Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Meer aanvullend pensioen voor 450.000 zelfstandigen

Bijna 450.000 kleine zelfstandigen kunnen eindelijk sparen voor een volwaardig aanvullend pensioen. Minister van Pensioenen Bacquelaine werkt zo een belangrijke handicap weg.
©ANP XTRA

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) legt het parlement vandaag een wetsontwerp voor dat het voor ondernemers zonder vennootschap mogelijk maakt een extra aanvullend pensioen op te bouwen. 'Dat is broodnodig als we de tweede pensioenpijler voor deze ondernemers willen versterken', zegt Bacquelaine.

Waarom is dat nodig?

Honderdduizenden bakkers, slagers, advocaten en andere vrije beroepers werken zonder vennootschap. Die zelfstandigen hebben een belangrijke handicap tegenover ondernemers die hun activiteiten wel in een vennootschap hebben ondergebracht. Die laatsten kunnen via hun bedrijf sparen voor de opbouw van een extra aanvullend pensioen, de individuele pensioentoezegging (IPT).

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen dat niet. Ze kunnen tot nu toe enkel een aanvullend pensioen opbouwen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Maar het bedrag dat ze jaarlijks voor het VAPZ kunnen storten, is begrensd. Dit jaar kan een zelfstandige niet meer dan 3.187 euro storten.

Het aanvullend pensioen dat ze ermee opbouwen is dan ook beperkt. Zodra de kleine zelfstandige met pensioen is, levert het VAPZ zo’n 300 tot 400 euro per maand op. ‘Samen met het wettelijk pensioen van een zelfstandige met een volledige loopbaan van 45 jaar, komt de gepensioneerde zelfstandige daarmee aan een maandelijks inkomen van 1.600 euro’, zegt Bacquelaine. Dat is vergelijkbaar met het wettelijk pensioen van een werknemer met een volledige loopbaan.

Hoe werkt het?

Als het wetsontwerp groen licht krijgt, kunnen zelfstandigen-natuurlijke personen vermoedelijk al vanaf 1 juli een pensioenovereenkomst (POZ) sluiten met een verzekeraar of een pensioenfonds.

Dit is broodnodig om de tweede pensioenpijler van zelfstandigen te versterken.

Daniël Bacquelaine
Minister van Pensioenen

Ze kunnen vervolgens premies voor dat contract storten. De stortingen leveren een belastingvermindering op van 30 procent. Op de stortingen moeten ze een verzekeringstaks van 4,4 procent betalen.

Het bedrag dat de zelfstandige jaarlijks via de POZ kan sparen, is niet begrensd in absolute cijfers. Hij moet wel rekening houden met een 80 procentregel. De som van het wettelijk pensioen en de aanvullende pensioenen in de tweede pijler mogen - uitgedrukt in een jaarlijkse rente - niet hoger zijn dan 80 procent van het gemiddelde inkomen van zijn drie laatste loopbaanjaren.

Wanneer wordt het extra pensioen uitgekeerd ?

Het gespaarde kapitaal mag pas worden uitgekeerd op het ogenblik dat de zelfstandige met (vervroegd) pensioen kan gaan. Bij de uitkering wordt het kapitaal belast tegen een tarief van 10 procent. Daarnaast zijn op het kapitaal een solidariteitsbijdrage van 0 tot 2 procent en een invaliditeitsbijdrage van 3,55 procent verschuldigd.

Kunnen zelfstandigen een voorschot opnemen?

Net zoals werknemers met een groepsverzekering kunnen zelfstandigen een voorschot vragen op het aanvullend pensioenkapitaal om er de aankoop of de renovatie van een woning mee te financieren.

Komen zelfstandigen in bijberoep ook in aanmerking?

Het afsluiten van pensioenovereenkomsten wordt ook mogelijk voor zelfstandigen in bijberoep. De voorwaarde is dat ze sociale bijdragen betalen die minstens even hoog zijn als de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep. De regeling staat ook open voor meewerkende echtgenoten.

Meer details in het Netto-katern dit weekend in De Tijd.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud