Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie

Wat u moet weten als u deze zomer op reis gaat

Nu reizen na de lockdown weer mondjesmaat kan, popelt u misschien om een vakantie te boeken. Heeft een annulatieverzekering zin? En wat als u ziek wordt op uw bestemming?
Advertentie
©Bloomberg

R eizen binnen Europa is sinds 15 juni weer toegestaan. Toch betekent dat niet dat u uw vakantie eender waar kunt doorbrengen. U bekijkt vooraf het best even de website van Buitenlandse Zaken. In de buurlanden bent u welkom. Maar sommige Europese landen als Griekenland of Portugal hanteren voorwaarden.

Wat met niet-essentiële reizen buiten de EU? Afgelopen week raakten de EU-lidstaten het eens over een lijst van 15 landen waarvan de inwoners naar de EU mogen reizen. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) besliste evenwel dat de Belgische grenzen deze week nog niet opengaan voor toeristen uit die 15 landen. Ook omgekeerd kunnen Belgen nog niet naar die 15 landen reizen.

Moet ik het saldo betalen van een reis die misschien niet doorgaat?

Stel: u boekte voor juli een trip naar de
Verenigde Staten en krijgt de vraag om het saldo te betalen. Ook al bestaat de kans dat die reis niet doorgaat (omdat reizen naar de VS nog niet is toegestaan) en geannuleerd wordt, toch is het beter dat u het saldo betaalt. Die betaling ligt contractueel vast. Als uw reis geannuleerd wordt, hebt u recht op een terugbetaling.

Wat als mijn reis kan doorgaan, maar ik liever niet ga?

Als de reis kan doorgaan en er geen negatief reisadvies is, gaat de reisorganisatie ervan uit dat u de reis maakt. Als u om gezondheids- of andere redenen de reis niet ziet zitten, kunt u uw reis alleen annuleren onder de algemene en bijzondere voorwaarden in uw contract. De kans is groot dat u annuleringskosten moet betalen.

De annuleringsvoorwaarden kunnen grondig verschillen. ‘Hebt u geboekt via een reisbureau dat alleen reizen doorverkoopt, dan zijn de voorwaarden van de reisorganisator van toepassing. Hebt u niet gebruikgemaakt van een reisbureau, maar zelf een vlucht of een hotel geboekt, dan zijn de specifieke annuleringsvoorwaarden van de vlucht of het hotel van toepassing’, zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus (VVR).
Wie een via een reisbureau een pakketreis boekte, geniet doorgaans een bredere bescherming. Meerdere touroperators hebben zich soepel opgesteld voor wie zijn pakketreis door corona liever uitstelt of omboekt.

Heeft een annulatieverzekering zin als ik nu een reis boek?

Een annulatieverzekering vergoedt (een deel van) de gemaakte reiskosten als u niet op reis kunt vertrekken. Als u zo’n verzekering afsluit om het risico op een verslechtering van de coronasituatie op uw vakantieadres in te dekken, moet u zich verdiepen in de kleine lettertjes van het contract. Bij de meeste verzekeraars krijgt u geen vergoeding. Epidemieën zijn doorgaans uitgesloten. Die verzekering komt dus niet tussen als u annuleert omdat het coronavirus op uw bestemming woedt.

Bij een beperkt aantal verzekeraars kunt u wel gratis annuleren, doorgaans als voldaan is aan de voorwaarde dat Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies geeft en u de reis geboekt had voor dat negatief advies er kwam. Maar weet dat de financiële toezichthouder, de FSMA, heeft vastgesteld dat een aantal spelers die epidemieën tot voor kort wel dekten onlangs de algemene voorwaarden van hun polissen hebben aangepast.
Toch is een annulatieverzekering allesbehalve zinloos. Zo krijgt u wel een financiële tussenkomst als u ziek wordt - door corona of niet - voor uw vertrek. En er kunnen tal van andere redenen zijn waarom u annuleert. Het contract somt gebruikelijk de geldige redenen op: onder andere ziekte en ongeval, het overlijden van een naaste, een echtscheiding, een ontslag of een herexamen. Sowieso komt een annulatieverzekering pas tussen als u niet kunt vertrekken door onvoorziene gebeurtenissen en buiten uw wil om.

Wat als mijn pakketreis niet kan doorgaan?

Als de reis niet kan doorgaan omdat de grens met een land gesloten is of om andere redenen, kan zowel de reiziger als de organisator annuleren. ‘Voor reizen die tot 19 juni geannuleerd werden, kon een coronategoedbon uitgeschreven worden die de reiziger moest aanvaarden’, zegt van den Bosch. Minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle (CD&V) trof daar in volle coronacrisis een regeling voor.

De tegoedbon is gedekt door de insolventieverzekering, wat betekent dat hij ook geldig blijft bij een faillissement van het reisbureau. Hij wordt gezien als een betaalmiddel, heeft een minimale geldigheid van twaalf maanden en kan worden gebruikt voor eender welke reis in het gamma van de organisator.

Wie de tegoedbon niet wil gebruiken, kan ook een terugbetaling vragen. Dat kan pas na twaalf maanden en dan heeft de organisator zes maanden om u terug te betalen. Volgens Muylle werden bijna 255.000 vouchers uitgeschreven voor een bedrag van iets meer dan 345 miljoen euro. Al 10.392 vouchers werden gebruikt om een nieuwe pakketreis te boeken.
Op 19 juni liep het vouchersysteem af. Als uw reis na 19 juni geannuleerd werd, kunt u uw geld terugvragen of omboeken. Verwacht niet dat de terugbetaling meteen op uw rekening staat. Een directe terugbetaling is vaak moeilijk omdat het geld al doorgestort is naar de leveranciers, zoals luchtvaartmaatschappijen en hotels. ‘Maar uw geld krijgt u sowieso terug’, zegt van den Bosch, die opnieuw verwijst naar de insolventieverzekering die reisbureaus moeten afsluiten. Let wel: die verzekering komt pas tussen bij een faillissement. Volgens de VVR kiezen de meeste reizigers voor een omboeking.

Het systeem van vouchers tijdens de coronacrisis liep op 19 juni af. Als uw reis na 19 juni geannuleerd werd, kunt u uw geld terugvragen of omboeken.

Het kan gebeuren dat uw reisbureau u ook nu nog een tegoedbon probeert af te leveren. ‘Nu de coronaregeling afgelopen is, is die niet gedekt door de insolventieverzekering. Dat is wel het geval als u met het voucher al een reis boekt’, zegt Simon November, woordvoerder van de consumentenorganisatie Test-Aankoop.

Wat als ik ziek word in het buitenland?

Een deel van de medische kosten bij ziekte of een ongeval in het buitenland wordt vergoed via uw ziekenfonds. U vraagt daarom voor uw vertrek het best voor alle gezinsleden de Europese Ziekteverzekeringskaart aan bij uw ziekenfonds. De kaart is gratis en bewijst dat u in orde bent met de ziekteverzekering in België.

Wordt u getroffen door corona in het buitenland? ‘Als de verzekerde vertrokken is na 15 juni naar een land met een positief reisadvies en effectief ziek wordt door het coronavirus, neemt het ziekenfonds de kosten op zich’, zegt Jürgen Constandt, algemeen directeur van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds. ‘Dat geldt ook voor eventuele (verblijfs)kosten na de oorspronkelijk voorziene terugkeerdatum. Dat is een kamer met ontbijt en terugkeer per commerciële vlucht voor de patiënt en maximaal één reisgenoot.’ Die regeling is er voor alle ziekenfondsen die werken met de alarmcentrale Mutas: CM, De Voorzorg, LM Plus, het NZVL en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

‘De extra verblijfskosten worden niet vergoed als reizigers bij de aanvang van hun reis door de lokale overheid gevraagd worden in quarantaine te blijven’, merkt Constandt op. ‘Daarnaast is er geen vergoeding voor Belgen die op vakantie gebeld worden door een contactonderzoeker met de melding dat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon en dus in quarantaine moeten. Tenslotte is er ook een uitsluiting voor wie naar het buitenland vertrekt zonder symptomen maar in België positief heeft getest en het resultaat niet heeft afgewacht.’

Wordt u in het ziekenhuis opgenomen? Acht op de tien Belgen kunnen terugvallen op hun hospitalisatieverzekering. Die vergoedt de medische kosten van pandemieën en dus ook van corona. De dekking in het buitenland hangt af van de gekozen formule en kan lager uitvallen dan een dekking in België. Uw hospitalisatieverzekering komt tussen bij een quarantaine in het ziekenhuis, niet als u elders in quarantaine blijft.
Ook de meeste reisbijstandsverzekeraars dekken doktersbezoeken of hospitalisatie, al dan niet door een besmetting met het coronavirus op vakantie. In de polis is wel een maximumbedrag bepaald. De dienstverlening van een reisbijstandsverzekeraar is veel ruimer dan het medische en zal bijvoorbeeld ook een oplossing zoeken voor de auto van een zieke bestuurder.

Annulatieverzekeringen sluiten epidemieën zoals corona doorgaans uit.

Wilt u vervroegd terugkeren omdat in uw vakantieland een nieuwe coronagolf uitgebroken is? Ongerustheid is geen ziekte en in dat geval komt geen enkele verzekeraar tussen voor een repatriëring naar België.
Als u tijdens uw vakantie ziek wordt, lopen uw vakantiedagen gewoon verder. U kunt ze dus niet nadien recupereren. Duurt uw ziekte langer dan uw vakantie en kunt u een doktersattest voorleggen, dan krijgt u voor de ziektedagen na uw vakantie het gewaarborgd loon uitbetaald.
Als u in quarantaine moet blijven omdat u in uw hotel met besmette mensen in contact kwam, kan uw verblijf langer uitvallen dan verwacht, met als gevolg dat u niet kunt gaan werken. Die situatie wordt als overmacht beschouwd.

De arbeidsovereenkomst wordt dan geschorst wegens overmacht. U kunt een uitkering voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Dat is een beperkte uitkering, vergelijkbaar met de klassieke werkloosheidsuitkering.
Een alternatief is dat u met uw werkgever afspreekt dat u vakantie- of recuperatiedagen neemt. In dat geval wordt u gewoon doorbetaald.

Wat met de terugbetaling van een coronatest?

Sommige landen eisen een coronatest voor u naar dat land mag afzakken. Die test moet u uit eigen zak betalen: er is geen terugbetaling door het ziekenfonds. Zo’n test kost 46,81 euro. Er is evenmin terugbetaling door uw ziekenfonds als u verplicht bij aankomst in het buitenland een test moet ondergaan. ‘Een coronatest in het buitenland wordt wel terugbetaald door het ziekenfonds als die test wordt
gedaan bij een vermoeden van Covid-19 of als die wordt geëist in het kader van een medische repatriëring’, zegt Constandt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud