Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Verhoging wettelijke pensioenleeftijd heeft gevolgen voor uw aanvullend pensioen

De beslissing van de nieuwe regering om de wettelijke pen sioenleeftijd tot 67 jaar te verhogen doet bij de verzekeraars heel wat vragen rijzen. Wat met de groepsverzekering en de aanvullende verzekering voor zelfstandigen?
©Photo News

‘Een zelfstandige van 30 jaar wil bij ons vandaag een aanvullend pensioen met een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Maar wat zetten we in zijn contract? Stel dat hij arbeidsongeschikt wordt, moeten wij hem dan een rente uitkeren tot 65 of tot 67 jaar?’, vraagt Philippe Engelen, marketingmanager life bij de Federale Verzekering, zich af.

Hetzelfde geldt voor de groepsverzekering van loontrekkenden. In principe wordt het kapitaal uitgekeerd op 65 jaar. Daarom dient die leeftijd als referentie voor de berekening van de prestaties en de verworven reserves. Maar wat als die grens wordt opgeschoven naar 67 jaar?

‘Als u tot uw 65ste wacht om uw kapitaal op te nemen, geniet u optimale fiscale voorwaarden. Want dan wordt u slechts tegen 10 procent belast. Maar wat is deze of de volgende regering van plan? Zal ze die leeftijdsgrens optrekken tot 67 jaar? En zal de verzekerde zijn kapitaal dan nog kunnen opnemen vanaf 60 jaar? Of wordt ook die grens verhoogd tot 61 of 62 jaar? Dat alles blijft onduidelijk. En dat heeft onmiddellijke gevolgen zowel voor de verzekeringen die vandaag worden onderschreven als voor de verlenging van bestaande contracten.’

Wat zeggen de contracten? ‘Dat hangt af van de manier waarop ze zijn opgesteld. Maar over het algemeen spreken contracten opgesteld voor 2007 (datum van de wet-Vandenbroucke op de aanvullende pensioenen) van ‘de pensioenleeftijd’. Contracten opgesteld na die datum vermelden uitdrukkelijk de leeftijd van 65 jaar.’

Regeerakkoord

Op basis van het vage regeerakkoord lijkt het erop dat de regering de leeftijd voor het opnemen van het aanvullend pensioen inderdaad wil optrekken. Letterlijk staat in het akkoord de volgende passage: ‘De regering zal maatregelen uitwerken die de vervroegde uittreding met aanvullende pensioenen ontmoedigen zodat het aanvullend pensioen niet opgenomen kan worden voor het wettelijk pensioen en zodat bepalingen in de pensioenreglementen die tot vroegtijdige pensionering aanzetten worden verboden, mits overgangsmaatregelen.’

Volgens Wauthier Robyns, woordvoerder van de verzekeraarsfederatie Assuralia, moet iedere verzekeraar met zijn klanten om de tafel gaan zitten om de situatie te analyseren. ‘In het kader van een pensioenplan wordt een contract afgesloten tussen een onderneming en een verzekeraar. Dat kan niet eenzijdig gewijzigd worden. Beide partijen moeten met elkaar praten om de voorwaarden van het contract aan te passen. Bijvoorbeeld over het feit dat wie een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft niet tot zijn 67ste moet wachten om zijn groepsverzekering uitbetaald te krijgen.’

Kosten

Logischerwijze zal het optrekken van de pensioenleeftijd ook gevolgen hebben voor de kostprijs van de verzekeringen. ‘Na 65 jaar vergroot de kans op arbeidsongeschiktheid. We vinden dat de wetgeving zo snel mogelijk aangepast moet worden, zowel wat betreft de reglementering van de wettelijke pensioenen als die van de aanvullende pensioenen’, waarschuwt Philippe Engelen.

‘Statistisch gezien zullen ook minder levensverzekeringen uitbetaald worden en meer overlijdensverzekeringen’, zegt Wauthier Robyns. Betekent dat dat verzekeringen duurder worden? ‘Het is nog te vroeg om ons daarover uit te spreken. We hebben nog geen analyse gemaakt en het enige wat we momenteel hebben, is een regeringsverklaring’, legt de woordvoerder van Assuralia uit. Maar Federale Verzekering onderzoekt toch al de impact van de langere loopbanen op haar pensioenproducten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud