Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Met pensioen in het buitenland

Een recordaantal Belgen laat zijn pensioen in het buitenland uitbetalen. Er gelden dan ook nauwelijks voorwaarden om buiten de landsgrenzen van uw pensioen te genieten.
©Filip Ysenbaert

Het populairste buitenland om van het pensioen te genieten is en blijft Frankrijk, gevolgd door Italië en Spanje. De groep gepensioneerde Belgen in het buitenland groeit, merken ze bij de stichting Vlamingen in de Wereld (VIW). Het Belgische pensioen kan dan ook in principe overal ter wereld uitbetaald worden. De voorwaarden zijn dat u pensioengerechtigd bent en dat u regelmatig kunt aantonen dat u nog in leven bent.

U bent al met pensioen

Bent u al met pensioen als u zich permanent vestigt in bijvoorbeeld La Douce France, dan moet u twee maanden voor uw vertrek uw nieuwe adres en uw vertrekdatum doorgeven aan de Federale Pensioendienst. U moet ook uw gemeentebestuur verwittigen, zodat uw gegevens in het Rijksregister kunnen worden aangepast. De ambtenaren moeten zich richten tot de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven van de FOD Financiën.

Verhuist u, dan mag u ook het rekeningnummer van uw nieuwe lokale bank doorgeven. Om vertragingen van de uitbetaling van uw Belgische pensioen te vermijden, is het aan te bevelen om het pensioen op een rekening van een Belgische bank te laten storten.

Welke stappen moet u ondernemen?

-       Pensioen aanvragen bij de bevoegde instelling

-       Nieuwe verblijfplaats doorgeven

-       Betalingswijze duidelijk afspreken (Belgisch rekeningnummer is aan te raden)

-       Levensbewijs terugsturen (één keer per jaar)

Als u uw pensioen op een buitenlandse bankrekening wilt ontvangen, moet u de RVP hier ook twee maanden op voorhand van op de hoogte brengen. De storting op een rekening in het buitenland kan alleen voor een rekening die geopend wordt in Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Portugal, Spanje of Italië. De betaling op een bankrekening is ook mogelijk in Marokko op voorwaarde dat u een Belgische of Marokkaanse onderdaan bent die daadwerkelijk in Marokko verblijft.

In alle andere landen gebeurt de betaling per cheque of internationaal mandaat. Voor de verwerking van internationale cheques rekenen sommige financiële instellingen administratieve kosten aan die hoog kunnen oplopen. Als het pensioenbedrag laag is, kunt u vragen om uw pensioen jaarlijks te laten uitkeren.

Een belangrijke voorwaarde om het pensioen ook daadwerkelijk op een rekening gestort te krijgen, is dat u het levensbewijs dat de Pensioendienst u één keer per jaar stuurt uiterlijk 30 dagen na de vervaldag ingevuld terugbezorgt. Ex-ambtenaren die hun pensioen op een buitenlandse rekening laten storten, moesten tot enkele jaren geleden elke maand een levensbewijs voorleggen. Nu moeten zij dat ook nog maar één keer per jaar doen.

Bent u al verhuisd naar het buitenland op het moment dat u met pensioen gaat, dan moet u bij de lokale bevoegde dienst uw pensioen aanvragen als het land deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER) of een overeenkomst heeft met de Belgische sociale zekerheid. Voor alle andere landen geldt dat het pensioen moet worden aangevraagd in België (werknemers en ambtenaren bij de Federale Pensioendienst en zelfstandigen bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen). Gemengde carrières hebben de keuze.

Overlijden

Als een buitenlandse gepensioneerde overlijdt, zijn de erfgenamen verplicht om de bevoegde instelling zonder verwijlen een afschrift van de overlijdensakte te bezorgen. Er volgt ook geen automatische omzetting in een overlevingspensioen voor de overlevende echtgenoot. Die omzetting komt er alleen nadat een schriftelijke aanvraag is ingediend bij de RVP.

Hoeveel belasting?

Het pensioen dat u in uw nieuwe verblijfplaats krijgt, verschilt amper van wat u in België zou krijgen.

Ook de belasting verschilt weinig. Wie in een EU-land (of in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland) woont, betaalt enkel een solidariteitsbijdrage op zijn Belgische pensioen en niet op mogelijke buitenlandse pensioenen die hij zou genieten. Voor de ZIV-bijdrage kunt u een vrijstelling aanvragen bij de RVP op voorwaarde dat u geen kosten krijgt terugbetaald uit de Belgische gezondheidskas.

Of bedrijfsvoorheffing wordt afgehouden van uw pensioen, hangt af van het land waarin u gedomicilieerd bent en van het feit of uw pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald. Zo wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden als u in Frankrijk, Spanje, Italië of Portugal gedomicilieerd bent en uw pensioen rechtstreeks in dat land wordt betaald.

Goed om te weten: de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) wordt niet uitbetaald aan wie in het buitenland verblijft. Het overlevingspensioen wordt wel uitgekeerd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud