Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zelfstandigen moeten nog even wachten op extra aanvullend pensioen

Het afkopen van studiejaren is niet de enige pensioenhervorming die vertraging heeft opgelopen door fiscale besognes. Ook 370.000 zelfstandigen moeten nog even wachten op het beloofde aanvullend pensioen die naam waardig.
Het nieuw aanvullend pensioen dat ministers van Zelfstandigen Willy Borsus (links) en van Pensioenen Daniel Bacquelaine vorig jaar in de zomer beloofden aan zelfstandigen is er nog steeds niet ©BELGA

Op 20 juli 2016 keurde de regering het voorontwerp van wet goed zodat zelfstandigen zonder vennootschap via een nieuwe systeem van aanvullend pensioen hun karige wettelijke pensioen kunnen opkrikken. De doelgroep voor dit nieuwe systeem zijn in principe alle zelfstandigen zonder vennootschap zoals bakkers, slagers en vrije beroepers, inclusief meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers.

De Franstalige ministers van Pensioenen Daniel Bacquelaine en van Zelfstandigen Willy Borsus (beiden MR) wilden deze Pensioentoezegging voor Zelfstandigen (POZ) begin 2017 op de markt brengen. Maar negen maanden later is het wetgevend kader rond het POZ nog steeds niet rond.

‘We wachten op elementen van het kabinet van de minister van Financiën’, verklaart de woordvoerster van minister van Zelfstandigen Willy Borsus desgevraagd. 'Deze week is er opnieuw overleg gepland tussen de kabinetten van de minister van Financiën, Pensioenen en Zelfstandigen. Daarna moet de regering zich nog uitspreken over de voorgestelde fiscale modaliteiten’, reageert de woordvoerder van de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Fiscale voordelen

Borsus en Bacquelaine willen het POZ inspireren op het IPT-systeem waarmee zelfstandigen met vennootschap vandaag al kunnen sparen voor een aanvullend pensioen, klonk het midden vorig jaar. Concreet: het pensioenkapitaal wordt bij uitkering voordelig belast tegen 10 tot 20 procent, afhankelijk van de leeftijd van de zelfstandige die de zelf gespaarde kapitalen opvraagt, en de jaarlijkse stortingen leveren een fiscaal voordeel op van 30 procent.  

Een van de knopen die moeten worden ontward, is hoeveel de zelfstandige met fiscaal voordeel zal kunnen sparen via dit POZ. Borsus en Bacquelaine stellen voor om de zogenaamde 80%-regel toe te passen, die al geldt als bovengrens voor zelfstandigen die via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen. Die regel houdt vereenvoudigd gezegd in dat de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen maximaal 80 procent van het laatste brutojaarloon mag bedragen.

Misbruiken

Specialisten wijzen op een ‘technisch’ probleem van deze bovengrens voor zelfstandigen zonder vennootschap. ‘Het concept ‘brutojaarloon’ bestaat niet voor wie werkt zonder vennootschap. Die boekt een omzet, betaalt daar zijn kosten van en wat overblijft is zijn winst’, legt Paul Van Eesbeeck, specialist aanvullende pensioenen uit.  

Maar dat is niet het enige probleem met de 80%-grens. Momenteel gebeurt het dat bedrijfsleiders in hun laatste jaar voor hun pensionering hun verloning fors optrekken, om meer ‘ruimte’ te hebben binnen deze grens. Borsus en Bacquelaine willen de gelegenheid te baat nemen om dat misbruik een halt toe te roepen. Daarom willen de Franstalige liberalen die 80 procent niet meer berekenen tegenover de verloning van het laatste actieve jaar, maar bijvoorbeeld ten opzichte van de laatste 3 jaar.

12 miljoen euro

Minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) zei in de zomer van 2016 dat hij verwachtte dat vooral zelfstandigen met een jaarlijks nettoloon van meer dan 30.000 euro de bijkomende pensioenoptie zullen benutten. Daardoor zouden 155.000 zelfstandigen zonder vennootschap hun pensioen kunnen versterken. De regering heeft een budget van 12 miljoen euro uitgetrokken voor het POZ in 2017. Ondanks de vertraging van het wetgevende kader, blijft het de bedoeling dat zelfstandigen voor heel 2017 bijdragen kunnen storten’, verzekert de woordvoerster van Borsus.

Fiscale pensioenval

Het POZ is niet de enige pensioenhervorming die vertraging heeft opgelopen door fiscale besognes. Zo miste de regering eerder al haar eigen deadline van 1 maart als startdatum voor de nieuwe procedure om studiejaren af te kopen door de fiscale pensioenval. Die val houdt in dat iemand van een hoger brutopensioen netto minder overhoudt. Het probleem is nochtans al jaren bekend, ook bij politici. ‘We willen een oplossing uitwerken tegen het komende begrotingsconclaaf’, geeft de woordvoerder van Bacquelaine daarover mee. Dat conclaaf staat gepland in de tweede helft van maart. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud