Netto Het antwoord op al uw geldvragen

Op vakantie? Niet zonder uw EZV-kaart

EZVK. Dit vierletterwoord zegt u waarschijnlijk niet veel. En toch is uw Europese ziekteverzekeringskaart belangrijk als u vertoeft in Europa. Waarvoor dient die kaart? En hoe moet u ze gebruiken, zodat uw medische kosten worden terugbetaald?

(netto) - In tegenstelling tot de SIS-kaart, die enkel in België geldig is, kan u de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) gebruiken in alle overige 26 landen van de Europese Unie + IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland. Met die kaart krijgt u alle onvoorziene en noodzakelijke medische kosten die worden verstrekt tijdens een verblijf in het buitenland (vakantie, werk, studie, ...), rechtstreeks terugbetaald. De prestaties en de terugbetaling gebeuren volgens de wetgeving van het land waar u zich laat behandelen.

Door uw kaart voor te leggen wordt u gelijkgesteld met een patiënt van het land waar u verblijft. Dat is vooral van belang in Zwitserland, waar u, indien u de EZVK niet aan de dokter of het ziekenhuis voorlegt, automatisch het privétarief moet betalen, wat veel duurder is en niet wordt terugbetaald. De kaart wordt niet aanvaard in privéziekenhuizen of door privéverstrekkers en dekt geen geplande verzorging. Zelfstandigen kunnen de kaart enkel gebruiken bij een ziekenhuisopname. Zij moeten de facturen voor ambulante zorgen zelf betalen en ze na terugkeer indienen bij hun ziekenfonds om terugbetaald te worden.

Wie heeft er recht op?

De EZVK vervangt sinds 2004 het formulier E111. Iedereen die een terugbetaling krijgt van zijn gezondheidszorg bij zijn Belgisch ziekenfonds (werknemers, werklozen, zelfstandigen), kan zo'n kaart aanvragen, ongeacht zijn of haar nationaliteit. Het is een persoonlijk document. Elk familielid moet over een kaart beschikken (ook de kinderen). De kaart is gratis. Een eenvoudige aanvraag bij het ziekenfonds volstaat om ze te verkrijgen. De geldigheidsduur staat vermeld in de rechterbenedenhoek. Als u in het buitenland bent en u bent uw EZVK vergeten, dan kan u op verzoek een vervangend attest krijgen, dat enkel geldig is tijdens de duur van uw verblijf.

Wat moet ik doen… bij opname?

U moet uw Europese ziekteverzekeringskaart voorleggen aan het ziekenhuis en die wordt dan gekopieerd. De medische kosten worden dan rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd, volgens de tarieven die gelden in het land van verblijf. Eventueel zal u wel een bescheiden bedrag - het remgeld - moeten betalen. Wanneer u bij uw ziekenfonds een bijdrage betaalt voor de aanvullende verzekering, dan wordt die terugbetaald door reisbijstand Eurocross.

… en bij ambulante zorgen?

In sommige landen zijn de medische kosten gratis wanneer u uw EZVK toont. Maar over het algemeen moet u eerst betalen en daarna de factuur en uw kaart bij het lokale ziekenfonds voorleggen om terugbetaling te verkrijgen. Als dat te moeilijk is (taal, te ver verwijderd van uw verblijfplaats), dient u bij uw terugkeer de facturen in bij uw ziekenfonds.

Wat als ik verzorgd word in een privéziekenhuis of bij een privéarts?

In geval van dringende opname en als u weet dat u uw bijdrage voor de aanvullende verzekering hebt betaald, neemt u contact op met reisbijstand Eurocross (+32 2 272 09 00), die de medische kosten ten laste zal nemen. De ambulante kosten zal u wel ter plaatse moeten betalen. Bij uw terugkeer bezorgt u de facturen aan uw ziekenfonds om terugbetaling aan te vragen.

Brengt medisch toerisme u iets op?

Belgen kiezen er steeds vaker voor om zich in het buitenland te laten behandelen. Dat kan voordelig zijn, maar enkel als het Belgische ziekenfonds erin tussenkomt. En dat is niet vanzelfsprekend. Lees meer

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud