Geen afbouw ambtenarenpensioen meer onder regering-Michel

Magistraten hebben al na 36 gewerkte jaren een volledig pensioen. ©BELGA

De regering-Michel wilde het gunstregime afschaffen waardoor sommige ambtenaren al na 36 jaar werken recht hebben op een volledig pensioen. Door het mislukte overleg over de zware beroepen gaat die hervorming niet door.

Door de val van de regering-Michel is het uitgesloten dat er voor de verkiezingen nog een oplossing wordt gevonden voor de zware beroepen. De federale regering had zich tot doel gesteld een lijst van zware beroepen op te stellen ter compensatie voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 67 jaar en de verstrenging van de voorwaarden van het vervroegd pensioen. Mensen met een zwaar beroep zouden vroeger kunnen stoppen met werken.

Voor de ambtenaren hebben de vakbonden en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een lijst van zware beroepen opgesteld. Voor de privésector liepen de gesprekken tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties helemaal vast.

41,25
Loopbaan
De meeste leerkrachten en het personeel van de NMBS, met uitzondering van de treinbegeleiders en machinisten, hebben na 41,25 jaar werken een volledige loopbaan.

De mislukking van het overleg heeft evenwel bijkomende gevolgen, die tot nog toe onder de radar bleven. De hervorming van de zware beroepen was gekoppeld aan de afschaffing van het gunstregime waarmee veel ambtenaren sneller pensioenrechten opbouwen. Door het getreuzel met de zware beroepen gaat die hervorming niet door.

Gunstregime

Het bewuste gunstregime, de zogenaamde preferentiële tantièmes, werd eerder al afgeschaft voor de berekening van de leeftijd voor het vervroegd pensioen. Door dat systeem konden veel ambtenaren vaak al op hun 60 jaar stoppen en toch een volledig pensioen krijgen. Verworven rechten blijven behouden, maar door de hervorming moeten ambtenaren op termijn even lang als private werknemers werken om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Hun gunstregime levert ambtenaren ook een hoger pensioen op. Werknemers moeten 45 jaar werken om recht te hebben op een volledig pensioen. Iets meer dan zes op de tien ambtenaren hebben daar dankzij hun preferentiële tantième sneller recht op. Magistraten en het treinpersoneel van de NMBS hebben al na 36 gewerkte jaren een volledig pensioen. Militairen, politieagenten en postbodes met een ambtenarenstatuut moeten daar 37,5 jaar voor werken, de meeste leerkrachten 41 jaar en een kwart.

Zodra een ambtenaar een volledig pensioen heeft opgebouwd, heeft verder werken geen zin want er worden geen extra pensioenrechten meer opgebouwd.

Schrappen

Om ambtenaren te stimuleren langer aan de slag te blijven, besloot de regering-Michel het gunstregime voor toekomstige loopbaanjaren te schrappen. Bacquelaine slaagde erin daarover een akkoord te sluiten met overheidsvakbonden. Op de magistraten na werden de meeste ambtenaren die nu een tantième hebben erkend als een zwaar beroep hebbend.

Zolang er geen oplossing is voor de zware beroepen, gaat de hervorming van de preferentiële tantièmes niet door.
Woordvoerder minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine

De deal botste op veel onbegrip bij Bacquelaines coalitiepartners Open VLD en de N-VA. Toch is het niet zo dat het ene gunstregime werd ingewisseld voor een even gunstige regeling. Door de zware beroepen zouden ambtenaren weliswaar vroeger kunnen stoppen, maar dat zou op termijn aan een lager pensioen gebeuren. Op termijn, want doordat de verworven rechten behouden blijven, zou het jaren duren vooraleer de hervorming echt voelbaar werd. Daarenboven blijft het ambtenarenpensioen zelfs na de hervorming door een andere berekeningswijze gunstiger dan het werknemerspensioen.

Doordat het overleg over de zware beroepen in de privésector mislukte, komt er van de regeling voor de zware beroepen voorlopig niets in huis. Bijgevolg blijven de preferentiële tantièmes gewoon bestaan. ‘We hebben altijd de link gemaakt tussen de twee hervormingen. Zolang er geen oplossing is voor de zware beroepen, gaat de hervorming van de preferentiële tantièmes niet door’, zegt Koen Peumans, de woordvoerder van Bacquelaine.

Bitter gevoel

De vakbonden blijven met een ‘bitter gevoel’ zitten. ‘De wettelijke pensioenleeftijd stijgt en de voorwaarden voor het vervroegd pensioen zijn strenger geworden. Maar van de compensatie voor mensen met een zwaar beroep komt niets in huis. Ik denk niet dat de regering dat kan uitleggen aan de bevolking’, zegt Luc Hamelinck, de voorzitter van de christelijke overheidsvakbond ACV Openbare Diensten.

De wettelijke pensioenleeftijd stijgt en de voorwaarden voor het vervroegd pensioen zijn strenger geworden. Maar van de compensatie voor mensen met een zwaar beroep komt niets in huis.
Luc Hamelinck
Voorzitter ACV Openbare Diensten

Specifiek voor de ambtenaren zegt Hamelinck dat het mislukken van het overleg een goede zaak lijkt voor wie vandaag een gunstig tantième heeft en dus snel een volledig pensioen opbouwt. ‘Maar we hadden in ruil voor de afschaffing ervan een faire deal gesloten over de zware beroepen. Bij een volgende regering komt het regime ongetwijfeld weer op tafel. De vraag is wat we dan in de plaats krijgen.’

14 miljard

Het schrappen van de hervorming maakt het moeilijker de kostprijs van de vergrijzing op te vangen. De verwachting was dat door het schrappen van de tantièmes tegen 2060 gecumuleerd tussen 13 en 14 miljard euro zou worden bespaard. Dat is de som van alle besparingen die elk jaar worden gerealiseerd, niet het bedrag dat de overheid in 2060 minder zal uitgeven.

Bacquelaine had de vakbonden altijd voorgehouden dat de afschaffing van de tantièmes en de invoering van de zware beroepen een budgettaire nuloperatie zou zijn, maar in de federale regering is te horen dat er wel degelijk werd gemikt op een ‘serieuze’ besparing. Door de patstelling over de zware beroepen gaat die evenwel niet door. De lijst van pensioenmaatregelen die in de pijplijn blijven steken, wordt zo steeds langer. Eerder werd ook al het pensioen met punten, een nieuwe berekeningswijze voor onze pensioenen, begraven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect