Netto Het antwoord op al uw geldvragen

'Aanvullend pensioen zwaarder belasten'

De Commisie Pensioenhervorming pleit voor de invoering van een puntensysteem voor het wettelijk pensioen en voor een progressieve belasting van de aanvullende pensioenen. Dat blijkt uit het rapport dat de Commissie maandag aan de pers voorstelde.
©BELGA

Ontslagnemend vicepremier en minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) stelde samen met zijn collega van Zelfstandigen Sabine Laruelle (MR) in april vorig jaar twaalf pensioenexperten aan die op zoek moesten gaan naar manieren om het Belgisch pensioensysteem werkbaar te houden. Bedoeling was dat de deskundigen zeer concrete voorstellen zouden formuleren die tussen 2020 en 2040 een impact zullen hebben. Die voorstellen stelde de commissie maandag voor.

Het resultaat is niet een zoveelste analyse van wat er fout loopt. De deskundigen leggen, zoals hen was opgedragen,  een reeks zeer concrete scenario’s voor om onze pensioenen te redden. Eén enkel pensioenstelsel voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen komt er niet, maar de drie stelsels zouden wel meer naar elkaar toegroeien.

Structurele maatregelen

De experten stellen volgende structurele hervormingen voor:

1. In de eerste plaats pleiten ze voor de invoering van een puntensysteem. Tijdens hun actieve leven verzamelen de mensen punten. Op het ogenblik van de pensionering worden de punten omgezet in euro's. Hoeveel punten men verwerft, hangt af van de hoogte van het arbeidsinkomen en de duur van de loopbaan. Iedereen kan jaar na jaar de opbouw van zijn pensioen volgen via een individuele puntenrekening.

De waarde van een punt zou variëren naargelang iemand werknemer, zelfstandige of ambtenaar is. Maar om het aantal loopbaanjaren te berekenen , zou men wel naar een meer gelijklopende invulling gaan. Ambtenaren kunnen de studiejaren nu soms meenemen als loopbaanjaar, maar die en andere gelijkstellingen zouden kritisch tegen het licht gehouden worden.

2. Ten tweede zouden nieuw aangeworven contractanten in de overheidssector een pensioen kunnen opbouwen via een wettelijk kapitalisatiestelsel. Er zou voor die contractanten dus een spaarpot opgebouwd worden, die dan in de vorm van een rente zou uitbetaald worden als ze met pensioen gaan. Dat is volgens de experten nodig om de kloof met de pensioenen van vastbenoemde ambtenaren te dichten.

3. Ten derde pleiten de experten ook voor hervormingen in de aanvullende pensioenen. Zo'n aanvullend pensioen staat nu al open voor een rist werknemers, maar nog lang niet voor alle werknemers. Het aanvullend pensioen moet volgens de experten uitgebreid worden.

Opvallend is dat de Commissie pleit voor een progressieve belasting van het aanvullend pensioen. Wie een hoger kapitaal krijgt uitgekeerd, zou dus meer belast worden.  Nu worden de aanvullende pensioenen van werknemers lineair belast in functie van de leeftijd.

Andere maatregelen

In het rapport wordt er meermaals op gewezen dat de bijdragen op de inkomens uit arbeid niet zullen volstaan om de pensioenen betaalbaar te houden. 'Alternatieve vormen van financiering, zoals een financiering op basis van vermogen, moeten overwogen worden', klinkt het. Ander opvallend voorstel is een verhoging van de bijdragen voor zelfstandigen

Het is nu aan de federale regering in wording om hierop voor te bouwen. Maar de sociale partners worden niet buitenspel gezet. De Croo beloofde vorig jaar nog een zeer ruime discussie met de sociale partners en andere belanghebbenden nadat de deskundigen hun zegje hadden gedaan.

 

RECHTZETTING: Hier stond even te lezen dat de pensioencommissie voorstelde de pensioenleeftijd tegen 2030 te verhogen naar 67 jaar. Dat is evenwel niet het geval. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud