Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom flexi-jobben beter is voor uw pensioen dan onbelast bijverdienen

Wilt u tijdens uw loopbaan wat bijverdienen? Dan kunt u ‘plussen’ of ‘onbelast bijverdienen’.
Ook gepensioneerden kunnen onbelast bijverdienen ©ANP XTRA

Met dat statuut kunt u tegen betaling klusjes doen voor vrienden, buren en verenigingen of bijverdienen in de deeleconomie zonder een deel af te geven aan de fiscus of de sociale zekerheid. Althans als u zich aan de regels houdt: het moet gaan om een toegelaten activiteit en u mag niet meer dan 6.340 euro per jaar verdienen (bedrag 2020). Keerzijde van de medaille is dat u met uw klussen geen extra pensioenrechten opbouwt.

Niet voor werkzoekenden

Enkel wie minstens vier vijfde werkt, mag onbelast bijverdienen

Iedereen mag via een deeleconomieplatform bijverdienen. Voor occasionele diensten aan particulieren en verenigingswerk moet u een betaalde job hebben. Studenten, huisvrouwen, huismannen of werkzoekenden vallen dus uit de boot. Werknemers moeten tussen twaalf en negen maanden voor de aanvangsdatum van de klus minstens vier vijfde werken. Bij zelfstandigen mag de bijklusactiviteit niet in het verlengde van de zelfstandige activiteit liggen.

Flexi-job

Een ander systeem om tegen gunstige voorwaarden centen bij te verdienen, is een flexi-job. Daarmee kunt u bijverdienen in de horeca of de detailhandel, zoals bij de buurwinkel, bakker… Het uurloon moet minstens 10,08 euro bedragen. Dat brutoloon stemt overeen met het nettoloon, omdat u geen belastingen of sociale bijdragen moet neertellen. In tegenstelling tot het onbelast bijverdienen bouwt u met een flexi-job wél sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, vakantie…) op, op voorwaarde dat u nog niet met pensioen bent. De pensioenberekening gebeurt op basis van het flexiloon en op dezelfde manier als voor een andere activiteit.

Flexi-jobs zijn voorbehouden aan werknemers die al minstens vier vijfde aan de slag zijn voor een werkgever of voor meerdere andere werkgevers dan de flexi-jobwerkgever. Zelfstandigen komen niet in aanmerking voor een flexi-job.

Ook voor gepensioneerden

Beide systemen van bijverdienen zijn er ook voor gepensioneerden. Belangrijk is dat het inkomen uit de 6.340 euro onbelast bijverdienen én flexi-job worden beschouwd als een beroepsinkomen, en dus mee in rekening worden genomen om na te gaan of u de loongrenzen voor toegelaten activiteit niet overschrijdt. Bij een overschrijding van de grensbedragen wordt het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding. Vanaf 45 loopbaanjaren of 65 jaar gelden er geen grenzen meer en mag dus ook het inkomen uit deze activiteiten onbeperkt genoten worden naast het pensioen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud