Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe leest u de fondsenfiche?

Als u een fonds koopt bij een bank, dan moet die u verplicht de essentiële beleggersinformatie bezorgen. Met het document krijgt u een handig overzicht van uw belegging.

De essentiële beleggersinformatie is opgebouwd uit 5 grote blokken

1. Doelstellingen en beleggingsbeleid

In dit blok wordt aangegeven wat de doelstelling is van het fonds en waarin het belegt. Deze informatie is essentieel om goed te begrijpen waarin uw spaargeld zal geïnvesteerd worden.

2. Risicoprofiel

Elk fonds moet ook verplicht een risico-indicator vermelden. Die geeft op een schaal van 1 tot 7 aan hoe risicovol het fonds is. Geldmarktfondsen pronken vaak in de categorie 1, het laagste risico, exotische aandelenfondsen zitten vaak in categorie 7, het hoogste risico. De vermelde risicocategorie komt louter mathematisch tot stand en is afhankelijk van de mate waarin er schokken waren in de waarde van het fonds (volatiliteit) over de voorbije vijf jaar. De indicator is gebaseerd op het verleden, en dus geen garantie voor de toekomst, maar hij biedt wel een goede manier om snel risico’s van fondsen met elkaar te vergelijken.

3. Kosten

De kosten van het fonds moeten in een gestandaardiseerde tabel weergegeven worden op de essentiële beleggersinformatie. Op die manier ziet u in één oogopslag hoe goedkoop of hoe duur het fonds is. Bij de instapkosten gaat het meestal om een maximum. De verkoper van het fonds kan een lagere instapvergoeding vragen. De totale kosten die op jaarlijkse basis worden weergegeven, worden per boekjaar berekend en kunnen dus jaarlijks (lichtjes) schommelen.

4. Prestatie

De fiche bevat ook een staafdiagram met de jaarlijkse rendementen van het fonds tijdens de voorbije 10 jaar. Ook aan deze grafiek kunt u snel zien hoe risicovol het fonds is. Hoe meer schommelingen in het rendement, des te groter het risico. Beheerders die in het prospectus van het fonds een referentie-index vermelden, moeten in deze grafiek ook het jaarlijkse rendement van de referentie-index opnemen. Op die manier kunt u snel zien of het fonds zijn doelstelling heeft nagekomen en beter heeft gepresteerd dan de index.

5. Praktische informatie

Dit blok bevat vooral contactinformatie zoals die van de fondsenemittent, de contactgegevens van een klachtendienst of de plaats waar u een jaarverslag van het fonds kunt raadplegen.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud