Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Kies de juiste formule als u deeltijds gaat werken

Wie part-time werkt, bouwt minder pensioenrechten op dat zijn voltijdse collega. Tenzij u uw werkritme terugschroeft via een van de systemen waarvoor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een uitkering toekent.
Wie minder werkt via tijdskrediet met motief, verliest geen pensioenrechten ©Pieter Van Eenoge

Deze systemen zijn door de jaren heen bijgestuurd, waardoor er verschillende – lees: strengere - voorwaarden en regels gelden naargelang de aanvangsdatum. Een beknop overzicht:

  •  Tijdskrediet
Advertentie

Met tijdskrediet kunnen werknemers in de privésector tijdelijk een vijfde minder, halftijds of niet gaan werken. Niet-gemotiveerd tijdskrediet is sinds 1 april 2017 afgeschaft.

De periode dat een tijdskrediet met motief wordt gelijkgesteld, verschilt naargelang de formule.

  • Voor wie vandaag tijdskrediet aanvraagt om een opleiding te volgen, is dat 36 maanden. 
  • Dat wordt 48 maanden als u een eigen gehandicapt kind verzorgt dat jonger is dan 21 jaar of als u een minderjarig zwaar ziek kind in uw gezin bijstaat of verzorgt.
  • De tijdspanne is uitgebreid tot 51 maanden als u een eigen kind verzorgt dat jonger is dan 8 jaar of palliatieve zorgen of bijstand verleent aan een zwaar ziek familielid.
  • Thematisch verlof

De mogelijke thematische verloven voor werknemers zijn ouderschapsverlof, palliatief verlof, verlof voor bijstand of verzorging van een ziek familielid, vaderschapsverlof en adoptieverlof.

Weet dat de vierde maand ouderschapsverlof alleen wordt vergoed voor ouders van kinderen die geboren zijn sinds 8 maart 2012. Maar voor alle ouders - ook zij die geen uitkering van de RVA krijgen - is er een gelijkstelling voor de pensioenberekening.

Ook voor ambtenaren worden de thematische loopbaanonderbrekingen, genomen vanaf 1 januari 2012, gratis gelijkgesteld: meer bepaald voor palliatief verlof, medische verzorging en ouderschapsverlof.

  • Landingsbaan

Een landingsbaan - officieel het eindeloopbaantijdskrediet - is een specifieke formule van tijdskrediet voor werknemers in de privésector die het aan het einde van hun carrière wat rustiger aan willen doen. De voorbije jaren werd de instapleeftijd opgetrokken.

 Voor alle eerste aanvragen vanaf 2015 betaalt de RVA - behoudens enkele uitzonderingen - alleen nog een onderbrekingsuitkering voor wie minstens 60 jaar is op het ogenblik van de aanvraag én een beroepsloopbaan van 25 jaar heeft.

  •  Loopbaanonderbreking

 Ambtenaren kunnen met loopbaanonderbreking tijdelijk minder werken. Of deze periode meetelt voor het pensioen hangt onder meer af van de aanvangsdatum van de onderbreking (vóór of na 1 januari 2012) en van de restprestatie (deeltijdse of volledige onderbreking).

Voor de Vlaamse ambtenaren is de loopbaanonderbreking sinds 2 september 2016 vervangen door een nieuw systeem van zorgkrediet. De RVA betaalt alleen nog een compensatie voor ouderschap, verzorging of opleiding. P.D.R.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.