netto

Is pensioensparen ten dode opgeschreven?

Het fiscaal aangemoedigde pensioensparen is te beperkt om een adequaat aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Op een uitbreiding van het systeem hoeven we echter niet te rekenen. Een status quo lijkt het maximum te zijn dat er in zit.

(netto) - Het Belgische pensioensysteem davert op zijn grondvesten. Gezien het budgettaire tekort en de demografische evolutie moet het systeem dringend en fundamenteel hervormd worden. Alhoewel iedereen zich bewust is van die noodzaak en men het eens is over een aantal principes, zijn er toch bepaalde punten die voer voor discussie zijn. Een van die gevoelige punten is het systeem van het fiscaal aangemoedigde pensioensparen. Dat bleek vorige week op een studiedag over de toekomst van het Belgische pensioensysteem.

Alleen voor spaarders met spaaroverschot

Een van de grootste sceptici is ontslagnemend minister van Pensioenen Michel Daerden. “Pensioensparen is een vorm van individueel sparen dat te veel fiscaal bevoordeeld wordt. Waarom zou de overheid dat geld niet besteden aan het wettelijk pensioen?”, zegt Daerden tijdens zijn openingsspeech.

Rudy De Leeuw, voorzitter van de socialistische vakbond ABVV herhaalde later op de dag die stelling. "Het is waar dat veel mensen aan pensioensparen doen, maar dat is alleen voorbehouden aan mensen met een spaaroverschot. De overheid zou dat geld beter investeren in een versterking van het wettelijk pensioen." 2,7 miljoen Belgen maken gebruik van het systeem van het pensioensparen, waardoor zij een fiscaal voordeel genieten van 30 tot 40% op stortingen tot maximaal 870 euro (voor 2010).

Dit bedrag wordt in principe elk jaar geïndexeerd, al werd die indexatie in 2010 overgeslagen. Gemiddeld storten pensioenspaarders 630 euro, wat de kostprijs voor de overheid tegen een gemiddeld fiscaal voordeel van 35% op zo’n 600 miljoen euro brengt. Eerdere berekeningen hadden het zelfs maar over een bedrag van 337 miljoen euro.

Stoel met 3 poten

Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, dat de studiedag organiseerde, ziet dat anders. “Het Belgische pensioenstelsel is zoals een stoel op drie poten. Als je één poot afzaagt, valt de stoel om”, zegt gedelegeerd bestuurder Philippe Colle. Voor de pensioenen gaat het dan om de 3 pijlers: het wettelijk pensioen (eerste pijler), het aanvullend pensioen via de werkgever (tweede pijler) en het individuele pensioensparen (derde pijler). “Door de fiscale aftrek ervan op losse schroeven te  zetten, zou er een klimaat van wantrouwen tegenover de overheid en haar pensioenbeleid ontstaan”, meent Assuralia.

Zelfs indexatie is geen must

Sp.a'er Bruno Tobback, die tussen 2004 en 2007 minister van Pensioenen was, gaat nog een stap verder. “Als mensen willen sparen voor hun pensioen, moedig ik dat aan. Maar voor mij is het individuele pensioensparen geen pijler van ons pensioensysteem. Je kan je zelfs de vraag stellen waarom we de bedragen die in aanmerking komen voor het fiscale voordeel, nog verder zouden indexeren.” 

VBO vindt verhoging niet nodig

Pieter Timmermans, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) treedt Assuralia bij. “De fiscale voordelen afbouwen zouden we aanvoelen als een formele contractbreuk door de overheid.” Maar daar voegt hij aan toe: “De fiscale voordelen nog meer verhogen, dat hoeft niet.” Dat is enigszins verrassend want specialisten zijn het erover eens dat het huidige pensioensparen te beperkt is om een behoorlijk aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen. Paul Van Eesbeeck, juridisch adviseur en vennoot bij adviesbureau Vereycken & Vereycken omschreef het systeem eerder op onze site als ‘niet meer dan een extraatje’ dat een vals gevoel van veiligheid geeft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect