Netto Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe veilig is uw geld in een fondsenspaarplan?

Via een fondsenspaarplan belegt u op de beurs en neemt u risico. Maar tegen een faillissement van uw bank is uw fondsenspaarplan wel bestand.

Via een fondsenspaarplan belegt u in één of meerdere beleggingsfondsen. Die fondsen zijn aparte vennootschappen. Dat biedt het voordeel dat ze bij een faillissement van de uitgevende bank niet tot de boedel van de bank gerekend worden. Ze staan niet op de balans van de bank. Dat betekent dat u op elk moment recht blijft hebben op de werkelijke waarde (inventariswaarde) van het fonds. Dat is de waarde van de onderliggende effecten. In die zin is uw spaargeld veilig.

Verlies

Die veiligheid betekent niet dat u geen verlies kunt boeken met een fonds. Door te beleggen in een fonds is uw spaargeld onderworpen aan de grillen van de financiële markten. Tijdens de financiële crisis van 2008 verloren beleggingsfondsen die volledig in aandelen belegden soms meer dan 50 procent door de beursmalaise. Door de spreiding over verschillende effecten is de kans klein dat uw fonds volledig waardeloos wordt.

Fondsen zijn aparte vennootschappen. Dat biedt het voordeel dat ze bij een faillissement van de uitgevende bank niet tot de boedel van de bank gerekend worden.

In uitzonderlijke omstandigheden kan het fonds een berekening van de inventariswaarde opschorten als de handel in de onderliggende effecten volledig is stilgevallen. Dat was het geval in 2008 met fondsen die belegden in rommelobligaties. Enkele fondsen in Europa werden daardoor een paar weken bevroren waardoor de beleggers niet konden uitstappen. Ze moesten wachten tot opnieuw een koers werd gevormd voor de onderliggende effecten.

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud