Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Uw aanvullend pensioen opvragen kan ook digitaal

AG Insurance maakte vorige week als eerste verzekeraar de opvraging van een aanvullend pensioen volledig digitaal. Een snellere procedure is handig nu almaar meer Belgen hun aanvullend pensioen later uitgekeerd krijgen.
©rv

Wie bij AG Insurance een aanvullend pensioen opgebouwd heeft via zijn werkgever, kan voortaan zijn aanvraag tot uitbetaling van dat pensioen volledig digitaal afhandelen. Het digitale formulier moet de efficiëntie en veiligheid verhogen. Het klassieke formulier van een tiental pagina’s wordt teruggebracht tot vijf schermen en u moet alleen de info invullen die op u van toepassing is.

‘De aanvraag geldt ook meteen voor de verschillende pensioenplannen die de aangeslotene bij AG heeft’, zegt Heidi Delobelle, directeur Employee Benefits en Health Care. Ook voor de werkgever biedt de digitale procedure een aantal voordelen omdat ze administratie wegneemt bij de personeelsdienst van het bedrijf.

Nu de vergrijzingsgolf volop bezig is, is de verwachting dat het aantal aanvragen voor de uitkering van een aanvullend pensioen sterk zal stijgen. ‘We verwachten een verdubbeling van het aantal aanvragen tegen 2027’, zegt Delobelle. Tegelijk met die groei zullen ook meer Belgen hun aanvullend pensioen op latere leeftijd krijgen.

Dat heeft te maken met een wet die sinds 2016 van kracht is. Die koppelt het moment van de uitkering van het aanvullend pensioen aan het moment waarop iemand met wettelijk pensioen gaat. In veel gevallen betekent dat dat het aanvullend pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar wordt uitgekeerd. In 2025 verschuift die leeftijd naar 66 jaar, en in 2030 naar 67 jaar. Dat betekent dat ook de uitkering van het aanvullend pensioen mee zal evolueren.

Uitzonderingen

Er zijn vandaag wel uitzonderingen voor een vroegere opname, maar ook die worden strenger. ‘Zo kan het aanvullend pensioen vroeger worden opgenomen door wie voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen en op voorwaarde dat het pensioenreglement van uw werkgever het toelaat’, zegt Geert Vermeir van het juridisch kenniscentrum van SD Worx.

In 2014 vroeg nog 34 procent van de pensioenspaarders zijn kapitaal op op 60 jaar, vandaag is dat nog 6 procent.

Gerrit Feyaerts, AG Insurance

Die voorwaarden zijn de voorbije jaren al strenger geworden, en mogelijk evolueren ze in de toekomst mee met de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. In 2019 kunt u als werknemer met vervroegd pensioen op 63 jaar als u een loopbaan van 42 jaar hebt. U kunt op 61 of 62 jaar met vervroegd pensioen als u 43 jaar gewerkt hebt, en op 60 jaar als u 44 jaar gewerkt hebt.

Daarnaast doven ook de overgangsmaatregelen van 2016 stilaan uit. Die maken het nog mogelijk voor werknemers die niet met vervroegd pensioen gaan om hun aanvullend pensioen toch vroeger op te nemen. Het gaat om mensen die in 2016 55 jaar of ouder werden. Wie in 2016 55 jaar werd, mag zijn aanvullend pensioen opnemen als hij 63 wordt, op voorwaarde dat het pensioenreglement dat toelaat. Een lagere leeftijd kan, voor wie in 2016 ouder was dan 55. De ondergrens is wel 60 jaar. Aangezien de maatregelen enkel gelden voor wie in 2016 de pensioenleeftijd naderde, zullen ze aan belang verliezen.

Ten slotte bestaat er een beperkte uitzondering voor de werknemers die werden ontslagen in het kader van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). Daarvoor moet u minstens 55 jaar zijn op het ogenblik van uw ontslag en uw ontslag moet kaderen in een herstructureringsplan dat kenbaar was aan de regionale of federale minister van Werk voor 1 oktober 2015. Die werknemers kunnen hun aanvullend pensioen ontvangen als ze 60 zijn, voor zover het pensioenreglement dat toelaat. Ook deze maatregel is echter stilaan uitgedoofd.

Fiscaal gunstig

De trend naar een latere uitkering van het aanvullend pensioen zien we vandaag al in de cijfers. ‘Vooral het aantal uitbetalingen op 60 jaar is sinds 2016 sterk gedaald’, zegt Gerrit Feyaerts van AG Insurance. ‘In 2014 vroeg nog 34 procent van de pensioenspaarders zijn kapitaal op op 60 jaar, vandaag is dat nog 6 procent. Het percentage opvragingen op 65 jaar steeg van 49 naar 55 procent’, zegt hij. Overkoepelende cijfers voor de hele sector zijn niet beschikbaar.

Een latere uitkering hoeft niet nadelig te zijn. Want door het bedrag later uit te keren kan een deel van de stortingen mogelijk nog verder oprenten aan een gegarandeerde rente van 3,25 of 3,75 procent, die enkele jaren geleden nog van toepassing was. Ook op fiscaal vlak is een latere opvraging gunstiger. Bij een opvraging op 65 jaar is een voordelig tarief van 10 procent van toepassing op het overgrote deel van uw kapitaal. Als u met vervroegd pensioen gaat op 63 jaar, dan lopen de belastingen op tot 16,5 procent, tenzij u een volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug hebt. In dat geval is het ook 10 procent.

Uitstel is niet mogelijk

U kunt niet beslissen om bijvoorbeeld op 63 jaar met vervroegd pensioen te gaan, en uw opvraging van het aanvullend pensioen uit te stellen tot 65 jaar om minder belastingen te betalen. Niet alleen is de koppeling van de uitkering van het aanvullend pensioen en de opname van het wettelijk pensioen dwingend. Bovendien moet u de drie voorgaande jaren een professionele activiteit hebben uitgeoefend om het tarief van 10 procent te kunnen genieten.

Uw aanvullend pensioen opvragen voor uw 60ste verjaardag is onmogelijk, tenzij in het kader van een opname voor een vastgoedfinanciering.

Geert Vermeir
SD Worx

Wel kunt u beslissen om na uw wettelijke pensioenleeftijd te blijven werken. U bent dan niet verplicht om met pensioen te gaan. In dat geval kunt u aangesloten blijven bij het pensioenplan zolang u in dienst bent. Uw aanvullend pensioen wordt dan verder opgebouwd. U kunt ook beslissen om het aanvullend pensioen al te laten uitbetalen op de wettelijke pensioenleeftijd, maar dat kan alleen als het pensioenreglement dat toelaat.

Nog belangrijk: in tegenstelling tot de derde pensioenpijler is er geen mogelijkheid uw aanvullend pensioen op te vragen tegen een fiscale penalisatie. Bij het individueel pensioensparen kunt u het kapitaal altijd opvragen tegen een belastingtarief dat hoger ligt dan 30 procent. ‘Uw aanvullend pensioen opvragen voor uw 60ste verjaardag is echter onmogelijk, tenzij in het kader van een opname voor een vastgoedfinanciering’, zegt Vermeir. In dat geval moet u kunnen bewijzen dat de centen gebruikt worden voor de verwerving, de bouw of de renovatie van onroerend goed. Het gebruiken van uw aanvullend pensioen voor de financiering van vastgoed is alleen mogelijk als het pensioenreglement dat toelaat.

De uitbetaling van het kapitaal gebeurt na afhouding van de belastingen en sociale bijdragen, al is het nog geen volledig nettobedrag. De uiteindelijke aanslag gebeurt via de belastingaangifte in het jaar volgend op de uitbetaling van het kapitaal. Daar gebeurt nog een verrekening van de gemeentebelasting.

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud