Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Laatste maanden tellen mee voor pensioen

De ministerraad gaf donderdagmiddag groen licht voor een laatste pakket pensioenhervormingen van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD). De laatste gewerkte maanden tellen voortaan mee bij de pensioenberekening en de overlevingspensioenen worden hervormd.
De ministerraad heeft groen licht gegeven aan een laatste hervormingspakket van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD). ©BELGA

De ministerraad gaf zijn fiat voor een pakket hervormingsvoorstellen dat eerder ook al door de sociale partners werd goedgekeurd. Een opvallend element is dat de laatste gewerkte maanden voortaan ook meetellen bij het berekenen van het pensioen van een werknemer en zelfstandige.

Meetellen laatste maanden

Werknemers en zelfstandigen, die bijvoorbeeld in november met pensioen gaan, bouwen nu geen rechten op voor de periode tussen januari en november. Ambtenaren doen dat wel. Die discriminatie wordt weggewerkt, waardoor werknemers en zelfstandigen hun pensioen licht zullen zien stijgen.

Overlevingspensioenen

Als een echtgenoot overlijdt die een ouderdomspensioen kreeg of hierop recht had, kan de overlevende partner een zogenaamd overlevingspensioen krijgen. Dat wordt nu hervormd tot een overgangsuitkering, al wordt er een onderscheid gemaakt naargelang de leeftijd van de weduwe of weduwenaar.

Voor wie boven de 45 jaar is - vanaf 2025 voor wie ouder dan 50 jaar is - blijft het huidige systeem van kracht. Wie er gebruikt van maakt, houdt de uitkering gedurende zijn of haar hele leven.

Voor wie jonger is, komt er een overbruggingsperiode van een jaar met een uitkering in plaats van een overlevingspensioen. Wie kinderen heeft, krijgt de uitkering voor twee jaar. Bovenop de uitkering kan onbeperkt worden bijverdiend .

Zo wordt de werkloosheidsval uit het systeem gehaald. Zeven op de tien vrouwen die een weduwepensioen krijgen, stoppen nu immers met werken of gaan minder werken. Wie een overlevingspensioen krijgt, mag immers slechts in beperkte mate bijverdienen.

De eenheid van loopbaan

Wie langer dan 45 jaar werkt, bouwt in het huidige systeem na die 45 jaar geen pensioenrechten meer op – hoewel dat vaak de best betaalde jaren zijn. In het nieuwe systeem zullen de minst voordelige perioden wegvallen voor wie meer dan 14.040 loopbaandagen heeft – dat is 45 jaren van 312 dagen. Wie gedurende zijn of haar carrière een tijdlang niet voltijds heeft gewerkt, kan anderzijds blijven doorwerken tot het totaal van 14.040 dagen is bereikt om toch van een volledig pensioen te kunnen genieten.

Door de versoepeling van het beginsel van eenheid van loopbaan zullen voortaan meer dan 45 loopbaanjaren kunnen meetellen voor het pensioen. 

 

Het beginsel van eenheid van loopbaan bepaalt dat een volledige loopbaan en een volledig wettelijk pensioen bestaan uit maximum 45 loopbaanjaren. Door het beginsel van eenheid van loopbaan voortaan te baseren op dagen in plaats van jaren zullen meer dan 45 loopbaanjaren meetellen voor het pensioen.

 

Concreet zal het beginsel van eenheid van loopbaan niet meer geteld worden in jaren, maar in dagen. Het maximum van 45 jaar wordt vervangen door 14.040 loopbaandagen. Hierdoor kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen toegekend worden van meer dan 45 loopbaanjaren.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud