Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe geniet u van uw pensioen in het buitenland?

Een recordaantal Belgen laat zijn pensioen in het buitenland uitbetalen. Er gelden nauwelijks voorwaarden om in het buitenland van uw pensioen te genieten. Hoofdzaak is dat u pensioengerechtigd bent en regelmatig kunt aantonen dat u in leven bent.

Een recordaantal Belgische gepensioneerden is naar het buitenland getrokken. De Rijksdienst voor Pensioenen telde begin dit jaar 35.622 gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen. Daar komen nog eens zo'n 6.120 gepensioneerde ambtenaren bovenop. Samen zijn dat er dus ongeveer 42.000, bijna 5 procent meer dan vorig jaar.

Overal ter wereld uitbetaald

Frankrijk staat, met bijna 15.000 gepensioneerde Belgen, met stip op nummer één. De precieze motivatie van al die mensen is bij de Rijksdienst voor Pensioenen niet bekend. Maar wie bekijkt waar ze naartoe trekken, ziet dat ze vooral voor de zon gaan en de mooie natuur opzoeken. Een toenemend aantal trekt ook naar plekken waar het goedkoop leven is, zoals de voormalige Oostbloklanden en Turkije.

De seniorenemigratie is wellicht ook te verklaren omdat er relatief weinig obstakels zijn. Het Belgische pensioen kan in principe overal ter wereld uitbetaald worden. Dat kan zowel aan mensen met de Belgische nationaliteit als aan onderdanen van een lidstaat die behoort tot de Europese Economische Ruimte (EER) en inwoners van landen die een overeenkomst hebben met onze sociale zekerheid. De enige voorwaarde is dat u recht hebt op een Belgisch pensioen en dat ook hebt aangevraagd.

Praktisch is het een eenvoudige operatie. Stel: u bent met pensioen en beslist om u permanent aan de Côte d’Azur te vestigen, dan moet u tweede maanden voor uw vertrek de RVP op de hoogte brengen met een ondertekende brief. Daarin meldt u uw vertrekdatum en uw nieuw adres. U moet ook het gemeentebestuur van uw verblijfplaats verwittigen van uw vertrek. Zij zullen uw gegevens in het Rijksregister aanpassen. De ambtenaren moeten zich richten tot de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de FOD Financiën.

Rekening in het buitenland?

Als u uw pensioen op een buitenlandse bankrekening wilt ontvangen, moet u de RVP hier ook twee maanden op voorhand van op de hoogte brengen. De storting op een rekening in het buitenland kan alleen voor een rekening die geopend wordt in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Portugal, Spanje of Italië. De betaling op een bankrekening is ook mogelijk in Marokko op voorwaarde dat u een Belgische of Marokkaanse onderdaan bent die daadwerkelijk in Marokko verblijft.

In alle andere landen gebeurt de betaling per cheque of internationaal mandaat. Voor de verwerking van internationale cheques rekenen sommige financiële instellingen administratieve kosten aan die hoog kunnen oplopen. Als het pensioenbedrag laag is, kunt u vragen om uw pensioen elk jaar te laten uitkeren. Om vertragingen te vermijden is het aan te raden dat u uw pensioen op een rekening van een Belgische bank laat storten.

Pensioen aanvragen

Mensen die in het buitenland verblijven op het ogenblik dat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, moeten bij de lokale bevoegde dienst hun pensioen aanvragen als het land deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (E.E.R) + Zwitserland of een overeenkomst heeft met onze sociale zekerheid. Voor de andere landen moet u, afhankelijk van de akkoorden met dat land, het pensioen aanvragen bij een instelling van dat land of in België (werknemers bij de RVP en zelfstandigen bij het RSVZ, mensen met een gemengde carrière hebben de keuze).

Levensbewijs

Een belangrijke voorwaarde om het pensioen ook daadwerkelijk op een rekening gestort te krijgen, is dat u het levensbewijs, dat de RVP u eenmaal per jaar stuurt, ook netjes ingevuld en ten laatste 30 dagen na de vervaldag terugbezorgt. Ex-ambtenaren moeten twee keer per jaar een teken van leven geven en zelfs elke maand als ze hun pensioen op een buitenlandse rekening laten storten.

Als een buitenlandse gepensioneerde overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht om de bevoegde instelling zonder verwijlen een afschrift van de overlijdensakte te bezorgen. Er volgt ook geen automatische omzetting in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Die omzetting komt er alleen nadat er een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de RVP.

Hoeveel belasting?

Het pensioen dat u in uw nieuwe verblijfplaats krijgt, verschilt amper van wat u in België zou krijgen. Weliswaar wordt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) niet uitbetaald aan wie in het buitenland verblijft. Maar de overlevingspensioenen, de ouderdoms- en weduwerenten worden wel uitgekeerd.

Ook de belasting verschilt weinig. Wie in een EU-land (of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) woont, betaalt enkel een solidariteitsbijdrage op zijn Belgische pensioen en niet op mogelijke buitenlandse pensioenen die hij zou genieten. Voor de ZIV-bijdrage is het mogelijk om een vrijstelling aan te vragen bij de RVP op voorwaarde dat u geen kosten krijgt terugbetaald uit de Belgische gezondsheidskas.

Of er bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van uw pensioen, hangt af van het land waarin u gedomicilieerd bent en of uw pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald. Zo wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden als u in Frankrijk, Spanje, Italië of Portugal gedomicilieerd bent en uw pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald.

Welke stappen moet u ondernemen?
  • Pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling
  • Nieuwe verblijfplaats doorgeven
  • Betalingswijze duidelijk afspreken (Belgisch rekeningnummer is aan te raden)
  • Levensbewijs terugsturen (één keer per jaar, twee keer voor ambtenaren)
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud