Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Met pensioen? Vijf tips voor uw nalatenschap

Uw pensioen hebt u perfect geregeld. Eindelijk geniet u van het comfort en de extraatjes die u tijdens uw loopbaan verzamelde. Maar wat gebeurt er straks, als u er niet meer bent of als uw partner overlijdt? Regel uw nalatenschap nu, en doe dat liefst net zo secuur als voor uw pensioen.

 1.   Stel een testament op

Een testament is nuttig voor veel mensen, en zeker voor ongehuwden die partner noch kinderen hebben. U kunt uw wensen zelf op papier zetten, handtekenen en in een lade opbergen. Dat is echter riskant. Wie het testament vindt, beslist of het bestaat. Wat als die vinder een verbolgen neef is die niet in uw wilsbeschikking vermeld wordt. Of wat als uw zoon zegt: dat is niet het handschrift van mijn vader? Dan moet de rechtbank ingeschakeld worden.

U kunt uw handgeschreven testament in bewaring geven bij de notaris. Nog zekerder bent u als u de notaris het testament laat opstellen. Een notarieel testament hoeft niet duur te zijn. Afhankelijk van de complexiteit betaalt u tussen de 400 en 600 euro.

2.   Doe een schenking

‘Wie geld wegschenkt aan kinderen en kleinkinderen, betaalt 3 procent belasting, ongeacht hoeveel u schenkt.'
Carol Bohyn
Notaris

 Wegschenken voor uw overlijden is in de meeste gevallen fiscaal voordeliger dan erven. In België ligt de schenkingsbelasting een pak lager dan de erfbelasting. Wie geld wegschenkt aan kinderen en kleinkinderen, betaalt 3 procent belasting, ongeacht hoeveel u schenkt. Bij een erfenis wordt de som die u schenkt opgesplitst in schijven: hoe hoger de schijf, hoe hoger de belasting die u betaalt. Bij mensen die geen of heel verre familie zijn, kan dat oplopen.

Met een schenking kunt u ook, binnen bepaalde marges, één erfgenaam bevoordelen. Maar een schenking is onomkeerbaar. Zodra u iets gegeven hebt, is het weg. U kunt wel bepaalde beschermingsmechanismen aan de schenking koppelen: de begunstigde mag de schenking niet verkopen zolang u leeft of de schenking komt naar u terug als de begunstigde sterft.

3.   Denk na over uw vastgoed

 Meestal schenken ouders de naakte eigendom van een pand en houden ze zelf het vruchtgebruik. Dat betekent dat u als ouder de inkomsten behoudt, de lasten moet u ook wel blijven betalen. U betaalt de lagere schenkbelasting en na uw overlijden gaat het vruchtgebruik - gratis - naar de kinderen die al de naakte eigendom hebben.

Pas wel op: ouders die alleen nog het vruchtgebruik hebben van hun gezinswoning, hebben bijvoorbeeld de toestemming van hun kinderen-eigenaars nodig om die te verkopen. Bij een verkoop wordt de opbrengst verdeeld tussen de kinderen-eigenaars en de ouders-vruchtgebruikers. De verdeelsleutel is afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting. Een 60-jarige weduwe krijgt zo’n 25 procent, op haar 80ste is dat nog 10 procent.

Ook een schenking van vastgoed is onomkeerbaar. Het is ook geen drama als er nog iets in uw erfenis overblijft. Wat u beter wel vermijdt: de hoge schijven van 9 en 27 procent in de erfenisbelasting. Met een doorsnee gezinswoning en voldoende erfgenamen belandt u daar niet in. Als u bijvoorbeeld ook nog een appartement aan de kust nalaat of maar één kind hebt, dan is een schenking fiscaal meestal wel interessant.

4.   Praat met uw erfgenamen

 Kreeg uw zoon een bouwgrond, een huwelijksfeest en een auto? En uw dochter geld, een uitgebreide studie en een lang verblijf in Hotel Mama? Misschien vindt u dat een eerlijke verdeling, maar de waarde van die acties kunt u niet 100 procent kwantificeren. Dan kunnen na uw overlijden zware discussies ontstaan tussen uw kinderen.

Met een erfovereenkomst vermijdt u zulke ruzies. Hoewel u de dingen niet mathematisch gelijk kunt trekken, kunt u wel alles opsommen en afsluiten. Daar kunt u ook stiefkinderen of grootouders bij betrekken. Het is een lange procedure, met veel wachttermijnen. Dat is bewust zo gedaan: iedereen moet er goed over nadenken. Want opnieuw: een handtekening is onomkeerbaar.

5. Denk aan een zorgvolmacht

Praat ook eens over een zorgvolmacht. U wijst dan iemand aan, meestal uw partner of uw kinderen, die uw persoonlijke financiën beheert als u dement zou worden of in een coma zou belanden. Zonder zorgvolmacht komt u terecht in een bewindsprocedure onder toezicht van de vrederechter. Dan is bijvoorbeeld successieplanning niet meer mogelijk, want u kunt niet meer akkoord gaan en de vrederechter kan geen schenkingen uitvoeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud