Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Hoe kunt u een jaarcontract voor reisverzekering opzeggen?

Fervente reizigers sluiten jaarcontracten af voor hun annulatie- en/of reisbijstandsverzekering. Maar die kunnen niet eender wanneer worden stopgezet.
©AFP

Vanaf 15 juni gaan de grenzen open voor wie reist in de Europese Unie, in de Schengenzone en naar het Verenigd Koninkrijk. Over reizen buiten Europa wordt later op Europees niveau beslist. Er zal dus de komende weken en maanden kunnen worden gereisd, maar lang niet alle Belgen staan daarvoor te springen.

Wie beslist om vakantie in zijn eigen tuin te nemen zal geen nood hebben aan een reisverzekering. Een annulatieverzekering vergoedt (een deel van) de gemaakte reiskosten als u door onvoorziene gebeurtenissen en buiten uw wil om niet op reis kunt vertrekken. Het contract somt gebruikelijk de geldige redenen op. Een reisbijstand biedt praktische hulp aan de vakantiegangers in nood en vergoedt onder meer de financiële gevolgen van ziekte en pech tijdens uw vakantie.

Jaarcontract

Wie meermaals per jaar eropuit ging, koos vaak voor jaarcontracten. Op de vervaldag wordt dat contract gebruikelijk stilzwijgend verlengd. Krijgt u een betalingsuitnodiging in de bus maar gaat u de komende weken en maanden niet op reis, dan kunt u de polis helaas niet meer opzeggen. Het is niet omdat u de premie niet betaalt dat de polis is stopgezet.  

3
opzegtermijn
Een reisverzekering moet uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag worden opgezegd.

‘Net als alle andere verzekeringen moet u een reisverzekering uiterlijk drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag opzeggen’, zegt Peter Wiels, woordvoerder van Assuralia, de federatie van de verzekeringssector. De overeenkomst wordt dan beëindigd op de vervaldag.

‘Als het niet meer lukt om 3 maanden op voorhand een opzeg te doen, dan kunt u eventueel nog loskomen van de verzekering als de verzekeraar de voorwaarden heeft gewijzigd. Een premieverhoging of een verandering van het contract hoeft u niet te aanvaarden. Zo kunt u bij een premieverhoging de verzekering toch nog opzeggen op het moment dat u een betalingsuitnodiging ontvangt’, vervolgt Wiels. Uw verzekeraar moet aangeven binnen welke periode u dat kan doen.  

Verzekeringpakket

Dezelfde regels gelden als uw reisverzekering een onderdeel is van een verzekeringspakket met bijvoorbeeld ook uw familiale of brandverzekering. ‘Alle onderdelen van een verzekeringspakket zijn in principe apart opzegbaar’, legt Wiels uit.

Opzeg

Volgens de letter van de wet moet u een opzeg doen per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

‘In de praktijk volstaat het bij verschillende verzekeraars of tussenpersonen om een e-mail te sturen, waarbij u om bevestiging vraagt. Krijgt u geen bevestiging, dan moet de opzeg toch aangetekend verstuurd worden’, zegt Wiels.

Lopende contracten en corona

Vertrekt u de komende weken of maanden wél op vakantie? Wie een lopend contract heeft, zal bij de meeste verzekeraars geen vergoeding krijgen als u uw reis wilt annuleren uit vrees voor het coronavirus, wél als u zelf ziek wordt. De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken wel doktersbezoeken of hospitalisatie door een besmetting met het coronavirus op vakantie. In de polis zal wel in een maximumbedrag voorzien zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud