netto

Extra inkomen bovenop pensioen niet langer fiscaal bestraft

Een wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt lost de pensioen- en activiteitsval op. ©Photo News

Door een nieuwe belastingberekening zal een hoger brutopensioen of een ander inkomen boven op het pensioen voortaan ook in een hoger nettopensioen resulteren.

Het probleem van de pensioenval ontstond intussen al meer dan tien jaar geleden. Door complexe fiscale regels kon een verhoging van een brutopensioen resulteren in een lager nettopensioen.

Vorig jaar werd de problematiek al deels opgelost. Door een bijzondere belastingvermindering kon een hoger bruto-inkomen, na belastingen, niet langer leiden tot een lager netto inkomen. Maar dat betekende niet dat de gepensioneerde er beter van werd. Het hogere inkomen kon immers volledig wegbelast worden, zodat de gepensioneerde de facto niets extra in handen kreeg.

Pensioenval

Een wetsontwerp van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) – dat kadert in de zogenaamde jobs deal - zal daar verandering in brengen. Door een nieuwe berekening van de belastingvermindering op pensioenen zal een verhoging van het brutopensioen voortaan ook altijd recht geven op een verhoging van het nettopensioen.

Pensioengids 2018
Zaterdag 24/11, gratis bij De Tijd

40 tips voor een hoger pensioen

De gewijzigde belastingvermindering komt er in essentie op neer dat in plaats van één algemene belastingvermindering te geven aan elke gepensioneerde en daarnaast ook nog eens een bijkomende belastingvermindering voor wie uitsluitend een pensioeninkomen heeft, er nu één globale belastingvermindering wordt gegeven. Die vertrekt van een hoger bedrag en wordt afgebouwd naargelang het totaal inkomen stijgt.

Activiteitsval

De oplossing van vorig jaar werkte alleen de pensioenval weg voor mensen die geen andere inkomsten hadden dan een pensioen. Een klein ander inkomen boven op het pensioen – zoals een belastbare bijverdienste, onderhoudsuitkering of stukje grond – kon wel nog leiden tot een lager nettopensioen. Ook die zogenaamde activiteitsval wordt met het nieuwe wetsontwerp aangepakt.    

15.600 euro
Brutopensioen
Een gepensioneerde met een pensioen van niet meer dan zo'n 15.600 euro bruto per jaar betaalt geen belasting, voor zover er geen andere inkomsten zijn.

Dat zit zo. Vandaag betaalt een gepensioneerde met een pensioen van niet meer dan zo’n 15.600 euro bruto per jaar geen belasting. Dat is echter alleen het geval als hij geen enkel ander inkomen heeft dat samen met zijn pensioen wordt belast. Als diezelfde gepensioneerde iets bijverdient, dan riskeert hij in de huidige regeling wél belasting te moeten betalen omdat een belangrijk deel van zijn belastingvermindering voor pensioenen verloren gaat. Zo kon een onderhoudsuitkering van 150 euro bovenop het pensioen leiden dat de gepensioneerd plots zo’n 640 euro belasting moet betalen.

Door de geplande wijziging zal wie naast zijn pensioen nog een ander inkomen geniet, nog altijd een belastingvermindering genieten die vertrekt van het nieuwe verhoogde bedrag.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect