Netto Het antwoord op al uw geldvragen

De 7 valkuilen van een reisverzekering

Een reisverzekering moet bescherming bieden tegen grote en kleine reisongemakken. Maar in de praktijk biedt die geen sluitende garantie. Ontdek de 7 valkuilen van een reisverzekering.

(netto) - Advocaat Jos Speybrouck is als docent aan de KHBO, Master Toerisme aan de KUL en coördinator van het Kenniscentrum Reisrecht KHBO perfect geplaatst om ons wegwijs te maken in het praktische labyrint van reisverzekeringen.

1. Hoe gegarandeerd is de dekking van een reisverzekering?

Jos Speybrouck: “In tegenstelling tot auto-, brand- en familiale polissen bestaat er voor reisverzekeringen geen wettelijk kader. Dat betekent dat er geen welbepaalde dekking wordt opgelegd door de wetgever. Enkel de algemene verzekeringswet is van toepassing en verzekeringsmaatschappijen bepalen elk voor zich wat ze dekken en wat niet. Sommige reisverzekeringen hebben daardoor meer weg van een lege doos. Het afzonderlijke polisboekje raadplegen om te achterhalen wat gedekt is en wat niet is dan ook de boodschap.”

2. Kan ik rekenen op mijn reis­verzekering bij een natuurramp of een terroristische aanslag, die mijn reisplannen in het honderd doet lopen?

“Verzekeringspolissen sluiten die risico’s per definitie uit. Anders zou de premie onbetaalbaar worden. De wet legt geen plichten op aan de verzekeraars. Wie door de aswolk in het buitenland vast zat, was eraan voor de moeite en ook wie door de tsunami van 2004 of de aanslagen van 9/11 zijn reis in het water zag vallen, klopte tevergeefs aan bij zijn reisverzekeraar. Al gaf die toen meestal wel een commerciële tegemoetkoming. Als teken van goodwill, want die verzekeraar hoeft dat zelfs niet te doen. Soms bevatten polissen  een ‘terror clause’ of een ‘all risk’-clausule, maar ook daarin is de dekking beperkt. Sommige bijstandsmaatschappen betaalden aan hun klanten die vastzaten in het buitenland, 80 euro per nacht vertraging.”

3. Is de bagageverzekering te vertrouwen?

“Enkel wanneer de bagage verdwijnt tussen het moment waarop ze werd afgegeven op de luchthaven en het moment waarop ze van de band rolt, bent u gedekt. Zolang de bagage onder uw toezicht staat bij het verdwijnen, hebt u geen enkel recht op een uitbetaling. Enige uitzondering hierop is diefstal met sporen van braak en geweld. Daarbij is het wel belangrijk dat de plaatselijke politie de nodige vaststellingen doet. Indien dieven zich bijvoorbeeld toegang verschaffen tot uw hotelkamer met een loper, draait u zelf op voor alle geleden schade.”

4. Als de verzekeraar uitbetaalt, krijg ik dan de volledige waarde van mijn bagage terug?

“Waardevolle voorwerpen zoals foto­apparaten, gsm’s, uurwerken, sportuitrusting en laptops zijn meestal uitgesloten van dekking of de dekking wordt behoorlijk ingeperkt. Bijvoorbeeld tot 50 procent van de waarde en met uitsluiting van diefstal uit de auto. Het nut van een bagageverzekering is dan ook twijfelachtig, want soms zijn alleen T-shirts en ondergoed verzekerd, terwijl de echt waardevolle spullen op de één of andere manier uit de boot vallen. De reden waarom verzekeraars zo streng zijn voor dit soort goederen, is hun fraudegevoeligheid. Een zonnebril van 5 euro wordt al gauw een gestolen Ray-Ban die een veelvoud kost.”

5. Komen zieke mensen in aanmerking voor een annuleringsverzekering?

“Een verzekering kan enkel toekomstige risico’s dekken. Ziekten die eerder al aan de oppervlakte kwamen, kunnen niet gebruikt worden als reden om een reis te annuleren. Toch verlenen de meeste verzekeringsmaatschappijen dekking indien de vooraf bestaande ziekte een min of meer stabiel ziektebeeld heeft voor de reis werd geboekt. Een diabeticus, die gewoon zijn insuline­injectie moet krijgen, kan gewoon op reis vertrekken en ook de meeste kankerpatiënten kunnen nog met een gerust hart een reis boeken. Wie echter als kankerpatiënt net een operatie achter de rug heeft, zal het een pak moeilijker hebben om te bewijzen dat de opstoot van de ziekte, waardoor de reis niet doorgaat, geen verband houdt met vooraf bekende feiten. Maar veel verzekeraars stellen zich wel soepel op. Zo volstaat bij Europ Assistance een doktersbriefje van de behandelende arts, dat verklaart dat u in staat was om te reizen, om toch voor dekking in aanmerking te komen.”

6. Als de verzekerde gezond is, betaalt de annuleringsverzekering dan altijd terug?

“Annuleren kan altijd, maar het is de vraag of u de annuleringskosten kan aanrekenen aan de verzekeraar. Een breuk met uw partner, met wie u op reis wilde gaan, is geen grondige reden. Annuleringsverzekeringen treden enkel in werking bij annulering ‘wegens voldoende ernstige reden zoals bepaald in de polis’. Als u of uw partner ziek wordt, is er altijd een financiële tussenkomst, net als bij een sterfgeval in de familie. Voor alle andere gevallen moet het lijstje uit de polis uitsluitsel brengen. Soms is echtscheiding daarbij een gegronde reden, soms ook niet.”

7. Wat is het nut van een reisbijstandsverzekering en een reisongevallenverzekering? Zijn die allebei nodig?

“Wie tijdens een reis wordt getroffen door een herseninfarct, kan rekenen op de reisbijstandsverzekering. Die neemt de hospitalisatiekosten en indien nodig de repatriëringskosten voor haar rekening. Een reisongevallenverzekering verleent in die gevallen geen dekking. De reisongevallenverzekering betaalt enkel een forfaitair bedrag uit bij dood of blijvende invaliditeit naar aanleiding van een reisongeval. Beide verzekeringen hebben dan ook hun nut en zijn allebei raadzaam.

Zaterdag 22/05, gratis bij De Tijd

Dossier Reisverzekeringen

Vertrek met een gerust hart op reis

En verder:

  • Auto: Revival van Bentley & Rolls-Royce
  • Ondernement: Waar vinden starters nog geld?
  • 10 geldvragen aan Michel Verschueren

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud