Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Vaste rendementen op bedrijfspensioen overboord

Er wordt komaf gemaakt met de vaste rendementen op de aanvullende pensioenen. De vakbonden en werkgevers hebben in de Groep van Tien een principeakkoord bereikt dat vandaag wordt voorgelegd aan de achterban.
Michèle Sioen is naast voorzitster van het VBO ook voorzitster van de Groep van Tien. ©Photo News

Na weken onderhandelen zijn de sociale partners erin geslaagd om een akkoord te sluiten over het aanvullend pensioen. Dat heeft Michèle Sioen, de voorzitster van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en de Groep van Tien bekend gemaakt. Het gaat om een principeakkoord: de bonden en de werkgevers zijn het eens over de grote lijnen en donderdag moeten de teksten nog geconcretiseerd worden.

Volgens onze informatie wordt er komaf gemaakt met de vaste rendementen die de werkgever nu moet waarborgen, namelijk 3,25 procent op de bijdragen die hij zelf voor het bedrijfspensioen van zijn werknemers stort en 3,75 procent op de eigen bijdragen van de werknemer. 

Belgische rente op 10 jaar

In de plaats daarvan zal de rentevoet periodiek worden herzien en meer geënt worden op de - thans veel lagere - rente op tienjarig Belgisch staatspapier. Die rente schommelt al enige tijd rond 1 procent en bedraagt vandaag amper 0,87 procent.

Om het minimumrendement te garanderen, wordt een nieuwe formule gehanteerd. De minimale rentevoet die werkgevers moeten garanderen ligt in 2016 en 2017 op 0,65 procent van de Belgische rente op tien jaar.

Minima en maxima

Wel zijn er bepaalde minima en maxima ingebouwd: de werkgevers moeten minstens  1,75 procent garanderen en maximum 3,75 procent. Door de lage rente op tienjarig Belgisch staatspapier, komt het minimumrendement daardoor voorlopig op 1,75 procent te liggen.

Geen inbreuk gedane beloftes

Nog volgens onze informatie wordt er geen inbreuk gepleegd op de in het verleden gedane beloftes. Wat dit concreet betekent, is nog koffiedik kijken. Als de onderhandelaars de huidige logica van de Wet op de Aanvullende Pensioenen zouden volgen, dan zou dit betekenen dat de 3,25 procent gewaarborgd blijft op de al opgebouwde wiskundige reserves tot op het ogenblik dat er een lagere rentevoet van kracht wordt. Nu rent de al opgebouwde spaarpot in een aanvullend pensioen op zoals een spaarboekje.Maar het ziet ernaar uit dat deze logica verlaten zal worden.

Een akkoord was nodig, want de bedrijfspensioenen - de zogenaamde tweede pensioenpijler - dreigen op termijn onbetaalbaar te worden voor werkgevers.

Laag rendement

Het rendement dat de pensioenverzekeraars dezer dagen bieden, ligt immers een pak lager dan wat de werkgevers tot nog toe moesten waarborgen. Op termijn dreigt dat de bedrijven geld te kosten. Telkens een werknemer uit dienst treedt, moet de werkgever het verschil tussen het rendement van de verzekeraars en het veel hogere rendement dat hij zelf moet waarborgen, bijpassen.

Steeds minder bedrijven zijn daarom happig om een aanvullend pensioen voor hun personeel te voorzien, terwijl het net de bedoeling is van de federale regering om het aanvullend pensioen voor zoveel mogelijk werknemers open te stellen.

Oplossing

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) liet in een mededeling weten dat hij 'verheugd' is over het principeakkoord. 'Het was dringend nodig om een oplossing te vinden, en dit om de ontwikkeling van de tweede pensioenpijler niet in het gedrang te brengen', klonk het.

Zodra het akkoord bevestigd is, zal de minister 'in overleg met de sociale partners' zo snel mogelijk een wetsontwerp voorleggen aan de ministerraad.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud