Netto Het antwoord op al uw geldvragen

AG Insurance verlaagt rente voor groepsverzekeringen

Marktleider AG Insurance verlaagt binnenkort zijn gewaarborgde rente voor groepsverzekeringen van 2,25 tot 1,50 procent. Dat is vooral qua signaal van belang. De verzekeraar geeft daarmee onrechtstreeks aan dat het wettelijk verankerde rendement van 3,25 procent veel te hoog ligt.
Antonio Cano, CEO van AG Insurance ©Sofie Van Hoof

De groepsverzekering is de belangrijkste vorm van aanvullend pensioen via het werk. De verzekeraar zegt dat de ingreep noodzakelijk is gezien de ultralage rentes op staatsobligaties. Verzekeraars herbeleggen de pensioenbijdragen grotendeels in zulke obligaties. AG Insurance bevestigt wel dat ze naar de aangesloten werkgevers toe een totaalrendement van 3,25 procent blijft garanderen tot eind 2016. Dat is mogelijk door de gewaarborgde rente aan te vullen met winstdeelnames. De provisie voor de komende jaren is reeds aangelegd, klinkt het bij AG.

Dat laatste betekent dat de aangesloten bedrijven op zijn minst voor de jaren 2014, 2015 en 2016 nog op beide oren kunnen slapen, want een totaalrendement van 3,25 procent is van groot belang. De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) uit 2003 verplicht de werkgever tot een jaarlijks rendement van 3,25 procent op de werkgeversbijdragen. Hoewel die verplichting juridisch bij de werkgever ligt, rekent die daarvoor op zijn verzekeraar. Bij AG lukt dat vooralsnog voor de komende jaren. Hoewel de verzekeraar maar 1,50 procent rente meer aanbiedt, belooft AG het verschil bij te passen met de winstdeelnames. Maar andere verzekeraars zijn daar misschien niet toe in staat. In dat geval is het de werkgever die het verschil moet bijpassen, wat een bijkomende kost betekent waar hij niet op had gerekend.

Met zijn renteverlaging maakt AG Insurance indirect duidelijk dat de wettelijke gebetonneerde 3,25 procent in de WAP, een geesteskind van de toenmalige minister van Pensioenen Frank Vandenbroucke (sp.a), te hoog ligt. Een wetswijziging dringt zich volgens de verzekeringssector op. Zwakkere verzekeraars dan AG kunnen mogelijk geen totaalrendement van 3,25 procent meer garanderen, waardoor de factuur richting hun klanten-werkgevers schuift. Het regeerakkoord van Michel I maakte allusie op een wetswijziging, maar beklemtoonde ook dat een nieuwe regeling een zaak is van de sociale partners. De groepsverzekering is immers een onderdeel van het totale loonpakket.

AG past ook voor een oudere variant van de groepsverzekering de gewaarborgde rentevoet neerwaarts aan. De wijzigingen gaan in op 1 april 2015. 'De nieuwe gewaarborgde rentevoeten hebben geen impact op de reeds opgebouwde reserves', beklemtoont AG Insurance. Het wordt nu uitkijken of andere verzekeraars de marktleider zullen volgen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud