Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Pensioenfondsen verslaan inflatie

Met een gemiddeld rendement van 4,6 procent over de eerste jaarhelft zitten de Belgische pensioenfondsen weer op het juiste spoor. De comeback is te danken aan het herstel van de beurzen.
Philip Neyt, BVPI-voorzitter ©Photo News

De Belgische pensioenfondsen, die loontrekkenden een aanvullend pensioen bieden bovenop hun wettelijk pensioen, zijn uit het dal gekropen in de eerste helft van 2012.

De malaise op de beurzen en het eindeloze eurodrama zadelden die fondsen vorig jaar nog op met een verlies van 0,3 procent. Dit jaar ziet het er heel wat beter uit.

De 57 pensioenfondsen die samen ruim 1 miljard euro beheren en ongeveer 70 procent van de sector vertegenwoordigen boekten over de eerste zes maanden van het jaar een gemiddeld rendement van 4,58 procent. Dat blijkt uit een rondvraag van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI). Als we rekening houden met de inflatie, komt het rendement uit op 3,28 procent.

Relativeren

Relativeren

Een mooi halfjaarrapport dus, maar uitgerekend BVPI-voorzitter Philip Neyt blijkt een van de eersten om die degelijke tussentijdse prestatie te relativeren. ‘Pensioenfondsen zijn per definitie  langetermijnbeleggers. Nu meer dan ooit zelfs: mensen gaan later met pensioen en leven ook langer. Dat biedt voor ons de zekerheid dat we een aantal economische stormen kunnen doorstaan.’

Dat de Belgische pensioenfondsen een degelijk rendement konden neerzetten in de eerste jaarhelft, is vooral te danken aan de remonte van de aandelenmarkten.  Sinds begin dit jaar stegen de Amerikaanse en de Europese beurzen respectievelijk met ruim 7 en 10 procent. Dat scheelt een behoorlijke slok op de borrel voor de pensioenfondsen, die in ons land gemiddeld 33 procent van hun beleggingsportefeuille reserveren voor aandelen.

Uitgerekend de slabakkende beurzen zorgden ervoor dat eind 2011 drie op de tien pensioenfondsen over onvoldoende reserves beschikte en een herstelplan moest uitwerken van de toezichthouder FSMA.

Dalende rente

Betekent de heropleving van de aandelenmarkten nu dat die problemen weer van de baan zijn? Niet per se, zegt Neyt. ‘Aandelen hebben het wel veel beter gedaan. Maar daar staat wel de sterk gedaalde rente tegenover.’

Net om aan die lage marktrente te ontsnappen, is het volgens Neyt meer dan ooit zaak voor de pensioenfondsen om hun activa zo goed mogelijk te spreiden. Die trend is trouwens al aan de gang in de obligatieportefeuille van de fondsen, goed voor iets meer dan de helft (53 procent) van alle de beheerde activa.

‘Vroeger bestond meer dan 80 procent van dat obligatieluik uit overheidspapier,’ legt Neyt uit. ‘Maar je merkt nu dat pensioenfondsen dat staatspapier nu inruilen voor bedrijfsobligaties. Ze beseffen dat je overheden niet langer vanzelfsprekend als veilige toevluchtsoorden mag beschouwen.’ Gevolg: de Belgische pensioenfondsen hebben nog nooit zo weinig belegd in overheidspapier. Op dit moment nemen die effecten iets minder van het obligatieluik voor hun rekening.

75% naar economie

‘Door meer in bedrijfsobligaties te beleggen en via onze investeringen in aandelen wordt nu tussen de 70 en de 75 procent van onze activa rechtstreeks in de reële economie gepompt. Daarin onderscheiden we ons van de banken. Nu ze strengere kapitaalnormen opgelegd krijgen, zijn banken minder geneigd om  kredieten te verschaffen aan ondernemingen.En als ze het al doen, dan gaat het vaak om projecten met een eerder beperkte looptijd. Eigenlijk zijn de pensioenfondsen nog een van de weinige langetermijnbeleggers die nog overblijven’, klopt Neyt zich op de borst.

De BVPI-topman ziet   trouwens nog een andere belangrijke markt die de pensioenfondsen kunnen aanboren: het financieren van infrastructuurprojecten. ‘Daarbij denk ik in de eerste plaats aan investeringen in basisinfrastructuur. De bouw van scholen bijvoorbeeld, maar ook sociale huisvesting of zelfs telecominfrastructuur. In het huidige klimaat zullen overheden hier op termijn veel minder geld aan kunnen besteden dan voordien. Dergelijke projecten leveren bovendien regelmatige cashflows op die bovendien inflatiebestendig zijn. Het probleem is wel dat er vaak veel expertise nodig is om dergelijke dossiers te kunnen analyseren. Maar om dat probleem op te lossen kunnen pensioenfondsen onderling beginnen samenwerken.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud