Mijn geld Het antwoord op al uw geldvragen
Advertentie
Advertentie

Hoe veilig is uw tak23?

Een faillissement van uw verzekeraar betekent niet dat u uw spaargeld in een tak23-fonds automatisch verliest.

Een klassiek beleggingsfonds is een aparte vennootschap en staat los van de balans van de bank. Bij een tak23-fonds is dat niet het geval. Dat betekent niet dat u onbeschermd bent. Tak23-fondsen worden apart beheerd en vormen een bijzonder vermogen dat aan verzekeringnemers of begunstigden toekomt. In het geval van een faillissement van de verzekeraar is het vermogen in een tak23-fonds prioritair voorbehouden voor de verzekeringnemer en/of de begunstigde.

In het geval van een faillissement van de verzekeraar is het vermogen in een tak23-fonds prioritair voorbehouden voor de verzekeringnemer en/of de begunstigde.

Advertentie

Er zijn enkele uitzonderingen die voorrang krijgen bij een faillissement van de verzekeraar. Het gaat om de bezoldiging van de vereffenaar en zijn personeel, en andere vereffeningskosten voor zover die de vereffening ten goede komen.

Verlies

De veiligheid bij een faillissement van de verzekeraar betekent niet dat u geen verlies kunt boeken met een fonds. Door te beleggen in een fonds is uw spaargeld onderworpen aan de grillen van de financiële markten. Tijdens de financiële crisis van 2008 verloren beleggingsfondsen die volledig in aandelen belegden soms meer dan 50 procent door de beursmalaise. Door de spreiding over verschillende effecten is de kans klein dat uw fonds volledig waardeloos wordt.

Van belang is ook de mogelijkheid het tak23-fonds op elk moment te kunnen verkopen. Sommige tak23-fondsen beleggen in weinig liquide activa. Dat kan in crisistijden een probleem vormen als u snel wilt verkopen. Kijk dus goed uit waarin het tak23-fonds belegt.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.