Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Brugpensioen nieuwe vorm van werkloosheid?

Het aantal bruggepensioneerden neemt explosief toe. Waarom? En wat zijn de ideeën die op tafel liggen (of er zouden moeten liggen) om u te stimuleren om langer te werken?
Gepensioneerd? Hoeveel
mag u bijverdienen?
Lees meer

(netto) - Het aantal bruggepensioneerden stijgt bliksemsnel. De Tijd onthulde vanmorgen de cijfers: de RVA telde 117.000 bruggepensioneerden in februari. "De oude reflexen leiden een taai leven", zegt Michel Jadot, voorzitter van de Nationale Conferentie van de Pensioenen die eind 2008 van start ging en die eind 2009 moet uitlopen op voorstellen van concrete maatregelen om iets te doen aan de globale problematiek van de financiering van de pensioenen. Mijnheer 'pensioen', zoals hij genoemd wordt, spreekt harde taal: "De maatregelen die genomen zijn om het aantal bruggepensioneerden te verminderen en aan te sporen om langer te werken, werken niet".

Wat is de pensioenbonus?

Sinds kort worden de werknemers aangemoedigd om langer te werken. Ingesteld door het Solidariteitspact tussen de generaties heeft de pensioenbonus zijn eerste effecten gehad in januari 2007. Het beloont personen in overheidsdienst die na hun 60ste blijven werken. Met hoeveel? Met iets meer dan 50 euro per maand. « In de privésector bestaat de pensioenbonus ook voor wie blijft werken na 62 jaar of na een carrière van 44 jaar », legt de expert uit. Het systeem is zelfs verbeterd begin 2009, na een voorstel van de bemiddelaars voor de pensioenen.

In het vizier: de wet-Renault uit 1998 die toelaat werknemers aan interessante voorwaarden vroegtijdig op brugpensioen te laten gaan. Deze wet blijft bestaan hoewel ze een onmiskenbare rem is op het voortzetten van de professionele activiteit. "Het systeem zit zo in elkaar dat de totale vergoeding, bestaande uit een werkloosheidsuitkering en een aanvullend bedrag betaald door het bedrijf, grenst aan 75 tot 80 procent van het loon. De stimulans om zich terug op de arbeidsmarkt te begeven, is eerder zwak…", vervolgt de expert. Feitelijk blijft de graad van werkhervatting, zelfs al neigt ze ernaar toe te nemen, in absolute termen heel zwak. Wat sommigen doet zeggen dat het brugpensioen een vermomde vorm van werkloosheid is. "Deze aantrekkingskracht van het systeem van brugpensioenen wordt bovendien nog meer versterkt doordat we ons in een crisiscontext bevinden", vervolgt Jadot.

Het Generatiepact herzien?

Het Solidariteitspact tussen de generaties werd in 2007 ingesteld om de leeftijd van de werkelijke stopzetting van de activiteit te verhogen. In het bijzonder door enkele fiscale stimulansen te introduceren, vooral 'de pensioenbonus', die werknemers die langer werken financieel aanmoedigt. "Het moment is slecht gekozen om dit Pact te herzien, in volle crisis, maar men zal het onderwerp ongetwijfeld opnieuw op tafel moeten brengen", meent Michel Jadot. "Het lijkt evident dat er opnieuw gediscussieerd moet worden over dit Plan en dat er gerichte oplossingen gevonden moeten worden."

Welke pistes?

  1. In essentie moet de activiteitsgraad verbeterd worden bij de twee doelgroepen waarvan de activiteitsgraad het zwakst is. "In het vizier zijn de vrouwen en de 55-plussers, waarvan met moeite een op vier nog actief is", zegt Michel Jadot. Die verzekert dat het in essentie hun bemiddeling is die de levensvatbaarheid van het pensioensysteem zou kunnen verzekeren.
  2. "De belangstelling voor de pensioenbonus versterken", meent Michel Jadot. "Om te beginnen is de recente maatregel niet door iedereen gekend. Een informatiecampagne zou geen luxe zijn. Het voorstel om er een op touw te zetten, wordt binnenkort gelanceerd. De belangstelling voor de bonus versterken, loopt ook langs sterkere stimulansen", aldus de expert. Zo’n maatregel kost geld, maar zou renderen op langere termijn, via het herstel van de activiteitsgraad.
Welk pensioen zult u krijgen?

In België heeft een werknemer op drie een gemengde carrière. De statuten van werknemer, zelfstandige en ambtenaar mengen is niet langer abnormaal. Om te beginnen is de mobiliteit gestegen: de Belg verandert in de loop van zijn carrière 4 à 5 keer van werk. Dertig jaar geleden bracht het merendeel van de werknemers zijn carrière nog door in dezelfde onderneming, of in dezelfde overheidsdienst. Die tijd is voorbij. Tot vandaag moesten deze 'hybride' werknemers die zich wilden informeren over hun toekomstige pensioen, zich richten tot verschillende informatiebureaus. Dat verplichtte hen om bij een gemengde carrière aan te kloppen bij vaak ver van elkaar gelegen bureaus, en om meerdere stappen te ondernemen.

Dat gaat veranderen. Informatie verkrijgen over dit (toekomstige) pensioen wordt steeds eenvoudiger. De verantwoordelijken van de drie pensioenregimes hebben beslist hun informatie samen te voegen en ze op elkaar af te stemmen, om ze onder hetzelfde dak ter beschikking te kunnen stellen van de toekomstige gepensioneerden: het 'Pensioenpunt'. U vindt er het bedrag van uw toekomstige pensioen, de cumulatieregels, de effecten van eventuele onderbrekingen van de carrière, het belang van geregulariseerd werk. Een eerste 'Pensioenpunt' werd ingehuldigd in Charleroi maar begin april zullen andere 'Pensioenpunten' hun deuren openen in Bergen, Namen, Luik, Aarlen, Eupen, Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt, Kortrijk, Oostende en Turnhout.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud