Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Eén plek voor al uw fiches voor aanvullend pensioen

In maart en april valt bij sommigen de jaarlijkse fiche van het aanvullend pensioen in de bus. Wie al een aantal keer van werkgever veranderde, zit met verschillende fiches die moeilijk te vergelijken zijn. Een databank lost dat probleem op.
©Photo News

Meer dan 3,1 miljoen Belgen sparen via hun werkgever voor hun pensioen. Zowel via werkgevers- als via werknemersbijdragen wordt maandelijks een bedrag in het pensioenplan gestort. Het beheer van die spaarpot besteden de werkgevers uit aan een verzekeraar - via een groepsverzekering - of aan een pensioenfonds. Van hen wordt verwacht dat ze een zo hoog mogelijk rendement bieden dat over de hele looptijd minstens op 1,75 procent per jaar uitkomt. Dat is het wettelijke rendement dat de werkgever moet garanderen.

Elk jaar zijn die verzekeraars of fondsen verplicht om de werknemers op de hoogte te brengen van de opgebouwde reserves in het pensioenplan en het verwachte kapitaal dat het plan op pensioenleeftijd zal uitkeren als hun situatie gelijk blijft.

De fiche moet de informatie van 1 januari bevatten en ten laatste in december van dat jaar worden verstuurd.

Ze moet niet per se door de verzekeraars of pensioenfondsen verstuurd worden. Sigedis, de overheidsorganisatie die de databank voor aanvullende pensioenen en de website MyPension.be beheert, kan de jaarlijkse informatieverplichting overnemen van de verzekeraars en pensioenfondsen die daarom vragen. ‘Het is de vrije keuze van de pensioeninstellingen om het uit te besteden’, zegt Sofie Palmans van Sigedis. ‘Wij versturen al fiches voor drie pensioeninstellingen met in totaal ongeveer 350.000 aangeslotenen. Wij zijn nog in gesprek met verschillende andere geïnteresseerde pensioeninstellingen en (sectorale) inrichters’, vervolgt ze.

KBC Verzekeringen is een van de partijen die het sturen van de pensioenfiches heeft uitbesteed. ‘Wij doen dat al enkele jaren. De fiches worden in september of oktober door Sigedis verzonden’, luidt het.

Andere verzekeraars staan wel nog zelf in voor de verzending. Het tijdstip daarvan verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Belfius Insurance stuurt de fiches tussen midden april en eind oktober voor alle actieve aangeslotenen. Bij P&V gebeurt dat na de jaarlijkse salarisaanpassing. Bij andere verzekeraars doorgaans in de tweede jaarhelft: bij Allianz en AG Insurance eind augustus, bij Baloise - ook via Sigedis - in het laatste kwartaal van het jaar en bij AXA in december.

Verplichte informatie

De informatie die zeker op de fiche moet staan is wettelijk vastgelegd, maar verzekeraars en pensioeninstellingen zijn vrij daar informatie aan toe te voegen of de fiche volgens een eigen huisstijl op te maken. Uit een rondvraag van de redactie blijkt dat er inderdaad verschillen zijn in informatie en opmaak, maar ze blijven al bij al relatief beperkt.

Een onderzoek van de toezichthouder FSMA toonde in 2017 aan dat bij pensioeninformatie niet altijd dezelfde terminologie gebruikt wordt en dat het jargon vaak te technisch is. Dat maakt het moeilijk om alles te begrijpen en verschillende rechten te vergelijken.

©Jacques Moeraert

Daarom maakt Sigedis alle fiches op dezelfde manier op. ‘Ze zijn uniform voor alle plannen, helder geformuleerd en de bedragen worden allemaal voor 1 januari berekend. De informatie, terminologie en lay-out van onze fiches sluit volledig aan bij de informatie die we via Mypension.be ter beschikking stellen’, zegt Palmans.

Het doel van Sigedis is de aangeslotenen een gestandaardiseerd overzicht te bieden van al hun aanvullende pensioenrechten. ‘Zo moeten ze niet langer puzzelen met uiteenlopende pensioenfiches van verschillende pensioeninstellingen. Meer dan 40 procent van de aangeslotenen bouwde al rechten op in meerdere pensioenplannen en krijgt dus meerdere soorten fiches’, vervolgt Palmans.

Ook de marktleider AG Insurance werkte intussen aan een betere transparantie en lanceerde MyGlobalBenefits, een online platform waarop aangesloten klanten hun pensioenfiche kunnen bekijken. ‘Ze krijgen op onze site meer informatie dan op MyPension.be. Ze kunnen ook, als hun plan daarin voorziet, simuleren wat het gevolg is als ze hun keuze wijzigen in de formule en ze kunnen de keuze doorgeven’, luidt het bij de verzekeraar.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud