfstandige blijven werken? Dat kan, maar in dat geval moet u uw sociale bijdragen blijven betalen en erop toezien dat u niet te veel verdient, anders wordt uw pensioen verlaagd, tenzij u ouder bent dan 65 of jonger dan 65 maar met een loopbaan van 45 jaar. In dat geval kunt u blijven werken zonder enig maximum te moeten naleven.

Ziekenfonds

Een gepensioneerde zelfstandige heeft recht op de terugbetaling van de kleine en grote risico’s zonder dat hij daarvoor bijdragen moet betalen of iets moet doen. Uw ziekenfonds wordt automatisch verwittigd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect