Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Campagne moet mensen aanzetten om vroeger over oude dag na te denken

Met de campagne "Vroeger nadenken over later" wil de Koning Boudewijnstichting de bevolking aanzetten om meer stil te staan over hun oude dag.
Advertentie
©CREDIT: Lieven Van Assche

Onderzoek in opdracht van de stichting toont immers aan dat twee op de drie Belgen daarover niet praten. Nochtans zijn items zoals het pensioen belangrijk voor de burger, getuige nog verschillende onderzoeken die eerder op de week gepresenteerd werden. Ook volgens de peiling van de Stichting onderstreept negen op de tien het belang om gezond te blijven, voldoende inkomsten te hebben en dies meer.

De Koning Boudewijnstichting stelde de campagne die gesteund wordt door de federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, woensdag voor.

Het doel is om "praktische aanbevelingen en suggesties te doen die aanzetten tot dialoog met uw omgeving". Het idee erachter is dat op 50 jaar nog evenveel tijd voor projecten overblijft als op 25-jarige leeftijd, klinkt het.

Er zal ook het doosje "50+, maak plannen!" verdeeld worden, een soort kaartspel. Het spel bevat zes hoofdthema's: vervolg van de loopbaan, omgaan met geld, gezond blijven, plannen van het levenseinde, actief en interactief blijven, en anders gaan wonen.

Ook de kernpartners ondernemen actie. De notarisfederatie zal bijvoorbeeld de brochure versprijden 'Tijdig plannen voor later. Concrete tips'. Denk bijvoorbeeld aan wat te doen als de partner overlijdt, of wat met de erfenis.

De FOD Sociale Zekerheid zal inzetten op meer communicatie rond het pensioen. Iedereen heeft daaromtrent verschillende vragen, wat is het pensioenbedrag of kan ik een pensioen cumuleren met een arbeidsinkomen? En wat is de impact van loopbaankeuzes? 'Als je keuzes maakt in je loopbaan, is het best dat je bewuste keuzes maakt. En daarvoor moet je geïnformeerd zijn", aldus Jan Bertels, directeur-generaal van de FOD.

Concreet willen de verschillende bevoegde, federale, pensioeninstanties de informatieverstrekking verbeteren. Nu krijg je op 55 jaar een automatische raming van het pensioen. De doelstelling is om dit reeds vroeger te doen, aldus Bertels. En dan zijn er plannen voor één internetportaal voor de drie pensioenstelsels (werknemers, ambtenaren en zelfstandigen). Vanaf 2015 zullen ook zelfstandigen en ambtenaren hun pensioendossier kunnen bekijken op www.mypension.be en in 2016 hoopt men een databank met gegevens van het aanvullend pensioen, de tweede pensioenpijler, online te hebben.

Er zijn ook samenwerkingen afgesloten met organisaties als de Gezinsbond, OKRA, Vrouwenraad, Netwerk tegen Armoede of de Vlaamse Ouderenraad. Zij zullen het thema aansnijden in hun eigen werking.

Meer informatie op www.maakplannen.be. Ook op de radio zal het thema aandacht krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud