Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Regering keurt pensioen op 67 formeel goed

De federale ministerraad zette vrijdag formeel het licht op groen voor een verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Het start daarmee het sociaal overleg op, dat eind mei achter de rug moet zijn.
De federale regering keurt de verhoging van de pensioenleeftijd goed. ©EPA

Het was een verrassing in het regeerakkoord dat begin oktober werd opgesteld: tegen 2030 gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Geen van de regeringspartijen had dat voor de verkiezingen van 25 mei immers in zijn programma opgenomen. 

Vrijdagochtend zette de federale ministerraad een eerste stap naar de formele goedkeuring van de verhoging. De ministerraad keurde vier voorontwerpen van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed. Die gaan over het optrekken van de pensioenleeftijd, een verstrenging van de voorwaarden voor het recht op vervroegd pensioen en het optrekken van de minimumleeftijd voor het overlevingspensioen. 

67 jaar

Pro memorie: de federale regering wil de pensioenleeftijd tegen 2025 optrekken naar 66 jaar en tegen 2030 naar 67 jaar. Op de persconferentie na de ministerraad benadrukte minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) nog eens het belang van die verhoging. 'De gemiddelde uittreedleeftijd is in Europa 64,2 jaar voor mannen en 63,6 jaar voor vrouwen. Bij ons is dat respectievelijk 59 jaar en 56,7 jaar. De werkgelegenheidsgraad in ons land tussen de 60 en de 64 jaar ligt op amper 23 procent'. 

Niet alleen de wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog, ook de voorwaarden om op vervroegd pensioen te kunnen gaan, worden verstrengd. De ploeg van premier Charles Michel (MR) bouwt daarmee verder op een weg die het kabinet-Di Rupo al was ingeslagen. Het vorige kabinet verhoogde de leeftijdsgrens naar 61,5 jaar (na 40 jaar carrière) in 2015 en 62 jaar (40 jaar carrière) in 2016. Die leeftijd wordt nu verder opgetrokken naar 62,5 jaar (41 jaar carrière) in 2017 en 63 jaar (42 jaar carrière) in 2018. Wie een lange loopbaan heeft, kan nog altijd vroeger met pensioen. 

Tot slot boog de regering zich ook over de minimumleeftijd voor mensen die in aanmerking willen komen voor een overlevingspensioen. Ook daar wordt de leeftijd opgetrokken. Vanaf 2025 verhoogt de regering de minimumleeftijd daar elk jaar met één jaar. De leeftijd verschuift zo van 50 jaar nu, naar 55 jaar in 2030. 

Snelheid

Door de goedkeuring kan het sociaal overleg in de gebruikelijke overlegorganen, de Rijksdienst voor de Pensioenen, het Comité A en het Beheerscomité voor Zelfstandigen, op gang getrokken worden. Tegen eind mei wil de regering al landen en een tweede lezing houden.

De regering verrast een beetje met de snelle aanpak van de pensioenproblematiek, want ze wil al tegen eind dit jaar de zaken al rond hebben. Pensioenminister Bacquelaine roept later deze maand nog het pensioencomité bijeen. In dat comité moeten werkgevers en vakbonden bijvoorbeeld samen een lijst van zware beroepen opstellen, die minder zware voorwaarden genieten voor vervroegd pensioen.

Afgelopen zondag protesteerden 17.000 mensen nog onder de noemer van de burgerbeweging 'Hart boven Hard' tegen de besparings- en hervormingvoorstellen van de verschillende regeringen. De verhoging van de pensioenleeftijd was daar de gebeten hond. Maar daar laat de regering zich dus niet door beïnvloeden. 


 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud