Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Een bonus voor uw pensioen?

Door de pensioenhervorming zal de regering ook de pensioenbonus voor werknemers en ambtenaren herzien. Wat levert die pensioenbonus concreet op?
©Photo News

De pensioenbonus is een bonus voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die niet vroegtijdig de lier aan de wilgen hangen en tot of bijna tot hun 65ste werken. Zoals vaak in ons land is de regeling voor ambtenaren volledig anders dan die voor werknemers en zelfstandigen.

Voor werknemers en zelfstandigen

De pensioenbonus is een permanent extra pensioen voor werknemers en zelfstandigen die na hun 62ste of na 44 loopbaanjaren aan de slag blijven. Voor werknemers gaat het om een bonus van 2,2 euro per effectieve extra werkdag, voor zelfstandigen bedraagt de bonus 156 euro per extra kwartaal. Ziektedagen, technische werkloosheid of klein verlet tellen niet mee.

Per jaar dat u extra werkt, krijgt u als werknemer 624 euro extra pensioen. Wie zijn carrière doortrekt tot zijn 65ste, kan zo rekenen op zowat 156 euro bijkomend pensioen per maand voor de rest van zijn leven. Dat lijkt misschien een aalmoes, maar u moet wel bijna 40.000 euro aan kapitaal opzij zetten om hetzelfde bedrag aan rente te krijgen.

De pensioenbonus werd in 2007 ingevoerd. Het was een van de maatregelen uit het Generatiepact van 2005, om mensen aan te sporen tot langer werken. Een groot succes is de pensioenbonus niet geweest. Volgens cijfers van de Rijksdienst voor Pensioenen genieten ongeveer 50.000 gepensioneerden van de bonus van gemiddeld niet eens 100 euro bruto per maand.

Eind 2011 werd de maatregel met een jaar verlengd tot eind 2013. Dit om een averechts effect dit jaar te vermijden. Want anders zou het voor sommigen interessanter zijn om nog voor het eind van dit jaar met pensioen te gaan in plaats van pas in 2013.

Voor ambtenaren

Voor ambtenaren bestaat al sinds 2001 het zogenoemde ‘leeftijdcomplement’. Zij krijgen een pensioenverhoging als ze aan de slag blijven na hun 60ste. Die verhoging is een percentage van het jaarlijkse pensioenbedrag. Dat percentage stijgt met de leeftijd. Voor een ambtenaar die tot zijn 65ste blijft werken, loopt de verhoging op tot 9 procent.

De regering kwam in het regeerakkoord overeen dat de pensioenverhoging voor ambtenaren vanaf 2013 pas wordt toegekend vanaf 62 in plaats van vanaf 60. Daarmee komt de lat gelijk te liggen met die van werknemers en zelfstandigen. In haar pensioenhervorming besliste de regering om de leeftijd voor vervroegd pensioen vanaf 2013 gradueel op te trekken. Vanaf 2016 ligt de grens op 62 jaar na een loopbaan van 40 jaar. Voor wie net uit de boot dreigt te vallen, omdat hij of zij een loopbaan heeft van 34 jaar, werd een overgangsregeling uitgewerkt. Zij moeten hooguit 2 jaar langer werken, geen 5 jaar.

Wat brengt de toekomst?

In het regeerakkoord vermeldde de regering dat ze de pensioenbonus en het leeftijdcomplement eind dit jaar zou evalueren om ‘het aansporend karakter te versterken’. Toen luidde het dat minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne nog voor de zomer zou overleggen met het parlement en de sociale partners.

Na het bericht in De Tijd dat de pensioenhervorming de kloof tussen het ambtenaren- en het werknemerspensioen vergroot, herhaalde Van Quickenborne het voornemen om de twee systemen te hervormen. ‘Nu zou er een bonus zijn voor wie sowieso al langer moet werken. Dat moeten we opnieuw bekijken. Tegen eind dit jaar hebben we het hervormd' zei hij deze week in 'De Ochtend' op Radio 1. Alleen voor wie aan de slag blijft terwijl hij al met pensioen kan, zou de bonus nog behouden blijven.

Wat met de pensioenmalus voor zelfstandigen?

In tegenstelling tot werknemers en ambtenaren worden zelfstandigen nog altijd financieel afgestraft als ze voor hun 65ste stoppen met werken. Zij verliezen permanent tot 25 procent  van hun pensioen als ze tussen hun 60ste en 64ste met pensioen gaan. Alleen wie een loopbaan heeft van minstens 42 jaar behoudt zijn volledige pensioen.

Deze malus wordt vanaf 2013 afgezwakt. Daardoor kunnen zelfstandigen voortaan op hun 63ste of 64ste met vervroegd pensioen zonder financieel gestraft te worden. Ook wie vóór zijn 63ste wil stoppen, kan dat zonder pensioenmalus, als zijn loopbaan minstens 41 jaar telt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud