Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat moet u weten als u uw pensioen wil combineren met een job?

Eindelijk is het zover, pensioen. Maar niet iedereen wil van de ene dag op de andere stoppen met werken. Soms is het zelfs bittere noodzaak om het wettelijk pensioen nog wat aan te vullen. Wat moet u weten als u uw pensioen wilt combineren met een baan?
Advertentie
©Photo News

Velen kijken reikhalzend uit naar hun pensioen. Eindelijk de vrijheid om elke dag in te vullen zoals u wilt en een zee van tijd voor die hobby, de verre reizen of de qualitytime met de kleinkinderen. Maar lang niet iedereen wil zomaar alle beroepsactiviteiten vaarwel zeggen. Soms gewoon uit goesting, soms ook uit noodzaak om het karige pensioen aan te vullen.

Volgens de recentste cijfers verdienden in het aanslagjaar 2016 nog 81.375 gepensioneerden bij boven op hun wettelijk pensioen. Van hen waren er 30.917 aan de slag als loontrekker, 36.949 als zelfstandige en 13.509 als bedrijfsleider. Maar wie zijn wettelijk pensioen wil combineren met een beroepsinkomen, moet zich aan de spelregels houden.

Mag u bijverdienen?

Het staat elke gepensioneerde vrij om boven op zijn wettelijk pensioen bij te verdienen. Met die extra activiteiten na de pensionering kan een gepensioneerde nooit extra pensioenrechten opbouwen. De extra activiteiten leveren met andere woorden geen hoger pensioenbedrag op.

Wie evenwel te veel verdient, riskeert minder of zelfs helemaal geen pensioen meer te krijgen. Hoeveel een gepensioneerde mag bijverdienen, hangt af van zijn leeftijd, het aantal gewerkte jaren en/of het soort pensioen.

Pensioengids 2019

Baas over uw pensioen

De Pensioengids is op 30/3 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Onbeperkt bijverdienen

Drie groepen gepensioneerden hoeven zich weinig kopzorgen te maken en kunnen bijklussen zoveel als ze willen:

 • 65-plussers - Vanaf 1 januari van het jaar waarin u 65 jaar wordt en een rustpensioen ontvangt - al dan niet gecombineerd met een overlevingspensioen - kunt u onbeperkt bijverdienen. Het heeft geen belang hoeveel gewerkte jaren u op de teller hebt. Wie uitsluitend een of meerdere overlevingspensioenen ontvangt, kan niet onbeperkt cumuleren. Een overlevingspensioen wordt betaald aan de langstlevende huwelijkspartner op basis van de loopbaan van de overleden partner.
 • Loopbaan van 45 jaar - Bent u nog geen 65 jaar, maar hebt u wel minstens 45 jaar gewerkt bij het begin van uw eerste rustpensioen, dan kunt u ook onbeperkt bijklussen. Het heeft geen belang of u als werknemer, zelfstandige of ambtenaar aan de slag was. Wel moet u elk jaar voldoende gewerkt hebben: één derde van een voltijdse baan als werknemer en ambtenaar (104 dagen) of als zelfstandige een minimumverzekering van twee kwartalen met een volledige bijdragebetaling voor een hoofdberoep gehad hebben. Geregulariseerde studiejaren tellen niet mee.
 • Overgangsuitkering - U bent weduwe of weduwnaar en ontvangt een overgangsuitkering. Die wordt sinds 2015 betaald aan wie zijn huwelijkspartner verliest, maar nog niet oud genoeg is (47 jaar als de partner overlijdt in 2019) om een overlevingspensioen te krijgen. De overgangsuitkering wordt gedurende 12 maanden betaald aan wie geen kinderen heeft en gedurende 24 maanden als die er wel zijn. Ook in dat geval mag u onbeperkt bijverdienen.

Beperkt bijverdienen

Alle andere gepensioneerden moeten hun inkomsten binnen de perken houden. Anders kan dat gevolgen hebben voor hun wettelijk pensioen (zie verder).

De toegelaten inkomsten worden op jaarbasis beoordeeld en zijn afhankelijk van de activiteit, het feit of u de pensioenleeftijd al hebt bereikt, of u kinderen ten laste hebt en van het type pensioen dat u ontvangt. De grensbedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat zijn de inkomensplafonds voor wie beperkt mag bijverdienen?

Het plafond verschilt voor werknemers en zelfstandigen.

Als u aan de slag bent als werknemer of een ambt of mandaat uitoefent, wordt het verdiende bedrag voor alle inhoudingen geteld (bruto-inkomen). Bij zelfstandigen is dat het nettobedrijfsinkomen.

Bent u gelijktijdig of na elkaar zelfstandige en werknemer, dan gelden dezelfde plafonds als voor een zelfstandige. Er wordt dan rekening gehouden met 80 procent van het bruto-inkomen als werknemer en het volledige nettobedrijfsinkomen als zelfstandige (zie tabel hieronder).

Bent u gehuwd en ontvangt u een gezinspensioen omdat uw partner weinig of niet heeft gewerkt? Ook uw huwelijkspartner mag maar beperkt bijverdienen. Als hij of zij jonger is dan 65 jaar geldt hetzelfde plafond voor gepensioneerden jonger dan 65 jaar met een rustpensioen. Na 65 geldt het plafond voor mensen met een overlevingspensioen vanaf 65 jaar.

©Mediafin

Welke inkomsten tellen mee?

Voor gepensioneerden die maar beperkt mogen bijverdienen, wordt rekening gehouden met elke activiteit die een inkomen kan opleveren, zowel in België als in het buitenland.

De inkomsten die beperkt moeten worden, zijn:

 • Een baan als bediende of arbeider in de privé- of overheidssector.
 • Een flexi-job.
 • Een vrij beroep, ambt, post en elke andere winstgevende activiteit.
 • Sommige politieke mandaten binnen een OCMW, in een openbare instelling of in een instelling van openbaar nut.
 • Huurinkomsten van industriële, handels- of landbouwuitbatingen.
 • De bezoldiging van beheerders, commissarissen, vereffenaars of werkende vennoten.
 • Het wachtgeld in de openbare sector, dat betaald wordt aan wie in zogenaamde ‘disponibiliteit gesteld is’. Een ambtenaar wordt in disponibiliteit gesteld als alle ziektedagen voorzien in de reglementering uitgeput zijn.
 • Inkomsten uit onbelast bijverdienen.

Artistieke activiteiten en wetenschappelijk werk mogen onbegrensd. Denk maar aan schilders, beeldhouwers, schrijvers en componisten... Dat geldt ook voor artiesten die een werk interpreteren, zoals acteurs, muzikanten en zangers.

Welke straffen zijn er voor gepensioneerden die te veel verdienen?

Gepensioneerden die meer verdienen dan toegelaten, zullen voor het jaar van de overschrijding minder of zelfs geen pensioen ontvangen. De sanctie hangt af van het percentage van de overschrijding.

 • Als de overschrijding minder dan 100 procent bedraagt, dan wordt het pensioen met een gelijk percentage verminderd. Wie bijvoorbeeld 35 procent meer verdient dan toegelaten, moet 35 procent van het ontvangen pensioen terugbetalen.
 • Bedraagt de overschrijding meer dan 100 procent, dan wordt het pensioen voor het volledige kalenderjaar geschorst. Concreet zal de gepensioneerde zijn hele jaarpensioen moeten terugbetalen.
 • Krijgt u een gezinspensioen? Als uw partner meer bijverdient dan toegelaten, wordt het gezinspensioen verminderd tot een alleenstaandenpensioen. In de praktijk moet u het verschil tussen een gezinspensioen en een pensioen als alleenstaande in het daaropvolgende jaar terugbetalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud