Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Zo gaat u voor de helft met pensioen

Voor de helft van de tijd met pensioen gaan en voor de andere helft toch gewoon aan de slag blijven: dat is het uitgangspunt van het halftijds pensioen, dat u vanaf 1 oktober 2019 kunt aanvragen.
©Photo News

Met de pensioenleeftijd in zicht kunnen veel mensen vandaag al perfect met vervroegd pensioen gaan of ervoor kiezen om via een landingsbaan de laatste jaren van hun carrière een beetje gas terug te nemen.

Op 1 oktober komt daar met het halftijds pensioen een nieuwe mogelijkheid bij. Het principe: u schroeft uw job terug tot een halftijdse baan en krijgt intussen de helft van uw pensioenuitkering. ‘Elke werkende zal vrij zijn om te kiezen voor de regeling die het best bij hem of haar past. Bovendien zal het halftijds pensioen ook beschikbaar zijn voor mensen die vandaag geen aanspraak kunnen maken op de eindeloopbaanregeling. Dat is bijvoorbeeld het geval voor zelfstandigen, Vlaamse ambtenaren of werknemers met onvoldoende anciënniteit voor een eindeloopbaantijdskrediet’, zegt Koen Peumans, woordvoerder van federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR).

Aan welke voorwaarden moeten werknemers of ambtenaren voldoen voor een halftijds pensioen?

Werknemers of ambtenaren moeten in de laatste vier kwartalen voor de pensioenaanvraag minstens 80 procent van een voltijdse baan hebben gehad. Werkte u voltijds of 4/5, dan kunt u in aanmerking komen. Werkte u halftijds, dan komt u niet in aanmerking voor een halftijds pensioen. Vervolgens moet u uw beroepsactiviteit ook verminderen tot maximaal de helft van een voltijdse baan. Tijdens de halftijdse loopbaan bouwt u verder pensioenrechten op tot aan de aanvangsdatum van het volledig pensioen.

Let op: de werkgever kan zijn veto stellen tegen een halftijdse tewerkstelling in het kader van het halftijds pensioen. Werkgever en werknemer moeten in onderling overleg de keuze maken voor een halftijds pensioen.

Het halftijds pensioen is geen recht: de werkgever kan zijn veto stellen.

Kunnen ook zelfstandigen kiezen voor een halftijds pensioen?

Ook zelfstandigen kunnen een halftijds pensioen verkrijgen. Ze moeten daarvoor het statuut hebben van zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende echtgenoot in het maxistatuut of zelfstandige in bijberoep waarvan de verschuldigde bijdragen minstens het minimumbedrag bereiken van een zelfstandige in hoofdberoep. Aan die voorwaarden moet worden voldaan in de vier kwartalen die voorafgaan aan het kwartaal waarin het halftijds pensioen wordt aangevraagd.

Pensioengids 2019

Baas over uw pensioen

De Pensioengids is op 30/3 verschenen. Bent u abonnee van De Tijd? Klik hier om de gids (PDF versie) te lezen.

Tegelijk moet de zelfstandige zijn beroepsactiviteiten terugschroeven. Zo moet de zelfstandige tijdens het halftijds pensioen zijn beroepsinkomsten herleiden tot de helft van het gemiddelde van de drie hoogste beroepsinkomsten die hij verwierf tijdens de laatste zeven jaren die voorafgaan aan het halftijds pensioen. Als het gemiddelde lager is dan het dubbele van de toegelaten activiteit voor een zelfstandige die een vervroegd pensioen geniet zonder kinderen ten laste (dat is 6.538 euro), wordt de individuele toegelaten activiteit tijdens het halftijds pensioen opgetrokken tot dat bedrag. Het bedrag van de toegelaten activiteit wordt ook jaarlijks geïndexeerd.

Welke bijdragen moet een zelfstandige nog betalen tijdens het halftijds pensioen?

De halftijds gepensioneerde zelfstandige moet sociale bijdragen betalen. De minimale bijdrage wordt gehalveerd, net zoals de inkomensgrens waarbij 20,5 procent sociale bijdragen verschuldigd zijn. Het inkomensplafond voor het tarief van 14,6 procent blijft wel onveranderd.

Intussen bouwt de zelfstandige wel nog pensioenrechten op tot de aanvangsdatum van het volledig pensioen. ‘De pensioenrechten worden proportioneel berekend op basis van de reële inkomsten. Eventueel worden ze verhoogd tot op het niveau van de gehalveerde minimale bijdrage of beperkt tot het gehalveerde inkomensplafond’, zegt Peumans.

De halftijds gepensioneerde meewerkende echtgenoten betalen overigens dezelfde minimale bijdragen als de andere meewerkende echtgenoten. Maar in tegenstelling tot de niet-halftijds gepensioneerde meewerkende echtgenoten worden hun pensioenrechten berekend op basis van de reële betaalde bijdrage (en dus niet op basis van de minimale bijdrage van de zelfstandige in hoofdberoep).

Vanaf wanneer is een halftijds pensioen mogelijk?

In tegenstelling tot het gewone vervroegd pensioen (dat 12 maanden op voorhand kan worden aangevraagd) kan het halftijds pensioen slechts 6 maanden voor de aanvangsdatum worden aangevraagd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat werknemers, zelfstandigen of ambtenaren hun aanvraag konden indienen vanaf 1 juli 2019 (voor een halftijds pensioen vanaf 1 januari 2020). ‘Intussen is gebleken dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen meer tijd nodig heeft voor de implementatie van het halftijds pensioen. Om problemen te vermijden bij gemengde loopbanen is er daarom beslist de invoering ook voor werknemers en ambtenaren enkele maanden uit te stellen’, zegt Peumans.

Volgens de nieuwe timing zullen zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen een aanvraag kunnen indienen vanaf 1 oktober 2019 (voor een halftijds pensioen vanaf 1 april 2020).

Is halftijds pensioen niet nadelig voor de pensioenopbouw?

Wie kiest voor het halftijds pensioen zal alleen pensioenrechten opbouwen voor zijn halftijdse baan. Dat is een verschil met het eindeloopbaantijdskrediet, dat wel volledig meetelt voor de berekening van de pensioenrechten. ‘Bij een onveranderd loon ligt het bedrag van het definitieve pensioen inderdaad lager dan dat van iemand die een eindeloopbaantijdskrediet heeft opgenomen’, zegt Peumans. ‘Maar om het financiële verschil echt correct te evalueren, moet je ook rekening houden met het verschil van inkomsten tijdens de periode van halftijds pensioen of eindeloopbaantijdskrediet. Bovendien wordt eindeloopbaan- tijdskrediet niet altijd op basis van het laatst verdiende loon gelijkgesteld.’

Want bij halftijds tijdskrediet bedraagt het maandelijkse brutobedrag van de RVA-uitkering 508,36 euro, terwijl het halftijds pensioen al de helft van het opgebouwde pensioenbedrag oplevert. ‘Het opnemen van een halftijds pensioen zal in de meeste gevallen veel interessanter zijn’, zegt Peumans. ‘Want na 42 loopbaanjaren kan een werknemer al een rustpensioen genieten van bruto 2.135 euro per maand. In de publieke sector zal het halftijds pensioen nog hoger zijn door de hogere pensioenuitkeringen.’

Wat levert halftijds pensioen op?

Alexandra (63) en Jeremy (63) zijn allebei ambtenaar. Ze hebben een jaarinkomen van 54.000 euro bruto (of 4.500 euro per maand). Mochten ze na een carrière van 42 jaar beslissen om allebei met vervoegd pensioen te gaan, hebben ze recht op een brutopensioen van 3.150 euro per maand.

→ Alexandra kiest voor halftijds tijdskrediet in plaats van voor het vervroegd pensioen. Tussen haar 63ste en 65ste krijgt ze nog de helft van haar loon (wat neerkomt op 2.250 euro bruto per maand) en een RVA-uitkering van bruto 427,22 euro per maand. Ze ontvangt dus in totaal 2.677,22 euro tot ze definitief met pensioen gaat.

→ Jeremy daarentegen kiest voor een halftijds pensioen. Tussen zijn 63ste en 65ste krijgt hij net als Alexandra de helft van zijn loon (2.250 euro bruto per maand), maar ook al de helft van zijn pensioen (wat neerkomt op maandelijks 1.575 euro bruto per maand). In totaal krijgt hij maandelijks dus nog 3.825 euro bruto per maand.

→ Het maandelijkse inkomen van Jeremy ligt 1.147,78 euro hoger dan dat van Alexandra, wat gedurende de twee jaar tot aan het effectieve pensioen een verschil oplevert van 27.547,72 euro. Alexandra heeft tijdens die periode nog iets meer pensioenrechten opgebouwd. Op de leeftijd van 65 jaar ontvangt zij een pensioen van bruto 3.300 euro per maand, tegenover 3.225 euro voor Jeremy. Alexandra krijgt jaarlijks dus een pensioen dat 900 euro hoger is dan dat van Jeremy, maar daarmee duurt het nog altijd meer dan 30 jaar vooraleer het verschil met Jeremy helemaal is goedgemaakt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud