Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zelfstandige krijgt meer mogelijkheden om goed pensioen op te bouwen

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vrije beroepers hebben niet dezelfde mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen als hun collega’s met een vennootschap. Vanaf deze zomer komt daar verandering in.
©Photo News

‘Veel zelfstandigen kiezen nog altijd voor een eenmanszaak. In veel gevallen is dat terecht en hebben ze er geen enkel belang bij om een vennootschap op te richten. Maar dat zou geen reden mogen zijn om zelfstandigen met een eenmanszaak te discrimineren. Dat is nochtans exact wat er vandaag gebeurt’. Aan het woord is Dries De Moor, director extended products & services van het socialeverzekeringsfonds Acerta. Hij wijst erop dat dankzij de tweede pensioenpijler bedrijfsleiders veel meer pensioenkapitaal kunnen opbouwen dan eenmanszaken. ‘Ik zie niet in waarom dat verschil er moet zijn. Gelukkig komt er nu eindelijk een einde aan die discriminatie.’

Vanaf 1 juli kunnen zelfstandigen met een eenmanszaak en vrije beroepers inderdaad premiesstorten in een nieuwe spaarformule: de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ. ‘Wat de Individuele Pensioentoezegging of IPT is voor bedrijfsleiders, is de POZ voor eenmanszaken en vrije beroepers. Die laatste groep kan geen Individuele Pensioentoezegging of IPT afsluiten, waardoor zij voor hun aanvullend pensioen in de tweede pijler alleen konden terugvallen op het Vrij Aanvullend Pensioen of VAPZ.’

1. Wat biedt het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ)?

Het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ) is volgens De Moor een zeer interessante spaarformule, maar ze heeft ook haar beperkingen.

Zelfstandigengids 2018

Alle maatregelen die het ondernemen makkelijker maken.

De Zelfstandigengids is op 16/6 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Alle zelfstandigen - of ze nu een vennootschap hebben of niet - kunnen stortingen doen in het VAPZ. Vooral vanuit fiscaal oogpunt is het een interessante formule: de VAPZ-premies gelden als beroepskosten en zijn integraal aftrekbaar van de belastingen. En omdat de belastbare basis daalt, is de zelfstandige ook minder sociale bijdragen verschuldigd.

‘Het VAPZ is veruit de meest fiscaalvriendelijke manier voor zelfstandigen om een extra pensioen op te bouwen’, aldus De Moor. Maar tegenover die voordelen staat wel een beperking: de premie die zelfstandigen jaarlijks kunnen storten, is begrensd tot 8,17 procent van het netto belastbaar beroepsinkomen (berekend op het inkomen van drie jaargeleden), met daarbij nog een maximumgrens van 3.187 euro

2. Wat biedt het sociaal VAPZ?

Zelfstandigen kunnen ook kiezen voor een sociaal VAPZ, waarmee ze behalve het aanvullend pensioen nog bijkomende sociale bescherming opbouwen, zoals een vergoeding bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of moederschap.

Bij zo’n sociaal VAPZ mag er een klein beetje meer worden gespaard: maximaal 9,4 procent van het beroepsinkomen, met een maximum van 3.666 euro.

3. Wat biedt de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)?

‘Met een VAPZ zal een zelfstandige geen grote pensioenpot opbouwen’, zegt De Moor. ‘Zelfstandigen met een vennootschap hebben al lang de mogelijkheid om een extra pensioenpot aan te leggen via de IPT, terwijl andere zelfstandigen het zonder die mogelijkheid moesten stellen. De POZ maakt nu een einde aan die discrepantie.’

30% korting
Belastingvermindering
De gestorte premies van de POZ zullen een belastingvermindering opleveren van 30 procent. Zelfstandigen die 6.000 euro storten in een POZ, krijgen dus een korting op hun belastingfactuur van 1.800 euro.

→ Hoeveel belastingvermindering krijgt u?

Bij de POZ zullen de premies worden gestort in een tak21-spaarverzekering of tak23-beleggingsverzekering, om zo een extra pensioenpot aan te leggen. De gestorte premies leveren een belastingvermindering op van 30 procent. Zelfstandigen die 6.000 euro storten in een POZ, krijgen dus een korting op hun belastingfactuur van 1.800 euro.

→ Wanneer mag u het pensioenkapitaal opnemen?

Net zoals dat voor werknemers geldt, is het niet mogelijk om het kapitaal op te nemen voor het (vervroegd) pensioen. U kunt wel een voorschot vragen of het kapitaal als onderpand gebruiken, bijvoorbeeld om er de renovatie of aankoop van uw woning mee te financieren.

→ Hoeveel taksen bent u erop verschuldigd?

Op de stortingen is een verzekeringstaks verschuldigd van 4,4 procent (net zoals bij de IPT). Op het kapitaal dat de zelfstandige bij zijn pensionering ontvangt, is een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Die is afhankelijk van het inkomen en bedraagt maximaal 2 procent. Tegelijk wordt van het eindkapitaal een RIZIV-bijdrage afgehouden (3,55 procent). Op het saldo (exclusief de winstdeelnemingen) betaalt de zelfstandige 10 procent in de personenbelasting.

Uit onze berekeningen blijkt dat de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) de minst interessante pensioenspaarformule is van allemaal.
Dries De Moor
Acerta

→ Hoeveel mag u jaarlijks storten in de POZ?

Zelfstandigen met een eenmanszaak of vrije beroepers kunnen zoveel stortingen doen in de POZ als ze zelf willen, zolang ze zich houden aan de 80 procentregel. Die stelt dat de som van het wettelijk pensioen en de tweede pensioenpijler (met daarin dus ook het VAPZ en POZ-kapitaal, maar ook het pensioen- en langetermijnsparen) niet hoger mag zijn dan 80 procent van het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Het ontbreken van een absolute maximumgrens voor de stortingen is meteen het belangrijkste voordeel van de POZ-spaarformule.

→ Is de nieuwe POZ interessant voor u?

Hebben alle zelfstandigen met een eenmanszaak of vrije beroepers er nu belang bij om meteen stortingen te doen in een POZ? ‘De situatie van elke zelfstandige is anders. Maar uit onze berekeningen blijkt toch dat de POZ voor zelfstandigen de minst interessante pensioenspaarformule is van allemaal. Het VAPZ staat met stip boven aan de lijst, gevolgd door het pensioensparen en langetermijnsparen. De POZ bengelt helemaal onderaan. Zelfstandigen met een eenmanszaak of vrije beroepers doen er dus goed aan om eerst alle andere pensioenpotjes te vullen voor ze stortingen doen in een POZ’, aldus De Moor.

Hoger minimumpensioen voor zelfstandigen

Op 1 januari 2018 werden de zelfstandigen in ons land getrakteerd op een verhoging van de minimumpensioenen. Gepensioneerde zelfstandigen met een volledige loopbaan van 45 jaar zagen hun minimumpensioen stijgen met 0,7 procent.

Concreet bedraagt het minimumpensioenbedrag voor een alleenstaande zelfstandige nu 1.221 euro bruto per maand, terwijl het gezinstarief uitkomt op 1.526 euro bruto.

De voorbije jaren werd het minimumpensioen voor zelfstandigen stelselmatig opgetrokken. Tegenover oktober 2014 (het moment waarop de regering-Michel aantrad) is het minimale gezinspensioen voor zelfstandigen verhoogd met 121 euro, terwijl een alleenstaande zelfstandige met een volledige loopbaan zijn minimumpensioen zag stijgen met 160 euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud