Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Waarom het aanvullend pensioen via de werkgever niet van de grond komt

Acht maanden na de invoering wordt nauwelijks gebruikgemaakt van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers. Het aantal werknemers dat al vrijwillig spaart via hun werkgever is beperkt tot enkele tientallen.
©Hollandse Hoogte / Marcel van den Bergh

Elke werknemer kan sinds 27 maart 2019 via zijn werkgever een vrij aanvullend pensioen (VAPW) opbouwen. Het VAPW werd in het leven geroepen om werknemers van wie de werkgever geen aanvullend pensioen aanbiedt toch de mogelijkheid te bieden daarvoor te sparen. Met het VAPW kan de werknemer zijn werkgever vragen maandelijks een deel van zijn nettoloon te storten in een pensioenplan bij een verzekeraar of een pensioeninstelling naar keuze.

Sinds de lancering van de wet hebben we hierover nog maar tien vragen gekregen. Er is dus heel weinig belangstelling.
Gerrit Feyaerts
AG Insurance

Die keuze blijft voorlopig uiterst beperkt. Alleen AXA, Belfius Insurance en Allianz bieden al een VAPW aan. Van een stormloop is volgens de verzekeraars geen sprake. AXA, dat het VAPW eind maart als eerste aanbood, spreekt van een ‘geleidelijke evolutie’.

‘De spelers op de markt moeten vertrouwd raken met de technische en juridische aspecten van de nieuwe oplossing. Het gaat om particuliere klanten die niet altijd over de financiële kennis beschikken. Bovendien zijn verschillende partijen betrokken in dit proces, waardoor het ook tijd vraagt’, zegt Gianni De Muynck, woordvoerder van AXA.

Offertes

Belfius Insurance biedt het VAPW sinds 15 september aan. ‘We hebben 11 lopende polissen, en 21 offertes zijn verstuurd’, zegt woordvoerster Ulrike Pommée. Allianz heeft de eerste offertes uitgestuurd. ‘Het is nog te vroeg om te zeggen hoe dit zich verder gaat ontwikkelen’, luidt het bij de verzekeraar.

Andere verzekeraars, die al van bij de start weinig appetijt toonden om het product aan te bieden, zijn nog niet van mening veranderd. ‘We merken heel weinig interesse. Daarom nemen we een afwachtende houding aan’, zegt Julien Hayen, woordvoerder van P&V Groep.

AG Insurance, marktleider in groepsverzekeringen, is niet geneigd het VAPW aan te bieden. ‘Sinds de lancering van de wet hebben we daarover nog maar tien vragen gekregen. Er is dus heel weinig belangstelling voor.’ Ook Argenta Verzekeringen blijft bij zijn standpunt het VAPW voorlopig niet aan te bieden.

Fiscale prikkel

Een belangrijke reden voor de beperkte interesse is de kleine fiscale prikkel. Net zoals bij het individueel pensioensparen en het langetermijnsparen geldt wel een belastingvermindering van 30 procent, maar verschillende taksen maken dat fiscaal voordeel bij VAPW kleiner: de premietaks (4,4 procent), de RIZIV-bijdrage (3,55 procent) en de solidariteitsbijdrage (0 tot 2 procent). Bovendien geldt bij het VAPW een eindbelasting van 10 procent, vergeleken met 8 procent voor het individueel pensioensparen.

Ook langetermijnsparen is fiscaal voordeliger dan het VAPW, zodat fiscalisten aanraden eerst de korf van die producten maximaal te benutten, alvorens in een VAPW te storten.

11
Polissen
Belfius Insurance, dat het VAPW sinds 15 september aanbiedt, heeft 11 polissen lopen.

Een tweede reden voor het gebrek aan enthousiasme heeft te maken met de administratieve rompslomp, al werden daar al stappen ondernomen. Sigedis, de overheidsorganisatie die de website mypension.be beheert, heeft een berekeningsmodule voor het VAPW aan mypension.be toegevoegd. De module berekent automatisch het maximale bedrag dat u via de formule kunt sparen.

Het bedrag mag, op jaarlijkse basis, niet hoger zijn dan het maximum van 1.600 euro of 3 procent van het referentieloon van twee jaar voordien. Dat is het brutojaarsalaris dat aan socialezekerheidsbijdragen is onderworpen. De pensioenrechten die de werknemer al heeft opgebouwd in de loop van het tweede voorafgaande jaar (N-2) worden van dat maximum afgetrokken. Zo blijft het VAPW beperkt tot werknemers met helemaal geen of met een laag aanvullend pensioen.

Rendementsgarantie

Omdat u zelf de invulling van uw VAPW kunt bepalen, kunt u ook aangeven in welk type belegging u uw centen wil storten. Kiest u voor een verzekeraar, dan hebt u de keuze tussen tak21, tak23 of een combinatie van beide. Bij een tak21-verzekering is er een rendementsgarantie en een winstdeelname. U bent dan zeker dat uw kapitaal minstens behouden blijft. Bij tak23 neemt u meer risico, met doorgaans een potentieel hoger rendement.

Let wel op: er is een belangrijk verschil tussen de pensioenplannen die werkgevers aanbieden en een VAPW. Werkgevers die zo’n pensioenplan - een groepsverzekering of een pensioenfonds - aanbieden, moeten over de looptijd van het pensioenplan een rendement waarborgen van minstens 1,75 procent per jaar. Die rendementsgarantie is er niet bij een VAPW.

Bij de keuze voor het gepaste beleggingsinstrument schenkt u daarom best ook veel aandacht aan de kosten. Zowel de instapkosten als de jaarlijkse beheerskosten kunnen een behoorlijk deel van uw rendement opsouperen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud