Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Gepensioneerden genieten mee van toenemende welvaart

Wie in 2014 met pensioen ging, zag begin september zijn wettelijk pensioen met 2 procent verhoogd. Die zogenaamde welvaartsverhoging komt boven op de indexering. Volgend jaar zijn de pensioenen van 2015 aan de beurt.

Door de wet op het generatiepact is sinds 2005 een welvaartsaanpassing van de wettelijke pensioenen mogelijk. Naast een indexatie, die alle wettelijke pensioenen aanpast aan de levensduurte, wordt elk jaar automatisch voor een bepaalde groep gepensioneerden een verhoging van het wettelijk pensioen met 2 procent toegekend. Het gaat telkens om mensen die exact vijf jaar geleden met wettelijk pensioen gingen. Iedereen die in 2014 met pensioen ging, en die geen gewaarborgd minimum ontvangt, kreeg deze maand een verhoging van zijn pensioen. ‘De pensioenen van het ingangsjaar 2015 zullen in januari 2020 een verhoging van 2 procent ontvangen’, zegt Walter Quintelier van de federale pensioendienst.

2 %
Wie exact vijf jaar geleden met pensioen ging, ontvangt automatisch een verhoging van zijn wettelijk pensioen met 2 procent.

In principe was een gelijkaardige, automatische welvaartsaanpassing ook voorzien voor gepensioneerden die exact 15 jaar geleden met pensioen gingen, maar die aanpassing wordt al jaren niet meer doorgevoerd. ‘De sociale partners doen jaarlijks een voorstel voor wat met de welvaartsenveloppe moet gebeuren. De verhoging van de 15 jaar oude pensioenen hebben ze al lang niet meer in hun voorstellen opgenomen. De regering heeft in de KB’s die de welvaartsenveloppe uitvoeren dan ook een specifieke bepaling moeten opnemen die de automatische verhoging van de 15 jaar oude pensioenen uitstelt’, zegt Koen Peumans, woordvoerder van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Wel beslisten de sociale partners in augustus van dit jaar ook een welvaartsaanpassing van +0,785 procent toe te kennen voor de pensioenen die zijn ingegaan voor 2010.

De voorgaande aanpassingen staan los van de indexatie. Net zoals het loon dat u bij een werkgever verdient, wordt ook het wettelijk pensioen aangepast aan de levensduurte. Het indexatiemechanisme bij wettelijke pensioenen is gekoppeld aan de spilindex. Zodra die index bereikt of overschreden wordt, komt er een indexatie van 2 procent.

Zeven keer in tien jaar

De voorbije tien jaar werd de indexatie al zeven keer toegepast. Concreet: iemand die in september 2009 een wettelijk pensioen van 1.000 euro had, ontvangt vandaag 1.149 euro, uitsluitend op basis van de indexeringen.

De index die gehanteerd wordt, is de gezondheidsindex. Dat is de consumptieprijsindex exclusief prijsstijgingen van tabak, alcohol, benzine en diesel. Het gaat om een afgevlakte index, wat betekent dat hij gebaseerd is op het gemiddelde van de voorbije vier maanden. Als die afgevlakte index de spilindex overstijgt, dan wordt overgegaan tot een vaste indexering van 2 procent de volgende maand.

In augustus 2018 werd de spilindex voor het laatst bereikt, waardoor de wettelijke pensioenen in september 2018 met 2 procent werden verhoogd.

Volgens de recentste ramingen van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex in januari 2020 gebeuren. Dat zou betekenen dat de wettelijke pensioenen in februari 2020 opnieuw met 2 procent verhoogd worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud